Transport persoane(Conducători auto persoane)

0%

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier naţional de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului naţional contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de următorul document:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale, licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de:

Correct! Wrong!

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

Correct! Wrong!

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

Correct! Wrong!

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier naţional în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului naţional de persoane în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional de persoane în cont propriu, la bordul autobuzului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului internaţional de persoane prin servicii regulate, autorizaţia de transport internaţional este însoţită pe toată durata efectuării transportului de:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane în trafic naţional, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate au obligaţia:

Correct! Wrong!

Ce condiţii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:

Correct! Wrong!

Care sunt termenele în care operatorul de transport trebuie să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu:

Correct! Wrong!

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în judeţ:

Correct! Wrong!

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în afara judeţului:

Correct! Wrong!

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în trafic internaţional:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

Correct! Wrong!

In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost:

Correct! Wrong!

La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Un operator de transport poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea medicală la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto din grupa de vârstă 18 - 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea medicală următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto din grupa de vârstă 18 - 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică la autobuzele destinate transportului de persoane în trafic interurban se efectuează periodic la:

Correct! Wrong!

Cine este responsabil în cadrul societăţii cu instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere ?

Correct! Wrong!

Însemnele privind clasificarea autocarului se expun:

Correct! Wrong!

Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de persoane, nu trebuie să depăşească:

Correct! Wrong!

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate poate fi efectuat:

Correct! Wrong!

Ce tip de transport desfăşoară o întreprindere care îşi transportă zilnic, cu autobuzul, muncitorii la şi de la punctele de lucru:

Correct! Wrong!

Care din condiţiile de mai jos se impun pentru executarea transportului de persoane:

Correct! Wrong!

Ce condiţii se impun în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:

Correct! Wrong!

Ce condiţii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier de persoane prin servicii regulate:

Correct! Wrong!

Un operator de transport, poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport ?

Correct! Wrong!

Documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS se utilizează pentru:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului de persoane prin servicii ocazionale între România şi Turcia, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Capăt de traseu se numeşte staţia de plecare/destinaţie utilizată pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii:

Correct! Wrong!

Parcursul care asigură legătura dintre capetele de traseu de plecare/destinaţie, pe care se execută servicii regulate sau regulate speciale, se numeşte:

Correct! Wrong!

Precizaţi care sunt categoriile de clasificare ale autobuzelor şi care dintre ele defineşte confortul maxim:

Correct! Wrong!

Precizaţi care este perioada de valabilitate a certificatului de clasificare şi cu cât timp înainte de expirare trebuie solicitată prelungirea acestuia:

Correct! Wrong!

Precizaţi clasificarea pe stele a autobuzelor şi care dintre acestea defineşte confortul maxim:

Correct! Wrong!

Autocarele de scurtă distanţă, care efectuează transport internaţional, sunt autocare destinate transportului contra cost de persoane pe o distanţă maximă de:

Correct! Wrong!

Transportul contra cost de persoane prin servicii ocazional în traficinternaţional poate fi efectuat cu autobuze clasificate categoria a II- a pe distanţă de cel mult:

Correct! Wrong!

Transportul cu autobuze clasificate categoria a III-a poate fi efectuat până la maximum

Correct! Wrong!