PEDAGOGIE

0%

Ce se înţelege prin metodica sau didactica aplicată într-un anumit domeniu de activitate?

Correct! Wrong!

Planul de învăţământ pentru instructorul auto este documentul ce stabileşte :

Correct! Wrong!

Programa analitică prezintă:

Correct! Wrong!

Autovehiculul folosit la instruirea practică reprezintă:

Correct! Wrong!

După funcţia didactică principală, metodele didactice pot fi:

Correct! Wrong!

După funcţia didactică principală, metodele didactice pot fi:

Correct! Wrong!

După funcţia didactică principală, metodele didactice pot fi:

Correct! Wrong!

Metodele didactice care sunt folosite în mod curent de instructorul de conducere auto sunt:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Metodele didactice care sunt folosite în mod curent de instructorul de conducere auto sunt:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Metoda care presupune efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni, în scopul formării de priceperi şi deprinderi practice, este:

Correct! Wrong!

Metodele care sunt folosite în mod curent de instructorul de conducere auto sunt:

Correct! Wrong!

Metoda didactică care presupune efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni, în scopul formării de priceperi şi deprinderi practice, este:

Correct! Wrong!

Metoda didactică cu ajutorul căreia, prin întrebări şi răspunsuri, profesorul conduce elevul la acumularea de noi cunoştinţe în baza celor deja însuşite este:

Correct! Wrong!

Metoda didactică care presupune prezentarea de către profesor a unor cunoştinţe noi, pe cale orală, în structuri bine închegate este:

Correct! Wrong!

Metoda didactică care presupune prezentarea de către profesor a unor obiecte, fenomene, substitute ale acestora, în scopul asigurării unui suport concret-senzorial care facilitează însuşirea cunoştinţelor este:

Correct! Wrong!

Care dintre cele enumerate fac parte din principalele categorii/tipuri de lecţii ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre cele enumerate fac parte din principalele categorii/tipuri de lecţii ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Instrumentele sau complexele instrumentale menite să faciliteze transmiterea unor cunoştinţe sunt:

Correct! Wrong!

Mijloacele didactice (de învăţământ) pot fi:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Mijloacele didactice în procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor pot fi:

Correct! Wrong!

Mijloacele didactice în procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor pot fi:

Correct! Wrong!

Mijloacele didactice pot fi:

Correct! Wrong!

Mijloacele didactice folosite în procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor în pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere pot fi:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor, autovehiculul reprezintă:

Correct! Wrong!

După momentul în care se realizează evaluarea, există următoarele forme de evaluare a elevilor:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Rezultatele pregătirii se compartimentează în următoarele structuri achizitive:

Correct! Wrong!

Rezultatele pregătirii se compartimentează în următoarele structuri achizitive:

Correct! Wrong!

Rezultatele pregătirii se compartimentează în următoarele structuri achizitive:

Correct! Wrong!

Exerciţiul pe care-l executaţi cu elevii se repetă:

Correct! Wrong!

Evaluarea formării priceperilor şi deprinderilor trebuie efectuată:

Correct! Wrong!

Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor are următoarea structură:

Correct! Wrong!

La elaborarea unui plan de lecţie, trebuie să aveţi în vedere să dezvoltaţi următorul cuprins:

Correct! Wrong!

Totalitatea trebuinţelor, intereselor, idealurilor şi mobilelor care incita, susţin energetic şi direcţionează desfăşurarea activităţii de învăţare defineşte:

Correct! Wrong!

Ce va şti sau ce nu va şti să facă cursantul la sfârşitul unei lecţii reprezintă:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă studiul de caz

Correct! Wrong!

Prin instruirea practica se urmăreşte:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Cum poate instructorul auto să determine cursantul să participe activ şi conştient la activitatea de predare, învăţare, evaluare?

Correct! Wrong!

Care sunt activităţile care duc la formarea competenţelor?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Principiile de învăţământ reprezintă:

Correct! Wrong!

Observarea curentă a cursanţilor reprezintă :

Correct! Wrong!

Care tip de temperament predomină în cazul unui comportament agresiv-ofensiv în conducerea unui autovehicul ?

Correct! Wrong!

Reacţia unui flegmatic reprezintă:

Correct! Wrong!

Care dintre cele enumerate fac parte din cele 4 tipuri clasice de temperament:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre cele enumerate fac parte din cele 4 tipuri clasice de temperament:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Maniera de conducere agresivă şi neechilibrat a unui autovehicul este caracteristică tipului temperamental:

Correct! Wrong!