Manageri de transport în regim de taxi și de închiriere

0%

Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deţinute astfel de către transportatorii autorizaţi:

Correct! Wrong!

Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport persoane în regim de închiriere atunci când pune la dispoziţia clientului:

Correct! Wrong!

Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziţia clientului:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de taxi se execută numai de către transportatorii autorizaţi, care dețin pentru fiecare autoturism utilizat:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de închiriere se execută numai de către transportatori autorizaţi, care deţin pentru fiecare autovehicul utilizat:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de închiriere este:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de închiriere se realizează prin:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de închiriere se efectuează:

Correct! Wrong!

Autorizaţia de transport este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin aparat de taxat se înțelege:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin taximetru se înțelege:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, aparatele de taxat trebuie să poarte următoarele sigilii:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin sigiliu metrologic se înțelege:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin sigiliu de protecție se înțelege:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin sigiliu fiscal se înțelege:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin raportul taximetristului se înțelege:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul transportului de persoane, prin taxi se înțelege:

Correct! Wrong!

Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de către:

Correct! Wrong!

Autorizaţia de transport în regim de taxi reprezintă documentul care atestă faptul că:

Correct! Wrong!

În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru:

Correct! Wrong!

Autorizaţia pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere reprezintă documentul care atestă faptul că:

Correct! Wrong!

Pentru eliberarea autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Correct! Wrong!

Pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială, dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională se face prin:

Correct! Wrong!

Pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială, dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate se face prin:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele documente trebuie depus de transportator pentru a face dovada îndeplinirii condiției de capacitate financiară:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele documente trebuie depuse de transportator pentru a face dovada îndeplinirii condiției de capacitate financiară

Correct! Wrong!

Autorizația de transport:

Correct! Wrong!

Orice modificare privind condițiile de autorizare trebuie comunicată autorității de autorizare în termen de maxim:

Correct! Wrong!

Autorizația de transport se eliberează:

Correct! Wrong!

Autorizația de transport este valabilă:

Correct! Wrong!

Pentru vizarea autorizației de transport se verifică:

Correct! Wrong!

Indicați ce condiție trebuie îndeplinită de către o persoană fizică pentru exercitarea funcției de manager de transport în regim de taxi și în regim de închiriere:

Correct! Wrong!

Indicați ce condiție trebuie îndeplinită de către o persoană fizică pentru exercitarea funcției de manager de transport în regim de taxi și în regim de închiriere:

Correct! Wrong!

Pentru ca o persoană fizică să poată exercita funcția de manager de transport în regim de taxi și în regim de închiriere trebuie să fi absolvit cel puțin:

Correct! Wrong!

Certificatul de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere este valabil:

Correct! Wrong!

Deţinătorii certificatelor de competenţă profesională sunt obligaţi să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activităţii dacă nu şi-au exercitat funcţia pentru o perioadă mai lungă de:

Correct! Wrong!

Un manager de transport în regim de taxi și închiriere poate exercita această funcție la cel mult:

Correct! Wrong!

În situaţia în care managerul nu mai îndeplineşte în totalitate condiţiile necesare exercitării funcţiei sau este în imposibilitatea de a-şi mai exercita funcţia, transportatorul autorizat are obligația înlocuirii acestuia în termen de maxim:

Correct! Wrong!

Transportul în regim de taxi se execută numai de către:

Correct! Wrong!

Transportul în regim de închiriere se execută numai de:

Correct! Wrong!

Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de:

Correct! Wrong!

Procedura de atribuire în gestiune delegată se aplică pentru:

Correct! Wrong!

Procedura de atribuire în gestiune delegată se aplică pentru:

Correct! Wrong!

În cazul transportului în regim de taxi, prin procedura de atribuire în gestiune delegată se atribuire:

Correct! Wrong!

În cazul transportului de persoane în regim de închiriere, prin procedura de atribuire în gestiune delegată se atribuie:

Correct! Wrong!

Prin procedura de atribuire în gestiune delegată se eliberează:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor de transport în regim de taxi, contractele de atribuire în gestiune delegată se încheie în conformitate cu:

Correct! Wrong!

În cazul serviciilor de transport în regim de închiriere, contractele de atribuire în gestiune delegată se încheie în conformitate cu:

Correct! Wrong!

Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi o constituie:

Correct! Wrong!

Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere o constituie:

Correct! Wrong!

Autovehiculele destinate transportului în regim de taxi sau de închiriere, trebuie să fie deţinute de către compania taxi sau taximetristul independent:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi sau orice copie conformă conține:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi sau orice copie conformă conține

Correct! Wrong!

Autorizația taxi sau orice copie conformă conține:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi sau orice copie conformă conține:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se atribuie pentru o perioadă de:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă, se prelungește:

Correct! Wrong!

Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi reprezintă:

Correct! Wrong!

Autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere:

Correct! Wrong!

Conform Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de transport în regim de taxi și de închiriere fac parte din:

Correct! Wrong!

Transportul de persoane în regim de închiriere este executat:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere:

Correct! Wrong!

Ecusoanele eliberate odată cu autorizația taxi sau cu orice altă copie conformă conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele eliberate odată cu autorizația taxi sau cu orice altă copie conformă conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu autorizația taxi conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu autorizația taxi conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere conţin obligatoriu următorul înscris:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere se găseşte obligatoriu la:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi este valabilă numai în prezența:

Correct! Wrong!

Autorizația taxi este valabilă numai în prezența următorului document:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, la bordul autovehiculului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, la bordul autovehiculului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

Correct! Wrong!

Lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto de la bordul autovehiculului, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Lipsa de la bordul autovehiculului a poliţei de asigurare a persoanelor pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Lipsa de la bordul autovehiculului a certificatului de înmatriculare a autovehiculului împreună cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Lipsa de la bordul autovehiculului a certificatului de atestare profesională a conducătorului auto, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune:

Correct! Wrong!

Folosirea unor documente false în derularea activităţilor serviciului de transport, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Practicarea în mod repetat a unor proceduri privind evaziunea fiscală, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Expirarea valabilităţii inspecţiei tehnice periodice, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Efectuarea transportului în regim de închiriere, fără documentele de plată obligatorii, se sancţionează prin:

Correct! Wrong!

Pentru utilizarea unui autoturism pentru transportul public de persoane fără ca acesta să deţină autorizație taxi sau, după caz, copie conformă se aplică următoarele măsuri:

Correct! Wrong!

Pentru utilizarea unui autoturism pentru transportul public de persoane cu autorizație taxi sau copie conformă cu valabilitate depăşită se aplică următoarele măsuri:

Correct! Wrong!

Efectuarea transportului de persoane în regim de taxi utilizând o copie conformă a autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Amplasarea în interiorul și/sau pe caroseria unui autovehicul care nu deţine autorizație taxi a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor şi a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în regim de taxi se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Amplasarea în interiorul și/sau pe caroseria unui autovehicul care nu deţine copie conformă a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor şi a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în regim de închiriere se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin:

Correct! Wrong!

Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare, de către:

Correct! Wrong!

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, la cerere, dacă:

Correct! Wrong!

După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă:

Correct! Wrong!

Aplicarea unui noi suspendări a dreptului de utilizare a autoturismului în decurs de cel mult 12 luni de la ultima suspendare se face pentru o perioadă de:

Correct! Wrong!

În traficul rutier, controlul autovehiculelor taxi se poate efectua de către:

Correct! Wrong!

Precizaţi care din următoarele fapte ale transportatorilor autorizați care efectuează transport rutier în regim de taxi au consecință suspendarea autorizației taxi:

Correct! Wrong!

Cine este sancționat contravențional pentru neeliberarea bonului către client la finalul unei curse taxi:

Correct! Wrong!

Intervenția neautorizată efectuate asupra aparatului de taxat se sancționează cu:

Correct! Wrong!

Precizaţi care din următoarele fapte ale transportatorilor autorizați care efectuează transport rutier în regim de taxi se sancționează cu amenda de la 500 la 5.000 lei:

Correct! Wrong!

Când nu mai este îndeplinită cel puțin una din condițiile eliberării autorizației taxi este suspendată autorizația taxi pentru o perioadă de:

Correct! Wrong!

Precizaţi care dintre următoarele fapte ale transportatorilor autorizați care efectuează transport rutier în regim de taxi se sancționează cu amenda de la 5.000 la 25.000 lei:

Correct! Wrong!

Precizaţi care dintre următoarele fapte ale transportatorilor autorizați care efectuează transport rutier în regim de taxi au consecință retragerea autorizației taxi:

Correct! Wrong!

Precizaţi care dintre următoarele fapte ale transportatorilor autorizați care efectuează transport rutier în regim de taxi au consecință suspendarea autorizației taxi:

Correct! Wrong!

Lipsa ecusoanelor taxi de la bordul autovehiculelor impune reținerea autorizației taxi, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de:

Correct! Wrong!

Precizaţi care din următoarele fapte ale transportatorilor autorizați care efectuează transport rutier în regim de taxi se sancționează cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei:

Correct! Wrong!

Omologarea individuală a unui vehicul rutier trebuie efectuată în următoarea situaţie:

Correct! Wrong!

Menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere este condiţionată de:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele instituţii efectuează omologarea de tip şi individuală a vehiculelor rutiere pentru circulaţia pe drumurile publice:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin inspecţie tehnică periodică:

Correct! Wrong!

La inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor echipate cu motoare diesel se verifică:

Correct! Wrong!

Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

Correct! Wrong!

Autovehiculele utilizate la transportul de persoane în regim de taxi care la data primei înmatriculări în România au fost noi, se supun primei ITP la:

Correct! Wrong!

Autovehiculele utilizate la transportul de persoane în regim de închiriere care la data primei înmatriculări în România au fost noi, se supun primei ITP la:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică la autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi se efectuează periodic la cel mult:

Correct! Wrong!

Inspecţia tehnică periodică la autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de închiriere se efectuează periodic la cel mult:

Correct! Wrong!

Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei se face în conformitate cu următoarea reglementare:

Correct! Wrong!

Se agreează pentru transportul de persoane în regim de taxi numai autoturisme care pot transporta cel mult:

Correct! Wrong!

Se agreează pentru transportul de persoane în regim de taxi numai autoturisme care sunt dotate cu:

Correct! Wrong!

Se agreează pentru transportul de mărfuri în regim de taxi numai autoutilitarele a căror maximă totală autorizată nu depășește:

Correct! Wrong!

Pentru eliberarea certificatului de agreare unui autoturism care efectuează transport de persoane în regim de taxi, acesta trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru eliberarea certificatului de agreare în cazul unui autoturism care efectuează transport de persoane în regim de taxi, acesta trebuie să fie dotat cu lampă taxi omologată de către:

Correct! Wrong!

Eliberarea certificatului de agreare pentru un autoturism care efectuează transport de persoane în regim de taxi, este condiționată de îndeplinirea următoarei condiții:

Correct! Wrong!

Pentru eliberarea certificatului de agreare în cazul unui autoturism care efectuează transport de persoane în regim de taxi, acesta trebuie să fie dotat cu:

Correct! Wrong!

În cazul autoturismului care efectuează transport de persoane în regim de taxi, linia mediană orizontală a caroseriei va fi marcată pe părţile laterale de:

Correct! Wrong!

În cazul autoutilitarei care efectuează transport de mărfuri în regim de taxi, linia mediană orizontală a caroseriei autovehiculului va fi marcată pe părţile laterale de:

Correct! Wrong!

Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat:

Correct! Wrong!

Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat:

Correct! Wrong!

Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele funcții este interzisă în cazul aparatelor de taxat ?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele funcții este interzisă în cazul aparatelor de taxat ?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele funcții este interzisă în cazul aparatelor de taxat ?

Correct! Wrong!

Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească cerinţele corespunzătoare prevederilor legale în vigoare, precum şi una dintre următoarele cerinţe:

Correct! Wrong!

Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească cerinţele corespunzătoare prevederilor legale în vigoare, precum şi una dintre următoarele cerinţe:

Correct! Wrong!

Indicați cui revine obligația instruirii personalului in vederea prevenirii evenimentelor rutiere ?

Correct! Wrong!

Care din următoarele funcţii concură la siguranţa circulaţiei în transportul rutier:

Correct! Wrong!

Ce măsuri trebuie să ia o întreprindere deţinătoare de parc auto pentru prevenirea accidentelor de circulaţie?

Correct! Wrong!

Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională în vederea obținerii certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională în vederea obținerii certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională în vederea obținerii certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să aibă vârsta minimă de:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să aibă permis de conducere valabil pentru categoria B cu o vechime de cel puţin:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau de închiriere trebuie să efectueze examinarea medicală la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Conducătorii auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

Correct! Wrong!

Cele mai multe accidente de circulaţie au drept cauză:

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efecte:

Correct! Wrong!

În timpul conducerii autovehiculului, oboseala poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 0,3 ‰ care poate fi produsă de consumul unui pahar cu vin:

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 0,5 ‰ care poate fi produsă de consumul a două pahare de vin:

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 0,8 ‰ :

Correct! Wrong!

Studiile efectuate evidenţiază că la o alcoolemie de 1,2 ‰ :

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Consumul de alcool poate avea ca efect:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele afirmaţii este corectă ?

Correct! Wrong!

Factorii care diminuează capacitatea de conducere sunt:

Correct! Wrong!

Principala cauză generatoare de accidente, dintre cele enumerate, este:

Correct! Wrong!

Cui îi revine responsabilitatea pregătirii autovehiculului pentru efectuarea cursei?

Correct! Wrong!

Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotările minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate şi precizate ca atare, ceea ce atrage după sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

Correct! Wrong!

Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotările minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate şi precizate ca atare, ceea ce atrage după sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

Correct! Wrong!

Cum se verifică funcţionarea frânei de serviciu a autovehiculului?

Correct! Wrong!

În cadrul operaţiunilor de pregătire a autovehiculului pentru efectuarea deplasării se execută inclusiv:

Correct! Wrong!

În cadrul operaţiunilor de pregătire a autovehiculului pentru efectuarea deplasării se execută inclusiv:

Correct! Wrong!

În cadrul operaţiunilor de pregătire a autovehiculului pentru efectuarea deplasării se execută inclusiv:

Correct! Wrong!

Care este durata totală apreciată a operaţiunilor de pregătire a autovehiculului, efectuate de conducătorul auto înaintea plecării în cursă?

Correct! Wrong!

Care sunt factorii care sporesc gradul de risc în circulaţia urbană?

Correct! Wrong!

Elementele conducerii preventive sunt:

Correct! Wrong!

Care este porţiunea de drum de pe itinerariul pe care îl aveţi de străbătut, pe care trebuie să conduceţi cu atenţie:

Correct! Wrong!

Ca un element de prevedere, înainte de plecarea în cursă, conducătorul auto nu trebuie să neglijeze verificările privind:

Correct! Wrong!

Prevederea, ca element component al conducerii preventive, este:

Correct! Wrong!

Judecata este unul dintre elementele componente ale:

Correct! Wrong!

Promptitudinea, rapiditatea, selectivitatea şi justeţea sunt atributele importante ale:

Correct! Wrong!

A conduce preventiv înseamnă:

Correct! Wrong!

Îndemânarea, în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, este un element component al:

Correct! Wrong!

A conduce la o distanţă prea mică faţă de vehiculul ce îl precede, un conducător auto se înscrie în rândurile celor care:

Correct! Wrong!

Reglarea corectă a scaunului şoferului, a oglinzilor retrovizoare şi a centurilor de siguranţă sunt:

Correct! Wrong!

Ce înţelegeţi prin vigilenţă ca element al conduitei preventive? a. capacitatea conducătorului auto de a fi în permanenţă atent asupra aparaturii de bord şi a funcţionării autovehiculului

Correct! Wrong!

Contractul de transport se încheie:

Correct! Wrong!

La o societate comercială cu răspundere limitată răspunderea asociaţilor poate fi:

Correct! Wrong!

O societate comercială este condusă de către:

Correct! Wrong!

Consiliul de Administraţie poate lua decizii în baza:

Correct! Wrong!

Modificarea statutului societăţii comerciale se face prin:

Correct! Wrong!

La o societate comercială nu pot fi cenzori:

Correct! Wrong!

Care sunt tipurile de societăţi comerciale aprobate în baza Legii nr. 31/1990:

Correct! Wrong!

Câte tipuri de societăţi comerciale pot fi, în baza Legii nr. 31/1990:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă contul de profit şi pierderi al unei societăţi comerciale ?

Correct! Wrong!

Valoarea netă a unei societăţi comerciale este dată de:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă activele societăţii ?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă pasivele societăţii ?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă capitalul circulant al societăţii ?

Correct! Wrong!

Înregistrarea tranzacţiilor societăţii se face prin:

Correct! Wrong!

Totalul capitalului utilizat reprezintă:

Correct! Wrong!

Indicele curent este dat de:

Correct! Wrong!

Indicele de lichiditate imediată este dat de:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă un creditor ?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă un debitor ?

Correct! Wrong!

În cazul imposibilităţii onorării plăţilor în termen scurt, care din acţiunile următoare ar fi mai indicate ?

Correct! Wrong!

Pentru soluţionarea unei probleme financiare în care clientul d-voastră a avut dreptate, veţi trimite clientului:

Correct! Wrong!

Procesul de selecţionare a clienţilor unui transportator autorizat, se numeşte:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă cheltuielile de regie pentru un transportator ?

Correct! Wrong!

Care dintre cele expuse mai jos vor fi tratate de transportorul autorizat ca fonduri pe termen scurt ?

Correct! Wrong!

Care din cele de mai jos va apărea ca un activ circulant într-un bilanţ ?

Correct! Wrong!

Creşterea salariilor şoferilor va figura ca:

Correct! Wrong!

Creşterea valorii reparaţiilor clădirii pe care un transportator trebuie să o achite, care nu poate fi trecută mai departe clientului drept plată adiţională:

Correct! Wrong!

Un bilanţ la o anumită dată este o declaraţie care arată:

Correct! Wrong!

Care din cele de mai jos poate fi folosită ca mijloc de a îmbunătăţi fluxul de numerar într-o societate?

Correct! Wrong!

Pentru a stabili soldul contului de disponibilităţi preconizat de un transportor la sfârşitul fiecărei luni ar fi necesar să se pregătească:

Correct! Wrong!

Cine are datoria de a certifica că bilanţul contabil al unei firme oferă o perspectivă adevărată şi exactă a situaţiei financiare ?

Correct! Wrong!

Prin întocmirea unui plan al veniturilor şi cheltuielilor urmărite pe următoarele 12 luni, acesta va fi:

Correct! Wrong!

Care dintre cele de mai jos sunt clasificate drept costuri fixe ?

Correct! Wrong!

Care din cele de mai jos ar fi clasificate ca fiind cheltuieli de exploatare la un transportator ?

Correct! Wrong!

Activitatea de marketing in transporturile rutiere presupune:

Correct! Wrong!

Care din următoarele costuri variază în funcţie de distanţa parcursă de un autovehicul ?

Correct! Wrong!

Care sunt tipurile de operaţiuni de leasing ?

Correct! Wrong!

Numărul membrilor consiliului de administraţie poate fi:

Correct! Wrong!

Ca funcţie a marketingului, maximizarea eficienţei economice (a profitului) reprezintă:

Correct! Wrong!

În cazul în care rata inflaţiei creşte, o întreprindere:

Correct! Wrong!

Care din variantele de mai jos evidenţiază cel mai bine principalele mijloace la care poate apela un întreprinzător pentru atingerea obiectivelor strategice?

Correct! Wrong!

Reducerile de preturi sunt forme de:

Correct! Wrong!

Compartimentul de marketing al unei întreprinderi se află în relaţii funcţionale cu:

Correct! Wrong!

Cheltuielile cu înfiinţarea, dezvoltarea si fuziunea unităţilor patrimoniale sunt:

Correct! Wrong!

Imobilizările corporale sunt:

Correct! Wrong!

Depozitele pe termen lung sub forma disponibilităţilor în conturi sunt:

Correct! Wrong!

La timpul prezent provizioanele sunt considerate:

Correct! Wrong!

Debitorul contractului de vanzare-cumparare este:

Correct! Wrong!

Creditorul contractului de vanzare-cumparare este:

Correct! Wrong!

Principala obligatie a vanzatorului este:

Correct! Wrong!

Principala obligatie a cumparatorului este:

Correct! Wrong!

Contractul de vanzare cumparare se refera la:

Correct! Wrong!

Mandatarul este persoana care:

Correct! Wrong!