Conducatori auto transport inchiriere

0%

Transportul de persoane în regim de închiriere este:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de închiriere se realizează prin:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de închiriere se efectuează:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere se eliberează de către:

Correct! Wrong!

Autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere:

Correct! Wrong!

Conform Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de transport în regim de închiriere fac parte din:

Correct! Wrong!

Transportul în regim de închiriere este executat:

Correct! Wrong!

Serviciul de transport în regim de închiriere poate fi executat:

Correct! Wrong!

Serviciul de transport în regim de închiriere, se execută atunci când:

Correct! Wrong!

Autorizaţia pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere se eliberează:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere conţine:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere conţine:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere se găseşte obligatoriu la:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere se eliberează împreună cu:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să aibă vârsta minimă de:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să aibă permis de conducere valabil pentru categoria B cu o vechime de cel puţin:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au vârsta de 25 de ani şi efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să efectueze examinarea medicală la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au vârsta sub 45 de ani şi efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto din grupa de vârstă peste 45 de ani şi efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să efectueze examinarea medicală următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto din grupa de vârstă între 45 și 65 de ani de ani şi efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Lipsa poliţei de asigurare a persoanelor pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Lipsa certificatului de înmatriculare a autovehiculului împreună cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Lipsa certificatului de atestare profesională a conducătorului auto, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Folosirea unor documente false în derularea activităţilor serviciului de transport, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Practicarea în mod repetat a unor proceduri vizând evaziunea fiscală, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Expirarea valabilităţii inspecţiei tehnice periodice, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Efectuarea transportului în regim de închiriere, fără documentele de plată obligatorii, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Efectuarea transportului în regim de închiriere, fără documentele de plată obligatorii, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Utilizarea însemnelor sau dotărilor specifice autovehiculelor taxi la autovehiculele care execută transport de persoane în regim de închiriere, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Utilizarea unui autoturism pentru transportul public de persoane în regim de închiriere fără ca acesta să deţină copie conformă a autorizaţiei de transport se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Utilizarea unui autoturism pentru transportul public de persoane în regim de închiriere cu o copie conformă a autorizaţiei de transport a cărei valabilitate este depăşită se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Efectuarea transportului de persoane în regim de taxi utilizând o copie conformă a autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Amplasarea pe caroseria unui autovehicul care nu deţine copie conformă valabilă, a însemnelor şi accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să efectueze transport în regim de închiriere se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin:

Correct! Wrong!

Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare, de către :

Correct! Wrong!

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, la cerere, dacă:

Correct! Wrong!

După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă:

Correct! Wrong!

Aplicarea unui noi suspendări a dreptului de utilizare a autoturismului în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări se face pentru o perioadă de:

Correct! Wrong!

Autoturismelor destinate transportului de persoane în regim de închiriere le este interzis să fie dotate cu:

Correct! Wrong!

Indicați care dintre următoarele fapte constituie contravenție conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere:

Correct! Wrong!

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să:

Correct! Wrong!

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil:

Correct! Wrong!

Pentru susţinerea examenului în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să prezinte:

Correct! Wrong!

Autovehiculele utilizate la transportul în regim de închiriere trebuie să fie deţinute de către transportatorul autorizat:

Correct! Wrong!

Lipsa ecusoanelor emise odată cu copia conformă a autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, la controlul efectuat de autoritățile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Care din următoarele sancţiuni aplicate salariatului este corectă:

Correct! Wrong!

Schimbătorul de viteze permite:

Correct! Wrong!

Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

Correct! Wrong!

Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

Correct! Wrong!

Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

Correct! Wrong!

Care este rolul transmisiei?

Correct! Wrong!

Care este rolul transmisiei?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplică momentul motor transmis la roţile motrice?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, protejează transmisia de şocuri şi la suprasarcini?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit ca roţile aceleiaşi punţi motoare să ruleze la turaţii diferite?

Correct! Wrong!

Care este rolul ambreiajului?

Correct! Wrong!

Care este rolul ambreiajului?

Correct! Wrong!

Care este rolul ambreiajului?

Correct! Wrong!

Care este rolul cutiei de viteze?

Correct! Wrong!

Care este rolul cutiei de viteze?

Correct! Wrong!

Care este rolul cutiei de viteze?

Correct! Wrong!

Care este rolul transmisiei cardanice?

Correct! Wrong!

Care este rolul diferenţialului?

Correct! Wrong!

Care este rolul diferenţialului?

Correct! Wrong!

Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

Correct! Wrong!

Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

Correct! Wrong!

Eficacitatea dispozitivelor contra blocării roţilor este mai mare:

Correct! Wrong!

Sistemul ABS permite:

Correct! Wrong!

Sistemele de siguranţă antiblocare de tip ABS intervin asupra:

Correct! Wrong!

Dacă martorul ABS se aprinde în timpul deplasării la o frânare bruscă:

Correct! Wrong!

Sistemul ASR este proiectat pentru:

Correct! Wrong!

Sistemul ESP (Electronic Stability Program) este proiectat pentru:

Correct! Wrong!

În curbă sau în viraj, forţa centrifugă tinde să:

Correct! Wrong!

La deplasarea în curbă, deraparea spre altă bandă se produce atunci când:

Correct! Wrong!

Influenţează masa autovehiculului distanţa de frânare ?

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

Circulând cu aceiaşi viteză de deplasare, distanţa de frânare necesară pentru oprirea vehiculului în condiţiile unui carosabil umed, faţă de cea necesară în condiţiile circulaţiei pe carosabil uscat, creşte de aproximativ:

Correct! Wrong!

Pe un carosabil normal la viteza de 100 km/h distanţa de frânare este de aproximativ:

Correct! Wrong!

Pentru a controla un derapaj, va trebui să:

Correct! Wrong!

Există vreo relaţie între excesul de viteză şi costurile de exploatare a maşinii?

Correct! Wrong!

Cele mai multe accidente de circulaţie au drept cauză:

Correct! Wrong!

Care sunt riscurile legate de o poziţie greşită a mâinilor pe volan ?

Correct! Wrong!

O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

Correct! Wrong!

O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

Correct! Wrong!

Aprinderea unei ţigări în timpul conducerii autovehiculului:

Correct! Wrong!

Manevrarea necorespunzătoare a cărei comenzi, dintre cele enumerate, poate amplifica mişcarea de ruliu a autovehiculului (oscilaţiile de înclinare a autovehiculului în jurul axei longitudinale)?

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efecte:

Correct! Wrong!

În timpul conducerii autovehiculului, oboseala poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 0,3 ‰ care poate fi produsă de consumul unui pahar cu vin:

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 0,5 ‰ care poate fi produsă de consumul a două pahare de vin:

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 0,8 ‰ :

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 1,2 ‰ :

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele afirmaţii este corectă ?

Correct! Wrong!

Ordinea în intervenţie pentru acordarea primului ajutor unei persoane ce a suferit mai multe leziuni este:

Correct! Wrong!

Înainte de a trece la transportarea victimelor unui accident de circulaţie, trebuie să vă convingeţi:

Correct! Wrong!

În ce fel trebuie aşezat într-un mijloc de transport un rănit care prezintă leziuni ale coloanei vertebrale?

Correct! Wrong!

Ce se va scrie pe biletul, care se prinde lângă garoul aplicat unei persoane cu hemoragie puternica, rănit în urma unui accident de circulaţie ?

Correct! Wrong!

În care din următoarele situaţii se suspendă exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:

Correct! Wrong!

Factorii care diminuează capacitatea de conducere sunt:

Correct! Wrong!

Care dintre următorii factori influențează în mod direct și determinant distanţa de frânare?

Correct! Wrong!

Care dintre următorii factori influențează în mod direct și determinant distanţa de frânare?

Correct! Wrong!

Care dintre următorii factori influențează în mod direct și determinant distanţa de frânare?

Correct! Wrong!

Prin distanţa de oprire se înțelege:

Correct! Wrong!

Principala cauză generatoare de accidente, dintre cele enumerate, este:

Correct! Wrong!

De ce este necesar să se păstreze după o ploaie torenţială o distanţă mult mai mare faţă de autovehiculele care circulă din faţă:

Correct! Wrong!

Pentru a controla un derapaj, va trebui să:

Correct! Wrong!

Cui îi revine responsabilitatea pregătirii autovehiculului pentru efectuarea cursei?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere la controlul şi refacerea periodică a presiunilor din pneuri?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere la controlul şi refacerea periodică a presiunilor din pneuri?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere pe parcursul deplasărilor efectuate în condiţiile de carosabil umed, acoperit de mâzgă?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere pe parcursul deplasărilor efectuate în condiţiile de carosabil umed sau acoperit de mâzgă?

Correct! Wrong!

Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotările minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate şi precizate ca atare, ceea ce atrage după sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

Correct! Wrong!

Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotările minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate şi precizate ca atare, ceea ce atrage după sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

Correct! Wrong!

Cum se verifică funcţionarea frânei de serviciu a autovehiculului?

Correct! Wrong!

În cadrul operaţiunilor de pregătire a autovehiculului pentru efectuarea deplasării se execută inclusiv:

Correct! Wrong!

În cadrul operaţiunilor de pregătire a autovehiculului pentru efectuarea deplasării se execută inclusiv:

Correct! Wrong!

În cadrul operaţiunilor de pregătire a autovehiculului pentru efectuarea deplasării se execută inclusiv:

Correct! Wrong!

Care este durata totală apreciată a operaţiunilor de pregătire a autovehiculului, efectuate de conducătorul auto înaintea plecării în cursă?

Correct! Wrong!

În situaţii de risc caracteristice circulaţiei în viraje, derapajul poate fi evitat prin:

Correct! Wrong!

În situaţii de risc caracteristice circulaţiei în viraje, derapajul poate fi evitat prin:

Correct! Wrong!

În calitate de conducător auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere, principala dumneavoastră responsabilitate este:

Correct! Wrong!

Cauza principală pentru care un conducător auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să evite frânările bruşte este:

Correct! Wrong!

Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasă astfel încât:

Correct! Wrong!

Cum poate fi sancţionat conducătorul auto, care părăseşte locul accidentului din care a rezultat rănirea unei persoane:

Correct! Wrong!

La depăşire, semnalizarea cu lumina semnalizatoarelor intermitente se face:

Correct! Wrong!

În care din următoarele locuri este interzisă manevra de întoarcere a unui autoturism?

Correct! Wrong!

În vederea evitării orbirii pe timp de noapte, la întâlnirea altui vehicul care circulă din sens opus cu faza lungă, în condiţiile privirea trebuie îndreptată mai întâi:

Correct! Wrong!

Cum procedaţi pe timp de noapte când din sens opus se apropie un alt vehicul?

Correct! Wrong!

Care sunt factorii care sporesc gradul de risc în circulaţia urbană?

Correct! Wrong!

La trecerea prin intersecţiile nedirijate din interiorul localităţilor viteza de deplasare trebuie să fie:

Correct! Wrong!

În cazul în care vizibilitatea este redusă sub 100 m în condiţii de ceaţa, ploi torenţiale, ninsori abundente, viteza de circulaţie în localităţi trebuie să fie:

Correct! Wrong!

În cazul în care vizibilitatea este redusă sub 100 m în condiţii de ceata, ploi torenţiale, ninsori abundente, viteza de circulaţie în afara localităţilor trebuie să fie:

Correct! Wrong!

Ordinea de intervenţie pentru acordare primului ajutor unei persoane care a suferit mai multe leziuni este:

Correct! Wrong!

Anularea permisului de conducere se dispune atunci când:

Correct! Wrong!

Care este durata maximă a timpului de lucru pe săptămână:

Correct! Wrong!

Care sunt sancţiunile contravenţionale principale

Correct! Wrong!

Un membru superior fracturat se imobilizează:

Correct! Wrong!

Contractul individual de muncă poate fi suspendat:

Correct! Wrong!

În cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, angajatorului îi este interzis să-i aplice acestuia:

Correct! Wrong!

Contractul individual de muncă se încheie:

Correct! Wrong!

Care este durata normală a timpului de muncă pe zi:

Correct! Wrong!

Intervalul de timp dintre momentul observării unui obstacol şi cel al acţionării frânei, numit timp de reacţie, este evaluat de regulă la:

Correct! Wrong!

Prin expresia “ obstacol previzibil „ se înţelege:

Correct! Wrong!

Elementele conducerii preventive sunt:

Correct! Wrong!

Care este porţiunea de drum de pe itinerariul pe care îl aveţi de străbătut, pe care trebuie să conduceţi cu atenţie:

Correct! Wrong!

Ca un element de prevedere, înainte de plecarea în cursă, conducătorul auto nu trebuie să neglijeze verificările privind:

Correct! Wrong!

Prevederea, ca element component al conducerii preventive, este:

Correct! Wrong!

Judecata este unul dintre elementele componente ale:

Correct! Wrong!

Promptitudinea, rapiditatea, selectivitatea şi justeţea sunt atributele importante ale:

Correct! Wrong!

A conduce preventiv înseamnă:

Correct! Wrong!

Acvaplanarea, pierderea contactului dintre pneu şi suprafaţa carosabilă, se produce pe o şosea:

Correct! Wrong!

Fenomenul de acvaplanare poate fi contracarat prin:

Correct! Wrong!

Fenomenul de acvaplanare generează următoarele pericole;

Correct! Wrong!

Există vreo relaţie între viteza de deplasare a autovehiculului şi percepţia vizuală a conducătorului auto?

Correct! Wrong!

Conducerea cu o viteză prea redusă poate constitui un pericol pentru circulaţie?

Correct! Wrong!

Îndemânarea, în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, este un element component al:

Correct! Wrong!

A conduce la o distanţă prea mică faţă de vehiculul ce îl precede, un conducător auto se înscrie în rândurile celor care:

Correct! Wrong!

Reglarea corectă a scaunului şoferului, a oglinzilor retrovizoare şi a centurilor de siguranţă sunt:

Correct! Wrong!

În cazul exploziei unui pneu de la puntea față a autovehiculului, conducătorul va:

Correct! Wrong!

Câte tipuri de derapare se cunosc?

Correct! Wrong!

În timpul conducerii, poziţia corectă a mâinilor pe volan, în raport cu cadranul circular al unui ceasornic, este:

Correct! Wrong!