Legislație rutieră

Care este semnificaţia indicatorului alăturat, având tăbliţa adiţională montată sub el ?

Correct! Wrong!

Care din indicatoarele din imagine interzic deplasarea pe direcţia înainte?

Correct! Wrong!

Ce obligaţii vă revin la întâlnirea agentului de circulaţie din imaginea alăturată ?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă indicatorul din imagine ?

Correct! Wrong!

La care dintre indicatoare aveţi întâietate, indiferent de direcţia pe care o urmaţi?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele indicatoare alăturate semnalizează existenţa unei staţii de tramvai?

Correct! Wrong!

Pe sectorul de drum unde este instalat indicatorul din imagine, se interzice:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Este corectă depăşirea prezentată în imaginea alăturată ?

Correct! Wrong!

Ce semnificaţie are indicatorul şi panoul adiţional din imaginea alăturată ?

Correct! Wrong!

La care dintre cele trei indicatoare este permisă manevra de întoarcere?

Correct! Wrong!

Care este semnificaţia indicatoarelor din imagine ?

Correct! Wrong!

Care din indicatoarele alăturate vă avertizează că vă apropiaţi de o intersecţie nedirijată?

Correct! Wrong!

În zona de acţiune a căruia dintre indicatoarele alăturate puteţi circula cu o viteză mai mare de 45 km/h?

Correct! Wrong!

Ce manevre sunt permise în zona de acţiune a indicatorului alăturat?

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Ce obligaţii vă revin când sunteţi depăşit de poliţistul din imagine?

Correct! Wrong!

Care din cele două marcaje din imaginea alăturată interzice oprirea?

Correct! Wrong!

La care din cele două indicatoare îi este interzis conducătorului unui autovehicul destinat transportului de marfă, să depăşească un autoturism ?

Correct! Wrong!

Circulând cu un autoturism, la întâlnirea indicatorului însoţit de panoul adiţional aveţi următoarele obligaţii ?

Correct! Wrong!

Este permisă întoarcerea autoturismului când circulaţi în zona de acţiune a unuia dintre indicatoarele alăturate?

Correct! Wrong!

Care sunt mijloacele de semnalizare care transformă o intersecţie nedirijată într-o intersecţie dirijată ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce bandă puteţi alege la întâlnirea indicatorului din imagine, dacă doriţi să vă continuaţi deplasarea cu viteza aproximativă de 70 km/h ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Cum procedaţi, dacă în timp ce vă aflaţi la conducerea unui tractor rutier, întâlniţi indicatorul din imagine?

Correct! Wrong!

Ce manevre sunt interzise în intersecţia dirijată înaintea căreia este instalat indicatorul din imaginea alăturată?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Semnalul poliţistului care dirijează circulaţia semnifică:

Correct! Wrong!

Care dintre indicatoarele alăturate le puteţi întâlni la intrarea într-o intersecţie?

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere a vehiculelor prin intersecţia din imagine ?

Correct! Wrong!

Care sete semnificaţia indicatorului din figura alăturată?

Correct! Wrong!

Conducând un autoturism, în zona de acţiune a cărui indicator din cele alăturate este interzisă depăşirea unui autocamion ?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă indicatorul din imagine ?

Correct! Wrong!

Care dintre cele două indicatoare poate fi întâlnit în localităţi ?

Correct! Wrong!

Care dintre cele doua indicatoare vă obligă sa reduceţi viteza

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere prin intersecţie a celor trei autovehicule din imaginea alăturată ?

Correct! Wrong!

Care dintre vehiculele din imaginea alăturată au prioritate de trecere?

Correct! Wrong!

Cum trebuie să procedaţi dacă în situaţia alăturată vă aflaţi la volanul autoturismului, şi observaţi că autobuzul a început să semnalizeze ?

Correct! Wrong!

Cui veţi acorda prioritate în situaţia din imaginea alăturată?

Correct! Wrong!

În ce ordine vor trece prin intersecţie autovehiculele din imagine?

Correct! Wrong!

În zona de acţiune a căruia din indicatoarele alăturate este interzisă întoarcerea?

Correct! Wrong!

Cum trebuie să procedeze conducătorul unui autoturism la întâlnirea ndicatorului însoţit de panoul adiţional din imagine ?

Correct! Wrong!

Care dintre cele două indicatoare interzice depăşirea?

Correct! Wrong!

După care dintre indicatoarele alăturate aveţi obligaţia să viraţi pe prima stradă la dreapta ?

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere a celor trei autovehicule ajunse simultan în intersecţia alăturată ?

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere a celor trei autovehicule ajunse simultan la intersecţia din imagine?

Correct! Wrong!

Cum procedaţi într-o situaţie ca cea redată în imaginea alăturată?

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere a vehiculelor din imaginea alăturată ?

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere a celor trei vehicule ajunse simultan la colţul intersecţiei din imagine?

Correct! Wrong!

Având în vedere indicatorul “Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri” şi indicatorul kilometric “Drum naţional” din imaginea alăturată, întoarcerea este interzisă :

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere a vehiculelor din imaginea alăturată ?

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda în situaţia din imaginea alăturată ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre vehiculele din imaginea alăturată pierd prioritatea de trecere ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care din autovehiculele din imaginea alăturată va trece primul şi de ce

Correct! Wrong!

Întâlniţi indicatoarele din imaginea alăturată. Cărora dintre autoturismele ajunse simultan în intersecţie le acordaţi prioritate dacă toate circulă pe direcţia înainte

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pietonii din imaginea alăturată care traversează strada, procedează conform obligaţiilor stabilite prin normele rutiere ?

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere în intersecţia din imaginea alăturată?

Correct! Wrong!

Va aflaţi la volanul autobuzului din imagine. Care este ordinea de trecere prin intersecţie ?

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda în situaţia din imagine?

Correct! Wrong!

Motociclistul din imaginea alăturată s-a încadrat corect pentru a executa virajul spre stânga?

Correct! Wrong!

Care dintre cei doi conducători procedează neregulamentar, şoferul autocamionului, care depăşeşte, sau tractoristul, care staţionează ?

Correct! Wrong!

Cum trebuie să procedeze conducătorul autoturismului din imagine, dacă se află în situaţia prezentată?

Correct! Wrong!

Cum consideraţi manevra executată de conducătorul autovehiculului 3, care intenţionează să se angajeze în depăşire?

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda în situaţia din imaginea alăturată ?

Correct! Wrong!

Care este semnificaţia indicatorului însoţit de panoul adiţional?

Correct! Wrong!

Care este semnificaţia indicatorului din imagine?

Correct! Wrong!

La care din următoarele indicatoare trebuie să acordaţi prioritate, tuturor vehiculelor ?

Correct! Wrong!

Care dintre cele două indicatoare confirmă terminarea zonei în care a fost interzisă numai oprirea autovehiculelor?

Correct! Wrong!

La întâlnirea indicatorului din imagine, conducătorul auto este obligat:

Correct! Wrong!

Ce vehicule au voie să intre în intersecţie ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Denumirea corectă a indicatorului din figură este:

Correct! Wrong!

Cine are drept de parcare în spaţiul semnalizat prin indicatorul din imagine ?

Correct! Wrong!

Care din indicatoarele următoare semnalizează locuri în care trebuie să reduceţi viteza ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Cui trebuie să acordaţi prioritate când întâlniţi indicatorul “Cedează trecerea” sub care se află instalat panoul adiţional alăturat şi urmează să efectuaţi viraj la stânga ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

În zona de acţiune a cărui indicator dintre cele prezentate alăturat este interzisă oprirea voluntară şi staţionarea?

Correct! Wrong!

Precizaţi dacă autoturismul din imagine a fost oprit regulamentar:

Correct! Wrong!

Priviţi imaginea alăturată. Care din cele două indicatoare obligă conducătorul autoturismului albastru să acorde prioritate vehiculelor din intersecţie?

Correct! Wrong!

Cui veţi acorda prioritate în situaţia din imaginea alăturată?

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda în situaţia din imaginea alăturată având în vedere că este o intersecţie cu sens giratoriu ?

Correct! Wrong!

Analizând situaţia prezentată în imaginea alăturată, care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

Correct! Wrong!

Precizaţi care dintre vehiculele prezentate în imaginea alăturată au prioritate şi în ce ordine vor trece acestea prin intersecţie?

Correct! Wrong!

În ce ordine vor trece prin intersecţie autovehiculele din imaginea alăturată?

Correct! Wrong!

Care dintre autovehiculele din imagine are voie să îşi continue deplasarea pe direcţia de mers dorită, indicată prin săgeţile de culoare neagră ?

Correct! Wrong!

Care este ordinea de trecere a celor trei vehicule ajunse simultan la colţul intersecţiei din imagine?

Correct! Wrong!

Ce obligaţii din punct de vedere al acordării de prioritate în situaţia din imagine?

Correct! Wrong!

Este permisă circulaţia cu un autovehicul avariat în urma unei coliziuni uşoare?

Correct! Wrong!

Ce obligaţii vă revin în situaţia în care sunteţi implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Este permisă schimbarea poziţiei autovehiculului în urma unui accident de circulaţie ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce obligaţii vă revin în situaţia în care sunteţi implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Ce obligaţii vă revin în situaţia în care sunteţi implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce semnificaţie au luminile de culoare roşie care sunt în funcţiune pe un autovehicul al Poliţiei ?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele autovehicule sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase de culoare roşie:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele autovehicule sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase de culoare albastră:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Braţul drept al poliţistului, întins orizontal, are semnificaţia "oprire" pentru:

Correct! Wrong!

Braţul stâng al poliţistului, întins orizontal, are semnificaţia , “oprire”, pentru:

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda dacă întâlniţi poliţistul în mijlocul intersecţiei cu braţul ridicat vertical ?

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda dacă întâlniţi poliţistul în mijlocul intersecţiei cu braţul ridicat vertical ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce semnificaţie are semnalul dat de poliţistul rutier prin rotirea vioaie a braţului ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Cum procedaţi, dacă observaţi că într-o intersecţie, având semafoare în funcţiune pe culoarea roşie, poliţistul vă face semn prin rotirea vioaie a braţului ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce obligaţii revin conducătorilor auto la apropierea unui autovehicul care are în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase de culoare albastră, concomitent cu cele sonore ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Ce obligaţii revin conducătorului auto la reintrarea pe banda iniţială după efectuarea unei manevre de depăşire ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda, dacă doriţi să viraţi spre stânga şi întâlniţi poliţistul cu ambele braţe întinse paralel cu direcţia dvs. de intrare în intersecţie?

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda, dacă doriţi să viraţi spre stânga şi întâlniţi poliţistul cu ambele braţe întinse paralel cu direcţia dvs. de intrare în intersecţie?

Correct! Wrong!

Dacă în intersecţie conducătorul de vehicul întâlneşte semnalul de culoare verde al semaforului, precum şi indicatorul "Cedează trecerea", el este obligat:

Correct! Wrong!

Care este deosebirea dintre oprire voluntară şi staţionare voluntară?

Correct! Wrong!

Conducătorul de vehicul care circulă pe banda doi, când se apropie de o staţie a mijloacelor de transport public de persoane prevăzută cu alveole, are următoarele obligaţii:

Correct! Wrong!

Radierea din evidenţă a vehiculului se face:

Correct! Wrong!

Conducătorul auto, posesor al permisului de conducere categoria BE are dreptul de a conduce şi vehicule din următoarele categorii:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care din următoarele vehicule pot circula pe drumurile publice fără a fi înmatriculate sau înregistrate ?

Correct! Wrong!

Titularul permisului de conducere valabil pentru categoriile “B, C şi DE” are dreptul să conducă ansambluri de vehicule din categoria?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele indicatoare reglementează prioritatea de trecere la intersecţie ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pe un drum public cu o a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule:

Correct! Wrong!

Care este viteza maximă legală admisă cu care poate circula un autovehicul din categoria B pe un drum naţional european (E) în afara localităţilor?

Correct! Wrong!

Care este viteza maximă legală admisă cu care poate circula un autovehicul din categoria B pe un drum expres în afara localităţilor?

Correct! Wrong!

Care este viteza maximă legală admisă cu care poate circula un autovehicul din categoria B pe un drum naţional în afara localităţilor?

Correct! Wrong!

Care din următoarele viteze sunt maxime admise, în afara localităţilor, pentru autovehicule din categoria B ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care este viteza maximă admisă pe autostrăzi pentru un autovehicul din subcategoria B1 ?

Correct! Wrong!

Care este viteza maximă admisă în afara localităţilor, pe drumurile expres, pentru autovehicule din categoria A ?

Correct! Wrong!

O autoutilitară având masa totală maximă de 2.500 kg, poate circula pe o autostradă cu viteza maximă legală de:

Correct! Wrong!

Tractarea unei remorci neînmatriculate constituie:

Correct! Wrong!

Ce poziţie trebuie să ocupe conducătorii de vehicule care doresc să meargă înainte, la intersecţiile fără marcaje de delimitare a benzilor ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care din următoarele locuri este interzisă manevra de întoarcere cu un autoturism ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Cum se semnalizează, noaptea, intenţia de a depăşi alt vehicul, într-o localitate, pe un drum neluminat?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

La o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu au prioritate:

Correct! Wrong!

Procedează regulamentar pietonii care traversează strada pe la colţul intersecţiei, prin loc nemarcat, datorită lipsei locurilor special amenajate şi semnalizate corespunzător pentru traversarea drumului ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Întoarcerea autovehiculului este interzisă ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Părăsirea locului accidentului fără încuviinţare de către oricare dintre conducătorii implicaţi într-un accident soldat cu victime constituie:

Correct! Wrong!

În care din următoarele cazuri, se procedează la radierea din evidenţă a vehiculului ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin distanţa de cel puţin 100 m de la care conducătorul de autovehicul este obligat să semnalizeze intenţia de a depăşi în afara localităţii ?

Correct! Wrong!

În care dintre situaţiile următoare este interzisă oprirea ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Conducerea pe drumul public a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu:

Correct! Wrong!

Se poate efectua din punct de vedere legal depăşirea unui vehicul într-o intersecţie?

Correct! Wrong!

În care din următoarele cazuri se reţin şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care este marcajul care interzice staţionarea vehiculelor ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pe un drum public cu patru benzi pe sens, doi conducători circulă în paralel, unul pe banda patru iar celălalt pe banda doi. Conducătorii trecând în acelaşi timp pe banda trei, au intrat în coliziune. Care este vinovat de producerea accidentului ?

Correct! Wrong!

În care din situaţiile enumerate mai jos este interzisă depăşirea ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Radierea din circulaţie a autovehiculului se face la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Un ansamblu a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, format dintr-un autovehicul categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg, poate fi condus cu:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculului dacă:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Contravenţiile se sancţionează cu:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

La apropierea autovehiculelor pompierilor aflate în misiune cu mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore în funcţiune, conducătorii celorlalte vehicule au obligaţia să:

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele situaţii este interzisă depăşirea?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele situaţii este interzisă depăşirea autovehiculelor?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Sancţiunile contravenţionale principale sunt următoarele:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Folosirea incorectă pe timp de noapte a luminilor de drum la apropierea altui vehicul care circulă din sens opus, se sancţionează cu:

Correct! Wrong!

Ce rând puteţi să ocupaţi în mers şi de la ce distanţă atunci când intenţionaţi să circulaţi cu autoturismul pe direcţia înainte într-o intersecţie fără marcaje de delimitare a benzilor?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele situaţii nu este permisă mărirea vitezei de deplasare a autovehiculului?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

La traversarea unei treceri la nivel cu calea ferată curentă fără bariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Radierea din circulaţie a autovehiculului se face la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Schimbarea direcţiei de mers a autovehiculului prin viraj implică următoarele obligaţii pentru conducătorul auto:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Este permis mersul înapoi al unui autoturism pe o stradă pe care circulaţia se desfăşoară în sens unic ?

Correct! Wrong!

Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, constituie:

Correct! Wrong!

Depăşirea este interzisă:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Când se folosesc, pe timp de zi, luminile de întâlnire ale autovehiculelor?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Conducătorul auto, posesor al permisului de conducere categoria BE şi CE are dreptul de a conduce :

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care din următoarele vehicule pot circula pe drumurile publice fără a fi înmatriculate sau înregistrate ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Mersul înapoi este interzis:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

La traversarea unei intersecţii au prioritate:

Correct! Wrong!

Aplicarea sancţiunii contravenţionale şi reţinerea certificatului de înmatriculare a unui autovehicul se dispun atunci când:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Întoarcerea este interzisă în următoarele situaţii:

Correct! Wrong!

Depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise, constatată cu mijloace tehnice certificate, se sancţionează prin:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise, constatată cu mijloace tehnice certificate, se sancţionează prin:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care dintre situaţiile următoare, conducătorul auto este obligat să circule cu o viteză care să nu depăşească 50 Km în afara localităţilor ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Se interzice conducătorului auto să circule cu vehiculul, care are montate:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Se interzice conducătorului auto:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Ce obligaţii vă revin când întâlniţi indicatorul de avertizare “Copii”

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Este interzisă întoarcerea vehiculului în intersecţii ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care din obligaţiile enumerate mai jos vă revin în calitate de conducător al unui autovehicul ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie la semnalele date de:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Pentru care din următoarele fapte, săvârşite pe drumurile publice, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Pentru care din următoarele fapte, săvârşite pe drumurile publice, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care din următoarele locuri este interzisă depăşirea ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere la trecerea la nivel cu calea ferată, se consider realizată în următoarele situaţii:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Care din obligaţiile de mai jos vă revin atunci când vă angajaţi în depăşirea unui autovehicul aflat în mers ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În ce condiţii puteţi transporta copii cu vârsta de 10 ani în autoturismul dvs.?

Correct! Wrong!

În ce condiţii puteţi transporta copii cu vârsta sub 3 ani în autoturismul dvs.?

Correct! Wrong!

Oprirea voluntară este interzisă:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Pe drumurile cu mai multe benzi, acestea se folosesc astfel:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Obligaţia de a reduce viteza se impune când :

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pe timpul nopţii, când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în faţa sa, acesta este obligat să folosească luminile de întâlnire de la o distanţă de:

Correct! Wrong!

Puteţi depăşi vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga?

Correct! Wrong!

Este permisă depăşirea tramvaiului aflat în mers pe partea stângă?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Este permisă depăşirea tramvaiului aflat în mers pe partea stângă?

Correct! Wrong!

Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie atât în localităţi cât şi în afara acestora. Când sunteţi exceptaţi de la această regulă ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Se exceptează de la obligaţia de a purta centură de siguranţă:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Conducătorul auto este obligat:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

În care dintre următoarele locuri este permisă oprirea voluntară ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de:

Correct! Wrong!

Puteţi încălca marcajul longitudinal care separă sensurile de circulaţie format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate ?

Correct! Wrong!

În care din următoarele situaţii se impune reducerea vitezei ?

Correct! Wrong!

În care dintre situaţiile enumerate mai jos este interzisă oprirea voluntară ?

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

În care din următoarele situaţii este interzisă depăşirea ?

Correct! Wrong!

Conducătorul de autovehicul din categoria B este obligat să aibă asupra sa:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care din obligaţiile de mai jos revin conducătorului auto care efectuează depăşirea ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Oprirea la o trecere la nivel cu calea ferată este obligatorie dacă:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Autovehiculul dvs. s-a defectat în afara localităţii şi nu a putut fi scos de pe partea carosabilă . Ce mijloace de semnalizare veţi folosi?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care din următoarele situaţii este interzisă remorcarea unui autovehicul ?

Correct! Wrong!

Ce culoare pot avea marcajele rutiere aplicate pe elementele laterale drumului ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

În care din următoarele cazuri se dispune, de către poliţie, retragerea permisului de conducere ?

Correct! Wrong!

Se interzice mersul înapoi cu vehiculul :

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Cum procedaţi pe un drum cu trei benzi pe sens, dacă în intenţia de a pătrunde de pe banda 1 pe banda 2, observaţi că un alt vehicul de pe banda 3 doreşte să revină pe banda din mijloc ?

Correct! Wrong!

În care dintre cazurile enumerate, conducătorul de vehicul este obligat să nu depăşească 30km/h în localităţi sau 50km/h în afara localităţilor ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate, în cazul în care tramvaiul este oprit într-o staţie fără refugiu pentru pietoni ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Banda de urgenţă a autostrăzii este destinată:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Intenţia conducătorilor de autovehicule de a vira spre dreapta ori spre stânga se semnalizează prin:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Intenţia conducătorilor de autovehicule care urmează să efectueze întoarcere se semnalizează prin:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intră într-o intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează astfel:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Se interzice conducătorului de autovehicul:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Se interzice conducătorului de autovehicul

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Pe timpul nopţii, conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În care din situaţiile enumerate mai jos este interzisă depăşirea ?

Correct! Wrong!

Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul si tramvai trebuie sa fie dotat cu:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre faptele enumerate mai jos se consideră infracţiune ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care dintre faptele enumerate mai jos se consideră infracţiune ?

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!