CONDUCERE PREVENTIVĂ

0%

Urmează să traversaţi o localitate rurală. Care sunt factorii de risc caracteristici de care trebuie să ţineţi seama la adaptarea modului de deplasare ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pe întuneric şi pe ploaie din sens opus se apropie de dvs. pe şosea vehicule cu fază mică. Ce trebuie să aveţi în vedere ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Cum trebuie să procedeze într-o curbă lipsită de vizibilitate conducătorul unui autovehicul în faţa căruia se deplasează o căruţă ?

Correct! Wrong!

În vederea evitării orbirii pe timp de noapte, la întâlnirea altui vehicul care circulă din sens opus cu luminile de drum, în condiţiile rulajului pe un carosabil umed, privirea trebuie îndreptată mai întâi ?

Correct! Wrong!

Care sunt factorii care sporesc gradul de risc în circulaţia urbană?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Care este principala cauză generatoare de accidente ?

Correct! Wrong!

Cum trebuie să vă comportaţi în cazul în care coliziunea cu un câine este inevitabilă ?

Correct! Wrong!

Ce conduită trebuie să adopte un conducător de autovehicul atunci când se apropie de o intersecţie cu circulaţie nedirijată ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care este pericolul la care te poţi aştepta primăvara sau toamna într-o curbă lipsită de vizibilitate şi umbrită ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

În condiţiile rulării pe un carosabil acoperit cu apă, acvaplanarea intervine :

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care din următoarele manifestări ale conducătorului auto sunt de natură să vă îngrijoreze, în ceea ce priveşte capacitatea de prevedere ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Pentru a controla un derapaj, va trebui să:

Correct! Wrong!

Ce înţelegeţi prin “vigilenţă” ca element al conduitei preventive?

Correct! Wrong!

Care este principala cauză generatoare de evenimente rutiere grave?

Correct! Wrong!

Unde trebuie să conduceţi cu atenţie la parcurgerea unui itinerariu pe care îl cunoaşteţi ?

Correct! Wrong!

Fenomenul de acvaplanare generează următoarele pericole:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

De ce este necesar să se păstreze după o ploaie torenţială o distanţă mai mare faţă de vehiculele care circulă în faţă ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Acvaplanarea - pierderea contactului dintre pneurile autovehiculului si suprafaţa carosabilă a drumului în condiţiile unor ploi intense - intervine:

Correct! Wrong!

Cum vă comportaţi în cazul în care un autobuz pentru şcolari opreşte şi are aprinse semnalizatoarele de avarii ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin exces de viteză ?

Correct! Wrong!

Ce măsuri trebuie să luaţi când circulaţi cu autovehiculul pe o stradă pavată cu piatră cubică, umezită de ploaie ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Doriţi să vă angajaţi dintr-o coloană de vehicule parcate pe marginea părţii carosabile în traficul fluent. În spatele dvs. parchează un autocamion cu remorcă. Cum apreciaţi situaţia ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Factorii care influenţează distanţa de frânare sunt:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Un obstacol este previzibil atunci când apare:

Correct! Wrong!

Cum influenţează viteza spaţiul de oprire ?

Correct! Wrong!

Ce aveţi în vedere la aplicarea în practică a obligaţiei prevăzute de lege de a vă comporta în aşa fel încât să nu constituiţi un pericol sau o stânjenire pentru circulaţie?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Circulaţi primăvara într-o zonă de munte, pe un drum în pantă, urmând să traversaţi, un sector de drum cu succesiuni de curbe. Care sunt factorii de risc reprezentativi pe care trebuie să-i luaţi în calcul la adaptarea modului de deplasare ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Evitarea unui accident de circulaţie trebuie încercată:

Correct! Wrong!

Ce pericole poate genera oprirea autovehiculului pe partea carosabilă, într-un loc unde această manevră este permisă?

Correct! Wrong!

A conduce preventiv, înseamnă:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin „prevedere” ca element al conduitei preventive?

Correct! Wrong!

Însuşirea şi aplicarea corectă a normelor conduitei preventive depind de:

Correct! Wrong!

Care sunt factorii care diminuează capacitatea de conducere

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Pe un carosabil umed distanţa parcursă de un autovehicul, în timpul de reacţie de 1s, la viteza de 70 de km/h este de aproximativ:

Correct! Wrong!

Ce înţelegeţi prin anticiparea unor situaţii ce pot genera accidente de circulaţie ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Care sunt consecinţele supraîncărcării autovehiculului asupra siguranţei circulaţiei ?

Correct! Wrong!

Care sunt consecinţele supraîncărcării autovehiculului asupra siguranţei circulaţiei ?

Correct! Wrong!

Conducerea preventivă are printre altele, următoarele scopuri:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ce înţelegeţi prin adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de vizibilitate?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin „judecată” ca element al conduitei preventive?

Correct! Wrong!

Eliminarea din sânge a unei concentraţii de alcool de 1‰ are loc într-o perioadă mai mare de:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin spaţiu de oprire?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Abordând o curbă spre dreapta, forţa centrifugă tinde :

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Mărimea forţei centrifuge ce acţionează asupra autovehiculelor în curbe, depinde de :

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Mărimea forţei centrifuge ce acţionează asupra autovehiculelor în curbe, depinde de :

Correct! Wrong!

Cum veţi proceda când observaţi prezenţa poleiului pe carosabil ?

Correct! Wrong!

Dacă circulaţi în coloană cu viteza de 60 km/h, cât trebuie să fie distanţa faţă de vehiculul care vă precede, pentru a nu intra în coliziune, în cazul în care conducătorul acestuia frânează brusc ? (aplicaţi regula celor 2 secunde) ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Într-o curbă forţa centrifugă:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Pe aleea pe care pătrundeţi spaţiul pentru circulaţie este micşorat la lăţimea unei benzi de autovehiculele parcate pe ambele sensuri, unele fiind de dimensiuni mai mari. Anticipaţi vreo situaţie periculoasă?

Correct! Wrong!

Conduceţi autovehiculul cu viteză maximă admisă pe autostradă iar un pneu explodează. Cum reacţionaţi ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Conducând autovehiculul, pe timp de ploaie, conduita preventivă impune luarea unor măsuri ca:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Printre elementele conduitei preventive se numără:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

În spiritul conduitei preventive, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza autovehiculelor şi în funcţie de:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Printre factorii care influenţează negativ starea fizică şi psihică a conducătorului auto se numără:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Oboseala, ca factor de risc în conducerea autovehiculului, poate fi determinată de:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Printre măsuri de conduită preventivă în conducerea autovehiculelor pe timp de ceaţă se numără:

Correct! Wrong!

Prin expresia “ obstacol previzibil „ se înţelege:

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Printre elementele componente ale conduitei preventive se numără:

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Ca un element de prevedere, înainte de plecarea în cursă, conducătorul auto nu trebuie să neglijeze verificările privind:

Correct! Wrong!

Prevederea, ca element component al conducerii preventive, este:

Correct! Wrong!

Promptitudinea, rapiditatea, selectivitatea şi justeţea sunt atributele importante ale:

Correct! Wrong!

Îndemânarea, în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, este un element component al:

Correct! Wrong!

Vederea este simţul primar prin intermediul căruia conducătorul auto primeşte informaţii din trafic în proporţie de:

Correct! Wrong!

Intervalul de timp dintre momentul observării unui obstacol şi cel al acţionării frânei, numit timp de reacţie, este evaluat de regulă la:

Correct! Wrong!

Dacă acea formă de frecare între pneu şi suprafaţa carosabilă, numită aderenţă, este scăzută, distanţa de oprire a vehiculului:

Correct! Wrong!

Acvaplanarea, pierderea contactului dintre pneu şi suprafaţa carosabilă, se produce pe o şosea:

Correct! Wrong!

Fenomenul de acvaplanare poate fi contracarat prin:

Correct! Wrong!

Fenomenul acvaplanării apare numai la niveluri de viteză foarte ridicate?

Correct! Wrong!

Există vreo relaţie între viteza de deplasare a autovehiculului şi percepţia vizuală a conducătorului auto?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin câmp de vedere ( vizibilitate)?

Correct! Wrong!

Conducerea cu o viteză prea redusă poate constitui un pericol pentru circulaţie ?

Correct! Wrong!

Nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare în raport cu cel care rulează în faţa sa, pe autostradă, conducătorul auto este considerat:

Correct! Wrong!

La câte secunde este evaluata distanţa ce trebuie menţinută între 2 autovehicule care rulează cu până la 60 km/h pe aceeaşi bandă de circulaţie cu carosabil uscat?

Correct! Wrong!

Distanţa ce trebuie menţinută între 2 autovehicule, care rulează cu 60 km/h pe aceeaşi bandă de circulaţie cu asfalt uscat, este evaluată la 2 secunde. Există situaţii în care această valoare trebuie modificată ?

Correct! Wrong!

A conduce la o distanţă prea mică faţă de vehiculul ce îl precede, un conducător auto se înscrie în rândurile celor care:

Correct! Wrong!

În timpul conducerii, pe un drum cu marcaje, autovehiculul, a cărui lăţime maximă nu trebuie să depăşească, în general, 2,55 m, va fi poziţionat:

Correct! Wrong!

Reglarea corectă a scaunului şoferului, a oglinzilor retrovizoare şi a centurilor de siguranţă sunt:

Correct! Wrong!

În cazul exploziei unui pneu din fata autovehiculului, conducătorul va :

Correct! Wrong!

Câte tipuri de derapare se cunosc?

Correct! Wrong!

În timpul conducerii, poziţia corectă a mâinilor pe volan, în raport cu cadranul circular al unui ceasornic, este:

Correct! Wrong!

Cele mai multe accidente de circulaţie au drept cauză:

Correct! Wrong!

Accidentele de circulaţie în care un autovehicul intră în coliziune cu cel care circulă în faţa au drept cauză principală:

Correct! Wrong!

O poziţia corectă la volan presupune efectuarea succesivă şi în ordinea indicată a următoarelor reglaje:

Correct! Wrong!

O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

Correct! Wrong!

O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

Correct! Wrong!

Aprinderea unei ţigări în timpul conducerii autovehiculului:

Correct! Wrong!

La deplasarea în curbă, deraparea spre altă bandă se produce atunci când:

Correct! Wrong!