MECANICĂ (Profesori)

Autovehiculele şi remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticităţii de către:

Correct! Wrong!

Care este documentul care se eliberează în urma omologării unui autovehicul?

Correct! Wrong!

Ciclul de funcţionare al motorului cu ardere internă în patru timpi, se realizează în:

Correct! Wrong!

Uzura anvelopei pe mijlocul benzii de rulare este o consecinţă a rulajului:

Correct! Wrong!

La coborârea unei pante lungi se recomandă folosirea frânei de motor întrucât:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care este rolul electromotorului?

Correct! Wrong!

Care din următoarele defecţiuni creează joc mare la volan?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care este rolul termostatului ?

Correct! Wrong!

Uzura pronunţată a marginilor benzii de rulare se datorează :

Correct! Wrong!

Care este rolul bateriei de acumulatori ?

Correct! Wrong!

Care dintre unghiurile direcţiei face ca, după virare, roţile directoare să revină în poziţia iniţială?

Correct! Wrong!

Care este rolul mecanismului de distribuţie ?

Correct! Wrong!

Care din următoarele cauze determină descărcarea bateriei de acumulatori ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care este rolul alternatorului:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor destinate instruirii practice se efectuează:

Correct! Wrong!

Unghiul de cădere al roţilor:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Precizaţi care dintre cauzele următoare conduc la încălzirea peste normal a pneurilor:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care poate fi indiciul exterior al uzurii pronunţate a setului motor?

Correct! Wrong!

Uzura neuniformă a benzii de rulare în plan transversal poate fi cauzată de:

Correct! Wrong!

La deplasarea în treptele inferioare ale cutiei de viteze, momentul transmis la roţile motoare este:

Correct! Wrong!

Turaţia maximă de funcţionare a unui motor cu aprindere prin comprimare echipat cu regulator-limitator de turaţie este:

Correct! Wrong!

Care este rolul regulator-limitatorului de turaţie la motoarele cu aprindere prin comprimare ?

Correct! Wrong!

Schimbătorul de viteze permite:

Correct! Wrong!

Dacă în timpul conducerii aveţi nevoie de o rezervă de putere mare se recomandă:

Correct! Wrong!

Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

Correct! Wrong!

Care este rolul transmisiei?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplică momentul motor transmis la roţile motrice?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, protejează transmisia de şocuri şi la suprasarcini?

Correct! Wrong!

Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit ca roţile aceleiaşi punţi motoare să ruleze la turaţii diferite?

Correct! Wrong!

Care este rolul ambreiajului?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care este rolul ambreiajului?

Correct! Wrong!

Care este rolul cutiei de viteze?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care este rolul cutiei de viteze?

Correct! Wrong!

Care este rolul transmisiei cardanice?

Correct! Wrong!

Care este rolul diferenţialului?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Prin îndeplinirea cărei proceduri, dintre cele enumerate, se pot diminua şocurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteză?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Evitarea şocurilor la ambreiere depinde de modul în care se acţionează pedala de ambreiaj:

Correct! Wrong!

Efectuarea cărei operaţiuni, dintre cele enumerate, reclamă cel mai riguros control al acţionării pedalei de ambreiaj, în scopul evitării şocurilor în transmisie?

Correct! Wrong!

Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

Correct! Wrong!

Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere la optimizarea utilizării treptelor de viteză, pentru realizarea unui consum efectiv redus de combustibil?

Correct! Wrong!

Momentul motor transmis la roţile motrice:

Correct! Wrong!

În care din treptele de viteză, dintre cele enumerate, se înregistrează cea mai mare forţă de tracţiune la roţile motrice, şi implicit cel mai mare consum efectiv de combustibil?

Correct! Wrong!

În care din treptele de viteză dintre cele enumerate se pot produce şocurile mecanice cele mai mari în transmisie, prin manevrarea necorespunzătoare a pedalei de acceleraţie?

Correct! Wrong!

Turometrul indică turaţia:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Cele mai mici consumuri specifice de combustibil se înregistrează la deplasarea autovehiculului cu motorul funcţionând în intervalul de turaţii:

Correct! Wrong!

În condiţiile în care indicatorul de turaţie este în zona evidenţiată pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare roşie:

Correct! Wrong!

În condiţiile în care indicatorul de turaţie este în zona evidenţiată pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare roşie:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Catalizatoarele cu care sunt prevăzute motoarele de ultimă generaţie au rolul:

Correct! Wrong!

La frânarea de urgenţă, blocarea roţilor conduce la:

Correct! Wrong!

Blocarea roţilor punţii faţă conduce la:

Correct! Wrong!

Blocarea roţilor punţii spate conduce la:

Correct! Wrong!

Eficacitatea dispozitivelor contra blocării roţilor este mai mare:

Correct! Wrong!

Sistemul ABS permite:

Correct! Wrong!

Echipamentele de siguranţă cu care sunt dotate autovehiculele pot acţiona asupra:

Correct! Wrong!

Echipamentele de siguranţă cu care sunt dotate autovehiculele pot acţiona asupra:

Correct! Wrong!

Sistemele de siguranţă antiblocare de tip ABS intervin asupra:

Correct! Wrong!

Dacă martorul ABS se aprinde în timpul deplasării la o frânare bruscă:

Correct! Wrong!

Sistemul ASR este proiectat pentru:

Correct! Wrong!

Sistemul ESP (Electronic Stability Program) este proiectat pentru:

Correct! Wrong!

Având în vedere particularităţile funcţionale, este de preferat ca frâna de serviciu să se acţioneze:

Correct! Wrong!

Care este consecinţa frânării violente, cu blocarea roţilor din faţă?

Correct! Wrong!

Care este consecinţa frânării violente, cu blocarea roţilor din faţă?

Correct! Wrong!

Care poate fi cauza demarajului slab al autovehiculului la pornirea de pe loc sau la accelerare?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pentru a obţine un consum de combustibil cât mai redus la o viteză şi un drum date se recomandă:

Correct! Wrong!

Pneurile cu care este echipat autovehiculul influenţează consumul de combustibil ?

Correct! Wrong!

Cum influenţează frânările puternice şi accelerările rapide consumul de combustibil ?

Correct! Wrong!

Forţa de tracţiune, măsurată la roţile motrice, este cea mai mare:

Correct! Wrong!

În cazul circulaţiei la viteza de croazieră, rezerva de putere disponibilă:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În cazul circulaţiei la viteza de croazieră, rezerva de putere disponibilă:

Correct! Wrong!

Circulând la viteza de croazieră, existenţa sau lipsa rezervei de putere disponibile – pentru o eventuală accelerare – se poate constata după:

Correct! Wrong!

Dacă în timpul conducerii aveţi nevoie de o rezervă de putere mare se recomandă:

Correct! Wrong!

Punerea în funcţiune a instalaţiei de climatizare:

Correct! Wrong!

Puterea transmisă la roţile motrice:

Correct! Wrong!

Conformitatea presiunilor în pneuri are influenţă determinantă asupra:

Correct! Wrong!

Conformitatea presiunilor în pneuri are influenţă determinantă asupra:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

Correct! Wrong!

Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare şi modul de distribuire a încărcăturii autovehiculului influenţează în mod direct modificarea:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare şi modul de distribuire a încărcăturii autovehiculului influenţează în mod direct modificarea:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

Correct! Wrong!

În măsura în care condiţiile de circulaţie permit, în care din situaţiile enumerate ar fi de recomandat să se exploateze în mod raţional posibilitatea valorificării inerţiei autovehiculului?

Correct! Wrong!

În măsura în care condiţiile de circulaţie permit, în care din situaţiile enumerate ar fi de recomandat să se exploateze în mod raţional posibilitatea valorificării inerţiei autovehiculului?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcaţi vehiculul peste masa maximă admisă/numărul de locuri admis?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să aveţi în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcaţi vehiculul peste masa maximă admisă/numărul de locuri admis?

Correct! Wrong!