Reglementări tehnice şi condiţii impuse conducătorilor auto (Man. transp. persoane)

0%

Omologarea individuală a unui vehicul rutier trebuie efectuată în urmatoarea situaţie:

Correct! Wrong!

Menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere este condiţionată de:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele instituţii efectuează omologarea de tip şi individuală a vehiculelor rutiere pentru circulaţia pe drumurile publice:

Correct! Wrong!

Ce se întelege prin inspecţie tehnică periodică:

Correct! Wrong!

La inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor echipate cu motoare diesel se verifică:

Correct! Wrong!

Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică la autobuzele destinate transportului de persoane în regim interurban se efectuează periodic la:

Correct! Wrong!

Intervalul între două inspecţii tehnice periodice pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, este de:

Correct! Wrong!

Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei se face în conformitate cu următoarea reglementare:

Correct! Wrong!

Cine are obligaţia să asigure pregătirea personalului în vederea prevenirii evenimentelor rutiere ?

Correct! Wrong!

Care din următoarele funcţii concură la siguranţa circulaţiei în transportul rutier:

Correct! Wrong!

Care din următoarele accidente sunt considerate grave:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Precizaţi cum acţionează efectiv sistemul de frânare al unui autovehicul care este echipat cu dispozitiv ABS:

Correct! Wrong!

Care din următoarele sisteme este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor lungi:

Correct! Wrong!

Ce măsuri trebuie să ia o întreprindere deţinătoare de parc auto pentru prevenirea accidentelor de circulaţie?

Correct! Wrong!

Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehicule concepute şi construite pentru transportul de persoane, nu trebuie să depăşească:

Correct! Wrong!

Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:

Correct! Wrong!

Definiţi termenul de autocar:

Correct! Wrong!

Pentru a putea efectua transport public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, microbuzele şi autobuzele trebuie clasificate pe categorii de confort. Precizaţi care este perioada de valabilitate a certificatului de clasificare:

Correct! Wrong!

Pentru a putea efectua transport public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, microbuzele şi autobuzele trebuie clasificate pe categorii de confort. Precizaţi cu cât timp înainte de expirare trebuie solicitată prelungirea certificatului de clasificare:

Correct! Wrong!

Însemnele privind clasificarea autocarului se expun:

Correct! Wrong!

Pentru a putea efectua transport public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, microbuzele şi autobuzele trebuie clasificate pe categorii de confort. Precizaţi care sunt aceste categorii şi care dintre ele defineşte confortul maxim:

Correct! Wrong!

Conform O.M.T. - M.T. nr.254/85/1996, în funcţie de gradul de confort şi siguranţă, autovehiculele destinate transportului public de persoane cu mai mult de 8+1 locuri pe scaune, se clasifică pe stele. Precizaţi care sunt clasele de confort şi care dintre ele defineşte confortul maxim:

Correct! Wrong!

Autocarele de scurtă distanţă, care efectuează transport internaţional, sunt autocare destinate transportului public de persoane pe o distanţă maximă de:

Correct! Wrong!

Transportul public de persoane prin servicii ocazional în trafic international poate fi efectuat cu autobuze clasificate categoria a II- a pe distanta de cel mult:

Correct! Wrong!

Transportul cu autobuze clasificate categoria a III-a poate fi efectuat pâna la maximum:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto utilizaţi la transportul rutier public de persoane pe trasee a căror lungime depăşeşte 50 km trebuie să aibă vârsta minimă de:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea medicală la urmatoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la urmatoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto din grupa de vârsta 18 - 45 de ani care efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea medicală urmatoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto din grupa de vârstă 18 - 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la urmatoarele intervale:

Correct! Wrong!