Reguli de încărcare (Avariate)

0%

Obligaţia de a respecta regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea acesteia revine:

Correct! Wrong!

Prin masa totală maximă autorizată se înţelege:

Correct! Wrong!

Repartizarea corectă a greutăţii pe axele vehiculului este obligaţia:

Correct! Wrong!

Arimarea încărcăturii este obligaţia:

Correct! Wrong!

Sarcina de 1 daN corespunde unei încărcături cu masa de:

Correct! Wrong!

Dispozitivele de asigurare a încărcăturii trebuie să reziste înspre partea din față a autovehiculului la :

Correct! Wrong!

Dispozitivele de asigurare a încărcăturii trebuie să reziste înspre partea laterală a autovehiculului la:

Correct! Wrong!

Dispozitivele de asigurare a încărcăturii trebuie să reziste înspre partea din spate a autovehiculului la:

Correct! Wrong!

La amplasarea încărcăturii pe autovehicul trebuie să se țină seama de:

Correct! Wrong!

La amplasarea încărcăturii pe autovehicul trebuie să se țină seama de:

Correct! Wrong!

La amplasarea încărcăturii pe autovehicul trebuie să se țină seama de:

Correct! Wrong!

La amplasarea încărcăturii pe autovehicul trebuie să se respecte:

Correct! Wrong!

În cazul în care la încărcare nu se respectă sarcina minimă pe axe:

Correct! Wrong!

În cazul în care la încărcare nu se respectă sarcina minimă pe axe:

Correct! Wrong!

În cazul în care la încărcare nu se respectă sarcina minimă pe axe:

Correct! Wrong!

Modul de poziționare a încărcăturii pe platforma autovehiculului influențează în mod direct:

Correct! Wrong!

Modul de distribuire a încărcăturii pe axele autovehiculului influenţează în mod direct:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

Chingile utilizate la arimarea vehiculului transportat pe platformă trebuie să corespundă:

Correct! Wrong!

Elementele de fixare a încărcăturii trebuie să respecte următoarea condiţie:

Correct! Wrong!

Elementele de fixare a încărcăturii trebuie să respecte următoarea condiţie:

Correct! Wrong!

Elementele de fixare a încărcăturii trebuie să respecte următoarea condiţie:

Correct! Wrong!

Pe eticheta unei chingi de ancorare citiți SHF 50daN/STF 400 daN. Ce reprezintă STF?

Correct! Wrong!

În conformitate cu standardul EN 12195:2-2002, prin forța manuală SH, se înțelege:

Correct! Wrong!

În conformitate cu standardul EN 12195:2-2002, prin forța manuală standardizată SHF, se înțelege:

Correct! Wrong!

Clichetul pentru tensionarea chingii de arimare trebuie:

Correct! Wrong!

La tensionarea chingilor de ancorare trebuie să aveți în vedere:

Correct! Wrong!

În cazul în care autovehiculul cu care efectuați transporturile este echipat cu rampe sau platformă manevrabile, acestea nu vor fi operate fără:

Correct! Wrong!

În timpul transportului poziția și asigurarea rampelor și a platformelor manevrabile trebuie să respecte:

Correct! Wrong!

Autovehiculele avariate sau defecte trebuie plasate pe platformă astfel:

Correct! Wrong!

Autoturismele transportate trebuie plasate pe platformă astfel încât centrul lor de greutate să fie:

Correct! Wrong!

Un vehicul cu platformă joasă pentru transport vehicule avariate sau defecte, asigură o distribuție mai bună a sarcinii pe:

Correct! Wrong!

Asigurarea autoturismelor transportate pe platformă se face prin combinarea următoarelor metode de asigurare:

Correct! Wrong!

Vehiculul avariat sau defect trebuie transportat pe platformă cu:

Correct! Wrong!

Blocarea, ca metodă de asigurare a vehiculului avariat sau defect pe platforma autovehiculului de transport, se poate face cu:

Correct! Wrong!

Blocarea, ca metodă de asigurare a vehiculului avariat sau defect pe platforma autovehiculului de transport, se poate face cu:

Correct! Wrong!

Blocarea, ca metodă de asigurare a vehiculului avariat sau defect pe platforma autovehiculului de transport, se poate face prin:

Correct! Wrong!

Înălțimea efectivă a dispozitivelor pentru blocarea roților vehiculului avariat sau defect pe platforma autovehiculului de transport trebuie să fie de cel puțin:

Correct! Wrong!

Penele sau barele utilizate la asigurarea roților vehiculului defect sau avariat trebuie:

Correct! Wrong!

Ancorarea roților vehiculului avariat sau defect de platforma vehiculului de transport se face prin:

Correct! Wrong!

Capacitatea de arimare LC a chingilor utilizate la asigurarea pentru transport a autoturismelor avariate sau defecte trebuie să fie de minim:

Correct! Wrong!

Chingile utilizate la asigurarea pentru transport a autoturismelor avariate sau defecte se ancorează:

Correct! Wrong!

Chingile utilizate la ancorarea roților autoturismului avariat sau defect trebuie:

Correct! Wrong!

Chingile utilizate la ancorarea roților autoturismului avariat sau defect se ancorează de platforma autovehiculului de transport:

Correct! Wrong!

În cazul transportului autoturismelor avariate sau defecte se recomandă:

Correct! Wrong!

Încărcătura trebuie arimată astfel încât:

Correct! Wrong!

În cazul în care, după fixarea dispozitivului de tensionare a chingii se produce o alunecare a acesteia în dispozitiv:

Correct! Wrong!

Cum procedați dacă o chingă de arimare a intrat în contact accidental cu substanțe chimice:

Correct! Wrong!

Una dintre chingile de arimare nu are etichetă de identificare. Cum procedați:

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele cazuri o chingă de arimare se poate menține în uz:

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele cazuri o chingă de arimare nu poate fi utilizată:

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele cazuri o chingă de arimare nu poate fi utilizată:

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele cazuri o chingă de arimare se scoate din uz:

Correct! Wrong!

Fiecare echipament cu chingă de arimare trebuie însoțit de:

Correct! Wrong!

Conducătorul auto trebuie să verifice starea echipamentului cu chingă de arimare:

Correct! Wrong!

Pe eticheta unei chingi, STF reprezintă:

Correct! Wrong!

Pe eticheta unei chingi, SHF reprezintă:

Correct! Wrong!

Pe eticheta unei chingi, LC reprezintă:

Correct! Wrong!