Reglementari transport persoane (Man. transp. persoane)

0%

În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al caracterului comercial al activităţii există următoarele categorii de transport rutier:

Correct! Wrong!

În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al ariei de desfăşurare există următoarele categorii de transport rutier:

Correct! Wrong!

Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier naţional:

Correct! Wrong!

Pentru care categorie şi tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licenţa comunitară:

Correct! Wrong!

În baza licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, un operator de transport poate efectua conform prevederilor O.G. nr. 27/2011:

Correct! Wrong!

Certificatul de transport în cont propriu nu se poate elibera dacă întreprinderea:

Correct! Wrong!

Transportul rutier în cont propriu:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, licenţa comunitară se eliberează de autoritatea competentă cu o valabilitate de:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, licenţa comunitară se păstrează de către întreprindere la:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei comunitare este de:

Correct! Wrong!

Copia conformă a licenţei comunitare este personalizată de către emitent cu:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se păstrează de către întreprindere la:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale certificatului de transport în cont propriu este de:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este personalizată de către emitent cu:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se eliberează de autoritatea competentă cu o valabilitate de:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1073/2009, licenţa comunitară este eliberată:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1071/2009, atunci când un manager de transport îşi pierde buna reputaţie, certificatul de competenţă profesională al managerului de transport declarat inapt:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele cerinţe trebuie îndeplinită pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier conform Regulamentului CE nr.1071/2009?

Correct! Wrong!

Pentru îndeplinirea cerinţei de acces la ocupaţia de operator de transport privind sediul, o întreprindere stabilită în România trebuie să:

Correct! Wrong!

Pentru îndeplinirea cerinţei de acces la ocupaţia de operator de transport privind sediul, o întreprindere stabilită în România trebuie să:

Correct! Wrong!

Pentru obţinerea licenţei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar:

Correct! Wrong!

Capacitatea financiară pentru autovehicule este de:

Correct! Wrong!

În cazul deţinerii unui număr de 2 autovehicule şi 3 remorci condiţia de capacitate financiară este îndeplinită dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

Correct! Wrong!

În cazul deţinerii unui număr de 3 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este îndeplinita dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

Correct! Wrong!

În cazul deţinerii unui număr de 5 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este îndeplinita dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu ?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu ?

Correct! Wrong!

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

Correct! Wrong!

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

Correct! Wrong!

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

Correct! Wrong!

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

Correct! Wrong!

Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei comunitare corespunzător:

Correct! Wrong!

În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă sediul social, acesta trebuie să notifice schimbarea către A.R.R., în cel mult:

Correct! Wrong!

În cazul în care întreprinderea de transport în cont propriu îşi schimbă sediul, aceasta trebuie să notifice schimbarea către A.R.R., în cel mult:

Correct! Wrong!

Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

Correct! Wrong!

Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

Correct! Wrong!

Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

Correct! Wrong!

Ce obligaţie are operatorul de transport, în cazul în care constată că nu mai îndeplineşte condiţia de capacitate financiară pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei comunitare?

Correct! Wrong!

Închirierea unui vehicul rutier de către un operator de transport se face prin:

Correct! Wrong!

In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

Correct! Wrong!

Copia conformă a licenţei comunitare se eliberează:

Correct! Wrong!

În sensul O.G. nr. 27/2011, prin autobuz se înţelege un autovehicul cu:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, transportul rutier naţional contra cost de persoane se poate realiza prin:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier naţional de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului naţional contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de următorul document:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale, licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de:

Correct! Wrong!

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

Correct! Wrong!

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

Correct! Wrong!

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier naţional în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului naţional de persoane în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional de persoane în cont propriu, la bordul autobuzului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului internaţional de persoane prin servicii regulate, autorizaţia de transport internaţional este însoţită pe toată durata efectuării transportului de:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor regulate de transport persoane în trafic naţional, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate au obligaţia:

Correct! Wrong!

Ce condiţii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:

Correct! Wrong!

Care sunt termenele în care operatorul de transport trebuie să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu:

Correct! Wrong!

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în judeţ:

Correct! Wrong!

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în afara judeţului:

Correct! Wrong!

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în trafic internaţional:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

Correct! Wrong!

În cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost:

Correct! Wrong!

La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Un operator de transport poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport:

Correct! Wrong!

Operatorii de transport trebuie să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea trebuie să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediul social:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport trebuie să deţină la sediu:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

În cazul aplicării măsurii de suspendare licenţei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:

Correct! Wrong!

În cazul aplicării măsurii de suspendare a unei copii conforme a licenţei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:

Correct! Wrong!

În cazul schimbării sediului, operatorul/întreprinderea de transport rutier are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. în termen de:

Correct! Wrong!

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. se publică în:

Correct! Wrong!

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. în termen de:

Correct! Wrong!

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licenţei comunitare se public în:

Correct! Wrong!

Un operator de transport poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport:

Correct! Wrong!

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se anunţă la A.R.R. în:

Correct! Wrong!

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se publică în:

Correct! Wrong!