Reguli de încărcare (CPC marfa, abagaritice)

0%

Obligaţia de a respecta regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate revine:

Correct! Wrong!

Prin masă totală maximă autorizată se înţelege:

Correct! Wrong!

Repartizarea corectă a greutăţii pe osii este obligaţia:

Correct! Wrong!

Arimarea mărfurilor este obligaţia:

Correct! Wrong!

La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

Correct! Wrong!

Prin care din metodele enunţate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încărcare-descărcare:

Correct! Wrong!

Influenţează masa autovehiculului distanţa de frânare ?

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare şi modul de distribuire a încărcăturii autovehiculului influenţează în mod direct modificarea:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare şi modul de distribuire a încărcăturii autovehiculului influenţează în mod direct modificarea:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcaţi vehiculul peste masa maximă admisă?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcaţi vehiculul peste masa maximă admisă?

Correct! Wrong!

Ce riscuri comportă abordarea virajelor cu viteză excesivă?

Correct! Wrong!

Ce riscuri comportă abordarea virajelor cu viteză excesivă?

Correct! Wrong!

La abordarea cărui sector de drum, dintre cele enumerate, apare riscul răsturnării?

Correct! Wrong!

În curbă sau în viraj, forţa centrifugă tinde să:

Correct! Wrong!

La deplasarea în curbă, deraparea spre altă bandă se produce atunci când:

Correct! Wrong!

În curbă, pericolul răsturnării autovehiculului este mai mare atunci când:

Correct! Wrong!

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre faţă în valoare de:

Correct! Wrong!

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre spate în valoare de:

Correct! Wrong!

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre ambii pereţi laterali în valoare de:

Correct! Wrong!

Înfăşurarea sau fixarea încărcăturii în vehicul trebuie făcută în conformitate cu dispoziţiile din:

Correct! Wrong!

Elementele de fixare a mărfii trebuie să respecte următoarea condiţie:

Correct! Wrong!

Elementele de fixare a mărfii trebuie să respecte următoarea condiţie:

Correct! Wrong!

Elementele de fixare a mărfii trebuie să respecte următoarea condiţie:

Correct! Wrong!

La repartizarea încărcăturii trebuie să aveţi în vedere:

Correct! Wrong!

La arimarea mărfurilor trebuie să aveţi în vedere:

Correct! Wrong!

La arimarea mărfurilor trebuie să aveţi în vedere:

Correct! Wrong!

La arimarea mărfurilor trebuie să aveţi în vedere:

Correct! Wrong!

La arimarea directă elastică, unghiul dintre chingă şi platformă trebuie să fie:

Correct! Wrong!

Eficienţa maximă a metodei de arimare prin frecare se obţine dacă unghiul de pretensionare a chingilor este de:

Correct! Wrong!

Numărul de chingi care trebuie utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

Correct! Wrong!

Numărul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

Correct! Wrong!

Numărul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

Correct! Wrong!

Numărul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

Correct! Wrong!

O încărcătură cu masa de 1 kg are o greutate de aprox.:

Correct! Wrong!

Pentru evitarea folosirii unui număr excesiv de chingi la arimarea încărcăturii se pot lua următoarele măsuri:

Correct! Wrong!

Pentru evitarea folosirii unui număr excesiv de chingi la arimarea încărcăturii se pot lua următoarele măsuri:

Correct! Wrong!

Pentru evitarea folosirii unui număr excesiv de chingi la arimarea încărcăturii se pot lua următoarele măsuri:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele colete prezintă un risc mai mare de răsturnare:

Correct! Wrong!