Reglementări transport marfă (cpc marfa, agabaritice)

0%

Autocamioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor efectua inspecţia tehnică periodică la intervale de:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, nu trebuie să depăşească:

Correct! Wrong!

Conducătorul auto trebuie să prezinte în caz de control următoarele documente:

Correct! Wrong!

La ce organism se poate adresa conducătorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorării mărfurilor pe parcurs:

Correct! Wrong!

În cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

Correct! Wrong!

Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri in trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost de mărfuri:

Correct! Wrong!

Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului contra cost de mărfuri generale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Scrisoarea de transport tip C.M.R. se întocmeşte în minim:

Correct! Wrong!

Cine este responsabil de pierderea totală sau parţială a mărfurilor sau deteriorarea mărfurilor sau întârzierea la transport?

Correct! Wrong!

Cu ocazia unui control în trafic, conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri generale trebuie să prezinte:

Correct! Wrong!

Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia C.M.R. constituie:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu, conducătorul auto trebuie să prezinte cu ocazia unui control în trafic următorul document:

Correct! Wrong!

Carnetul TIR poate fi folosit:

Correct! Wrong!

Convenţia C.M.R. se aplică:

Correct! Wrong!

Conform Convenţiei C.M.R. operatorul de transport este răspunzător pentru:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport are obligaţia să asigure existenţa la bordul vehiculelor in cazul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional in Turcia:

Correct! Wrong!

Imobilizarea unui vehicul se dispune în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a unei dintre următoarele fapte:

Correct! Wrong!

Cine are obligaţia să verifice exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport CMR?

Correct! Wrong!

Transportul rutier internaţional de mărfuri poate fi executat cu capul tractor înmatriculat în România iar semiremorca în străinătate:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional contra cost de mărfuri, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În ce condiţii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinaţie :

Correct! Wrong!

Conform convenţiei C.M.R., transportatorul este răspunzător pentru:

Correct! Wrong!

La primirea mărfii, conducătorul auto este obligat să verifice:

Correct! Wrong!

Acordul european ATP stabileşte reguli privind:

Correct! Wrong!

Acordul european referitor la transportul rutier în trafic internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), stabileşte reglementări privind:

Correct! Wrong!

Care sunt răspunderile transportatorului atunci când circulă sub convenţia CMR?

Correct! Wrong!

Documentul care permite reducerea şi simplificarea formalităţilor şi controalelor vamale este denumit:

Correct! Wrong!

Până când este valabil carnetul TIR:

Correct! Wrong!

Pentru a conduce un ansamblu de vehicule la care masa totală maximă autorizată a remorcii este mai mare de 7,5 tone, un conducător auto are nevoie de:

Correct! Wrong!

Un conducător auto poate efectua transporturi de mărfuri periculoase dacă:

Correct! Wrong!

Operaţiunea de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin cu încărcătură între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare aflate pe teritoriul României este:

Correct! Wrong!

Operatorii de transport rutier români pot desfăşura transport contra cost de mărfuri între două state membre UE în baza:

Correct! Wrong!

Transportul rutier contra cost se poate efectua:

Correct! Wrong!

Scrisoarea de transport trebuie să conţină următoarele date:

Correct! Wrong!

Un operator de transport poate utiliza copia conforma a licenţei comunitare a altui operator de transport:

Correct! Wrong!

Ce trebuie să conţină documentul de transport în cazul transporturilor combinate:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului naţional de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier naţional în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de mărfuri în cont propriu trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul efectuării transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

Correct! Wrong!