Taxi

0%

În sensul Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, termenul de taximetrist este definit astfel:

Correct! Wrong!

Cum influenţează viteza spaţiul de oprire ?

Correct! Wrong!

Certificatele de agreare pentru autoturismele taxi se eliberează la cerere şi sunt valabile:

Correct! Wrong!

Factorii care contribuie la deprecierea capacităţii de conducere sunt:

Correct! Wrong!

În acelaşi timp cu autorizaţia taxi şi copiile conforme se eliberează:

Correct! Wrong!

Se interzice taxiurilor:

Correct! Wrong!

Viteza de comutare asigurată de aparatul de taxat trebuie să fie:

Correct! Wrong!

Cheia electronică se foloseşte pentru:

Correct! Wrong!

La trecerea prin intersecţiile nedirijate din afara localităţilor viteza de deplasare trebuie să fie:

Correct! Wrong!

Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasă astfel încât:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi sau orice copie conformă sunt:

Correct! Wrong!

Se consideră contravenţie şi se aplică conducătorilor auto taxi:

Correct! Wrong!

Vârsta minimă pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi este de:

Correct! Wrong!

Factorii care influenţează distanta de frânare:

Correct! Wrong!

Un autoturism taxi nu poate transporta mai mult de

Correct! Wrong!

În cazul în care transportatorul autorizat sau taximetristul folosesc taxiul în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, autovehiculul poate circula:

Correct! Wrong!

Până la ce procent poate fi majorat tariful de distanţă pe timp de noapte în raport cu tariful de distanţă pe timp de zi?

Correct! Wrong!

În cazul în care conducătorul auto taxi nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită, autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi:

Correct! Wrong!

Raportul taximetristului este:

Correct! Wrong!

Elementele conducerii preventive sunt:

Correct! Wrong!

Sigiliul aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operaţiuni privilegiate este:

Correct! Wrong!

Cum poate fi sancţionat conducătorul auto, care părăseşte locul accidentului din care a rezultat rănirea unei persoane:

Correct! Wrong!

Pe un carosabil normal la viteza de 100 km/h distanţa de frânare este de aproximativ:

Correct! Wrong!

La depăşire, semnalizarea cu lumina semnalizatoarelor intermitente se face:

Correct! Wrong!

Conform Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de transport public în regim de taxi fac parte din:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele variante corespunde definiţiei termenului „taxi” în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare:

Correct! Wrong!

Se interzice taxiurilor:

Correct! Wrong!

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele variante nu este considerată ca fiind poziţie de operare autorizată a taxiului?

Correct! Wrong!

Lămpile care indică poziţia liber şi poziţia ocupat trebuie să fie vizibile de la o distanţă de:

Correct! Wrong!

Sunteţi în cursă cu un client. Din cauza aglomeraţiei foarte mari rulaţi cu o viteză mai mică de 10 km/h. Pe ce tarif ar trebui să înregistreze taximetrul dumneavoastră?

Correct! Wrong!

Ce înţelegeţi prin vigilenţă ca element al conduitei preventive?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care din următoarele locuri este interzisă manevra de întoarcere a unui autoturism?

Correct! Wrong!

Calculul preţului transportului în regim de taxi poate fi realizat în două moduri;

Correct! Wrong!

Corectitudinea taximetristului este demonstrată prin:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi , conducătorul auto trebuie să deţină permis de conducere categoria B valabil cu o vechime de cel puţin 2 ani si:

Correct! Wrong!

În care din următoarele situaţii serviciile de dispecerat sunt obligatorii ?

Correct! Wrong!

Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată de către un operator:

Correct! Wrong!

În vederea evitării orbirii pe timp de noapte, la întâlnirea altui vehicul care circulă din sens opus cu faza lungă, în condiţiile privirea trebuie îndreptată mai întâi;

Correct! Wrong!

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă autorizaţia taxi conform legii 38 /2003 modificată şi completată:

Correct! Wrong!

Cum procedaţi pe timp de noapte când din sens opus se apropie un alt vehicul?

Correct! Wrong!

În sensul Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, termenul de timp efectiv lucrat este definit astfel:

Correct! Wrong!

Aveţi foarte mari dubii că taximetrul dumneavoastră nu funcţionează la parametrii normali, înregistrările şi rapoartele conţinând erori. La cine ar trebui să apelaţi pentru a face verificări complete.

Correct! Wrong!

Ce înscrisuri trebuie să conţină ecusoanele eliberate în acelaşi timp cu autorizaţia taxi şi copiile conforme ?

Correct! Wrong!

Tariful de pornire trebuie să fie:

Correct! Wrong!

Pentru susţinerea examenului în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională conducătorul auto trebuie să prezinte:

Correct! Wrong!

De ce dimensiuni trebuie să fie banda dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru de pe linia mediană orizontală a caroseriei;

Correct! Wrong!

Raportul de închidere zilnică va cuprinde minimum următoarele informaţii:

Correct! Wrong!

De ce asigurări aveţi nevoie pentru transportul de persoane în regim de taxi?

Correct! Wrong!

Ce pericole poate genera oprirea autovehiculului pe partea carosabilă, într-un loc unde această manevră este permisă?

Correct! Wrong!

Fenomenul de acvaplanare generează următoarele pericole;

Correct! Wrong!

Care sunt factorii care sporesc gradul de risc în circulaţia urbană?

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda când observaţi semnalul făcut cu braţul ridicat de către poliţistul aflat în mijlocul intersecţiei?

Correct! Wrong!

Pe portierele din faţă ale autoturismului taxi se aplică:

Correct! Wrong!

Dimensiunile înscrisurilor de pe portierele din faţă ale autoturismelor taxi vor fi stabilite astfel încât să fie vizibile de la:

Correct! Wrong!

Autovehiculele agreate de Registrul Auto Român - R.A.R, ca taxiuri pot transporta:

Correct! Wrong!

Modelul lămpii taxi este omologat de către

Correct! Wrong!

Ce condiţii se impun conform prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare pentru lampa taxi ?

Correct! Wrong!

În conformitate cu Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare lista din interiorul taxiului cu informaţii privind titularul autorizaţiei taxi , tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire pe timp de zi şi pe timp de noapte trebuie să mai cuprindă:

Correct! Wrong!

Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate cu excepţia:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele afirmaţii corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind portul centurii de siguranţă de către conducătorii autovehiculelor taxi?

Correct! Wrong!

Modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A în aparatul de taxat înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnică este:

Correct! Wrong!

Autovehiculele destinate transportului în regim de taxi, trebuie să fie deţinute de către compania taxi sau taximetristul independent:

Correct! Wrong!

În cazul în care aparatul de taxat funcţionează în modul de calcul normal S, taximetristul poate adăuga:

Correct! Wrong!

Viteza de comutare este:

Correct! Wrong!

În ce momente se aplică tariful de staţionare?

Correct! Wrong!

Numărul cursei, tariful de pornire, tariful de distanţă, distanţa parcursă (km) trebuie să figureze obligatoriu în:

Correct! Wrong!

La verificarea metrologică se eliberează obligatoriu:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi poate fi suspendată pe o perioadă de la 1-3 luni pentru:

Correct! Wrong!

La trecerea prin intersecţiile nedirijate din interiorul localităţilor viteza de deplasare trebuie să fie:

Correct! Wrong!

În cazul în care vizibilitatea este redusă sub 100 m în condiţii de ceaţa, ploi torenţiale, ninsori abundente, viteza de circulaţie în localităţi trebuie să fie:

Correct! Wrong!

În cazul în care vizibilitatea este redusă sub 100 m în condiţii de ceata, ploi torenţiale, ninsori abundente, viteza de circulaţie în afara localităţilor trebuie să fie:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi este:

Correct! Wrong!

Odată cu autorizaţia taxi şi orice copie conformă se eliberează:

Correct! Wrong!

Lipsa ecusoanelor emise odată cu autorizaţia taxi şi orice copie conformă, de la bordul autovehiculului taxi duce la:

Correct! Wrong!

Pentru a putea efectua transport de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de:

Correct! Wrong!

Dacă în derularea cursei se constată încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal al aparatului de taxat, taximetristul va solicita:

Correct! Wrong!

Pentru autoturismele taxi volumul portbagajului util, echiparea cu instalaţie de aer condiţionat, existenţa airbag-lor pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate sunt menţionate în:

Correct! Wrong!

Pentru a controla un derapaj, va trebui să:

Correct! Wrong!

A conduce preventiv înseamnă:

Correct! Wrong!

Ordinea de intervenţie pentru acordare primului ajutor unei persoane care a suferit mai multe leziuni este:

Correct! Wrong!

Prin distanţa de oprire înţelegem:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi obţinută pentru prima dată, pentru un autovehicul se va prelungi:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi este:

Correct! Wrong!

Pentru a practica transportul de persoane în regim de taxi conducătorul auto trebuie să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru conducerea sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante sau pentru implicarea în accidente soldate cu victime, din culpa lor, în ultimele:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi poate fi suspendată, o dată cu ecusoanele aferente, pentru:

Correct! Wrong!

Asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Care din următoarele sancţiuni aplicate salariatului este corectă:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi poate fi retrasă în următoarele cazuri:

Correct! Wrong!

Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi:

Correct! Wrong!

Furtul de obiecte din vehicul este frecvent:

Correct! Wrong!

Pentru a controla un derapaj va trebui să:

Correct! Wrong!

De ce este necesar să se păstreze după o ploaie torenţială o distanţă mult mai mare faţă de autovehiculele care circulă din faţă:

Correct! Wrong!

Buletinul de verificare metrologică pentru aparatul de taxat va trebui să se găsească:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare pentru vehiculul taxi, emis de RAR pentru 10 ani, valabil cu viză anuală, se va găsi la bord:

Correct! Wrong!

Permisul de conducere poate fi reţinut:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să deţină permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani şi:

Correct! Wrong!

Care este durata normală a timpului de muncă pe zi:

Correct! Wrong!

Autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează pentru o durată:

Correct! Wrong!

Care dintre documentele de mai jos se va găsi obligatoriu la bord, în original:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi poate fi suspendată, o dată cu ecusoanele aferente, pentru:

Correct! Wrong!

Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţare, de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane se pedepseşte cu:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi poate fi retrasă dacă:

Correct! Wrong!

Care este porţiunea de drum de pe itinerariul pe care îl aveţi de străbătut, pe care trebuie să conduceţi cu atenţie:

Correct! Wrong!

Anularea permisului de conducere se dispune atunci când:

Correct! Wrong!

Care este durata maximă a timpului de lucru pe săptămână:

Correct! Wrong!

Care sunt părţile componente ale unei staţii radio mobile de emisie-recepţie:

Correct! Wrong!

Transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea de autorizare, este:

Correct! Wrong!

În lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona:

Correct! Wrong!

Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de:

Correct! Wrong!

Clientul este:

Correct! Wrong!

Evaluarea costului transportului de persoane în regim de taxi poate fi realizată în funcţie de:

Correct! Wrong!

Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt:

Correct! Wrong!

Răspunderea taximetristului independent pentru daunele produse clienţilor în timpul transportului din vina sa este:

Correct! Wrong!

Dotarea vehiculului şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea manevrei de mers înapoi este:

Correct! Wrong!

Conducând autovehiculul, pe timp de ploaie, conduita preventivă impune luarea unor măsuri ca:

Correct! Wrong!

Care sunt sancţiunile contravenţionale principale?

Correct! Wrong!

Un membru superior fracturat se imobilizează:

Correct! Wrong!

În spiritul conduitei preventive, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza autovehiculelor în funcţie de:

Correct! Wrong!

Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă pe zi este de:

Correct! Wrong!

Durata maximă legală a timpului de muncă pe săptămână, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăşi:

Correct! Wrong!

Eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau de bunuri în regim de taxi se face de:

Correct! Wrong!

Taximetristul este obligat să asigure protecţia clientului:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele sancţiuni aplicate salariatului este corectă:

Correct! Wrong!

Care sunt tipurile de asigurări obligatorii:

Correct! Wrong!

Factorii care influenţează negativ stare fizică şi psihică a conducătorului auto sunt:

Correct! Wrong!

Contractul individual de muncă poate fi suspendat:

Correct! Wrong!

În cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, angajatorului îi este interzis să-i aplice acestuia:

Correct! Wrong!

Contractul individual de muncă se încheie:

Correct! Wrong!

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele cauze provoacă manevrarea greoaie a volanului unui autovehicul?

Correct! Wrong!

Vigilenţa este:

Correct! Wrong!

Conducătorul auto trebuie să perceapă totul, în timpul conducerii:

Correct! Wrong!

Timpul de reacţie ( intervalul scurs între momentul apariţiei unui semnal până la acţionarea unei comenzi a maşinii), este de:

Correct! Wrong!

Oboseala, ca principal factor de risc în conducerea autovehiculului, este determinată de:

Correct! Wrong!

Măsuri de conduită preventivă în conducerea autovehiculelor pe timp de ceaţă:

Correct! Wrong!

Prin expresia “ obstacol previzibil „ se înţelege:

Correct! Wrong!

Rolul de a face ca, după efectuarea unui viraj, roţile directoare să revină în poziţia iniţială, îl are:

Correct! Wrong!

Autoturismelor destinate transporturilor în regim de închiriere le este interzis să fie dotate cu:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică a autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi se efectuează:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele fapte constituie infracţiune?

Correct! Wrong!

Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea politiei ori a procurorului care efectuează cercetarea, de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane se pedepseşte cu:

Correct! Wrong!

Corectitudinea taximetristului este demonstrată prin:

Correct! Wrong!

În cazul transportului de persoane în regim de taxi, costul total al unei curse are următoarele elemente:

Correct! Wrong!

Poziţiile de lucru ale lămpii taxi „ Liber” şi „Ocupat” trebuie să aibă corespondent vizibil în:

Correct! Wrong!

Răspunderea operatorului de transport sau a taximetristului independent, pentru daunele produse clienţilor în timpul transportului din vina sa, este:

Correct! Wrong!

Ca un element de prevedere, înainte de plecarea în cursă, conducătorul auto nu trebuie să neglijeze verificările privind:

Correct! Wrong!

Prevederea, ca element component al conducerii preventive, este:

Correct! Wrong!

Judecata este unul dintre elementele componente ale:

Correct! Wrong!

Promptitudinea, rapiditatea, selectivitatea şi justeţea sunt atributele importante ale:

Correct! Wrong!

Îndemânarea, în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, este un element component al:

Correct! Wrong!

Vederea este simţul primar prin intermediul căruia conducătorul auto primeşte informaţii din trafic în proporţie de:

Correct! Wrong!

Intervalul de timp dintre momentul observării unui obstacol şi cel al acţionării frânei, numit timp de reacţie, este evaluat de regulă la:

Correct! Wrong!

Dacă acea formă de frecare între pneu şi suprafaţa carosabilă, numită aderenţă, este scăzută, distanţa de oprire a vehiculului:

Correct! Wrong!

Acvaplanarea, pierderea contactului dintre pneu şi suprafaţa carosabilă, se produce pe o şosea:

Correct! Wrong!

Fenomenul de acvaplanare poate fi contracarat prin:

Correct! Wrong!

Fenomenul acvaplanării apare numai la niveluri de viteză foarte ridicate?

Correct! Wrong!

Există vreo relaţie între viteza de deplasare a autovehiculului şi percepţia vizuală a conducătorului auto?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin câmp de vedere (vizibilitate)?

Correct! Wrong!

Conducerea cu o viteză prea redusă poate constitui un pericol pentru circulaţie?

Correct! Wrong!

Pătrunderea pe autostradă, dintr-o laterală printr-un nod rutier, se face pe banda:

Correct! Wrong!

Există vreo relaţie între excesul de viteză şi costurile de exploatare a maşinii?

Correct! Wrong!

Nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare în raport cu cel care rulează în faţa sa, pe autostradă, conducătorul auto este considerat:

Correct! Wrong!

La câte secunde este evaluata distanţa ce trebuie menţinută între 2 autovehicule care rulează cu până la 60 km/h pe aceeaşi bandă de circulaţie cu carosabil uscat?

Correct! Wrong!

Distanţa ce trebuie menţinută între 2 autovehicule, care rulează cu 60 km/h pe aceeaşi bandă de circulaţie cu asfalt uscat, este evaluată la 2 secunde. Există situaţii în care această valoare trebuie modificată?

Correct! Wrong!

A conduce la o distanţă prea mică faţă de vehiculul ce îl precede, un conducător auto se înscrie în rândurile celor care:

Correct! Wrong!

În timpul conducerii, pe un drum cu marcaje, autovehiculul, a cărui lăţime maximă nu trebuie să depăşească, în general, 2,55 m, va fi poziţionat:

Correct! Wrong!

Reglarea corectă a scaunului şoferului, a oglinzilor retrovizoare şi a centurilor de siguranţă sunt:

Correct! Wrong!

În cazul exploziei unui pneu din fata autovehiculului, conducătorul va:

Correct! Wrong!

Câte tipuri de derapare se cunosc?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În timpul conducerii, poziţia corectă a mâinilor pe volan, în raport cu cadranul circular al unui ceasornic, este:

Correct! Wrong!