Reglementări tehnice (Man. transp. marfă)

0%

Omologarea individuală a unui vehicul rutier trebuie efectuată în urmatoarea situaţie:

Correct! Wrong!

Menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere este condiţionată de:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin inspecţie tehnică periodică:

Correct! Wrong!

La inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor echipate cu motoare diesel se verifică:

Correct! Wrong!

Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică la vehiculele certificate pentru transportul de mărfuri periculoase se efectuează de:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică la vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze se efectuează de:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică la remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg se efectuează la intervale de:

Correct! Wrong!

Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei se face în conformitate cu următoarea reglementare:

Correct! Wrong!

Condiţiile tehnice suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele care transportă mărfuri periculoase pentru a circula pe drumurile publice sunt prevăzute în:

Correct! Wrong!

Ce condiţii trebuie îndeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de mărfuri generale:

Correct! Wrong!

Ce condiţii sunt impuse vehiculelor utilizate la transportul rutier de animale vii:

Correct! Wrong!

Cine are obligaţia să asigure pregătirea personalului în vederea prevenirii evenimentelor rutiere ?

Correct! Wrong!

Care din următoarele funcţii concură la siguranţa circulaţiei în transportul rutier:

Correct! Wrong!

Care din următoarele accidente sunt considerate grave:

Correct! Wrong!

Precizaţi cum acţionează efectiv sistemul de frânare al unui autovehicul care este echipat cu dispozitiv ABS:

Correct! Wrong!

Care din următoarele sisteme este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor lungi:

Correct! Wrong!

Pentru utilizarea retelei de drumuri nationale din România, se va plati:

Correct! Wrong!

Reglementările în vigoare stabilesc următoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise:

Correct! Wrong!

Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axă şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele maxime admise se efectuează:

Correct! Wrong!

Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor naţionale se vor aplica pentru:

Correct! Wrong!

În care din următoarele situaţii, utilizarea drumurilor naţonale este condiţionată de plata tarifelor suplimentare:

Correct! Wrong!

Pentru utilizarea drumurilor naţionale se vor plăti tarife suplimentare, atunci când:

Correct! Wrong!

Conform reglementarilor privind circulaţia pe drumurile publice, autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate cu:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică la autoremorchere expiră la:

Correct! Wrong!

Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite trebuie:

Correct! Wrong!

Care din următoarele condiţii sunt obligatorii pentru a putea efectua transport agabaritic:

Correct! Wrong!

Cu ce trebuie echipate vehiculele utilizate în transporturile rutiere agabaritice:

Correct! Wrong!

Care din condiţiile de mai jos trebuie să le îndeplinească conducatorii auto care efectuează transporturi cu vehicule a căror mase sau ale caror dimensiuni maxime de gabarit depăşesc limitele maxime admise:

Correct! Wrong!

Conducătorii de autovehicule cu gabarite depăşite trebuie să aibă vârsta minimă de:

Correct! Wrong!

Când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zapadă:

Correct! Wrong!

Ce măsuri trebuie să ia o întreprindere deţinătoare de parc auto pentru prevenirea accidentelor de circulaţie?

Correct! Wrong!

Obligaţia de a respecta regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate revine:

Correct! Wrong!

Repartizarea corectă a greutăţii pe osii este obligaţia:

Correct! Wrong!

Prin masa totală maximă autorizată se înţelege:

Correct! Wrong!

Prin care din metodele enuntate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încarcare-descărcare:

Correct! Wrong!

Autocamioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor efectua inspecţia tehnică periodică la intervale de:

Correct! Wrong!

Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, nu trebuie să depăşească:

Correct! Wrong!

Verificarea tahografelor trebuie să fie facută la fiecare:

Correct! Wrong!

Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză:

Correct! Wrong!

Ce condiţii trebuie îndeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de mărfuri generale:

Correct! Wrong!

42. Pentru a conduce un vehicul articulat (ansamblu format dintr-un autovehicul tragator şi o remorcă/semiremorcă) având o greutate maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, un conducător auto are nevoie de:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la urmatoarele intervale:

Correct! Wrong!