Contracte, contabilitate, marketing (Man. transp. marfă)

0%

Contractul de transport se încheie:

Correct! Wrong!

Proba contractului de transport se face prin:

Correct! Wrong!

Care din următoarele indicaţii sunt cuprinse în scrisoarea de trăsură pentru transportul naţional:

Correct! Wrong!

La o societate comercială cu răspundere limitată răspunderea asociaţilor poate fi:

Correct! Wrong!

O societate comercială este condusă de către:

Correct! Wrong!

Consiliul de Administraţie poate lua decizii în baza:

Correct! Wrong!

Modificarea statutului societăţii comerciale se face prin:

Correct! Wrong!

La o societate comercială nu pot fi cenzori:

Correct! Wrong!

Care sunt tipurile de societăţi comerciale aprobate în baza Legii nr. 31/1990:

Correct! Wrong!

Comanda de transport marfă trebuie să cuprindă, printre altele:

Correct! Wrong!

Câte tipuri de societăţi comerciale pot fi, în baza Legii nr. 31/1990:

Correct! Wrong!

Care din următoarele cheltuieli directe se iau în considerare la calculul tarifului de transport marfă?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă contul de profit şi pierderi al unei societăţi comerciale:

Correct! Wrong!

Valoarea netă a unei societăţi comerciale este dată de:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă activele societăţii ?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă pasivele societăţii?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă capitalul circulant al societăţii ?

Correct! Wrong!

Înregistrarea tranzacţiilor societăţii se face prin:

Correct! Wrong!

Totalul capitalului utilizat reprezintă:

Correct! Wrong!

Indicele curent este dat de:

Correct! Wrong!

Indicele de lichiditate imediată este dat de:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă un creditor ?

Correct! Wrong!

Ce reprezintă un debitor ?

Correct! Wrong!

În cazul imposibilităţii onorării plăţilor în termen scurt, care din acţiunile următoare ar fi mai indicate ?

Correct! Wrong!

Pentru soluţionarea unei probleme financiare în care clientul d-voastra a avut dreptate, veţi trimite clientului:

Correct! Wrong!

Procesul de selecţionare a clienţilor unui operator de transport, se numeşte:

Correct! Wrong!

Ce reprezintă cheltuielile de regie pentru un operator de transport ?

Correct! Wrong!

Care dintre cele expuse mai jos vor fi tratate de operatorul de transport ca fonduri pe termen scurt ?

Correct! Wrong!

Care din cele de mai jos va apărea ca un activ circulant într-un bilanţ:

Correct! Wrong!

Creşterea salariilor şoferilor va figura ca:

Correct! Wrong!

Creşterea valorii reparaţiilor clădirii pe care un operator de transport trebuie să o achite, care nu poate fi trecută mai departe clientului drept plată adiţională:

Correct! Wrong!

Un bilanţ la o anumită dată este o declaraţie care arată:

Correct! Wrong!

Care din cele de mai jos poate fi folosită ca mijloc de a îmbunatăţi fluxul de numerar într-o societate?

Correct! Wrong!

Pentru a stabili soldul contului de disponibilităţi preconizat de un operator de transport la sfârşitul fiecărei luni ar fi necesar să se pregătească:

Correct! Wrong!

Cine are datoria de a certifica că bilanţul contabil al unei firme oferă o perspectivă adevarată şi exactă a situaţiei financiare ?

Correct! Wrong!

Prin întocmirea unui plan al veniturilor şi cheltuielilor urmărite pe următoarele 12 luni, acesta va fi:

Correct! Wrong!

O metodă prin care un operator de transport poate să încurajeze clienţii pentru achitarea promptă a notelor de plată şi a facturilor este:

Correct! Wrong!

Care dintre cele de mai jos sunt clasificate drept costuri fixe ?

Correct! Wrong!

Care din cele de mai jos ar fi clasificate ca fiind cheltuieli de exploatare la un operator de transport ?

Correct! Wrong!

În transporturile internaţionale, o factură comercială „vizată” se verifică de către:

Correct! Wrong!

Activitatea de marketing în transporturile rutiere presupune:

Correct! Wrong!

Care este cota TVA la facturarea serviciilor de transport :

Correct! Wrong!

Care din urmatoarele costuri variază în funcţie de distanţa parcursă de un autovehicul?

Correct! Wrong!

Care sunt tipurile de operaţiuni de leasing:

Correct! Wrong!

Numărul membrilor consiliului de administraţie poate fi:

Correct! Wrong!

Ca funcţie a marketingului, maximizarea eficienţei economice (a profitului) reprezintă:

Correct! Wrong!

În cazul în care rata inflaţiei creşte, o întreprindere:

Correct! Wrong!

Care din variantele de mai jos evidenţiază cel mai bine principalele mijloace la care poate apela un întreprinzator pentru atingerea obiectivelor strategice?

Correct! Wrong!

Reducerile de preţuri sunt forme de:

Correct! Wrong!

Compartimentul de marketing al unei întreprinderi se află în relaţii funcţionale cu:

Correct! Wrong!

Cheltuielile cu înfiinţarea, dezvoltarea şi fuziunea unităţilor patrimoniale sunt:

Correct! Wrong!

Imobilizările corporale sunt:

Correct! Wrong!

Depozitele pe termen lung sub forma disponibilităţilor în conturi sunt:

Correct! Wrong!

La timpul prezent provizioanele sunt considerate:

Correct! Wrong!

Debitorul contractului de vânzare-cumpărare este:

Correct! Wrong!

Creditorul contractului de vânzare-cumpărare este:

Correct! Wrong!

Principala obligaţie a vânzătorului este:

Correct! Wrong!

Principala obligaţie a cumpărătorului este:

Correct! Wrong!

Contractul de vânzare cumpărare se referă la :

Correct! Wrong!

Mandatarul este persoana care :

Correct! Wrong!