ADR Clasa I

0%

Ce sunt substanţele explozive?

Correct! Wrong!

Ce sunt substanţele pirotehnice?

Correct! Wrong!

Ce sunt obiectele explozive?

Correct! Wrong!

Clasa 1 este împărţită:

Correct! Wrong!

Diviziunea 1.1 cuprinde:

Correct! Wrong!

Diviziunea 1.2 cuprinde:

Correct! Wrong!

Diviziunea 1.3 cuprinde:

Correct! Wrong!

Diviziunea 1.4 cuprinde:

Correct! Wrong!

Diviziunea 1.5 cuprinde:

Correct! Wrong!

Diviziunea 1.6 cuprinde:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele enumerări ale diferitelor diviziuni reprezintă ordinea corectă crescătoare a nivelului de pericol (de la puţin periculos la foarte periculos)

Correct! Wrong!

Grupa de compatibilitate a unei substanţe sau a unui obiect exploziv:

Correct! Wrong!

Codul de clasificare a mărfurilor din clasa 1:

Correct! Wrong!

Codul de clasificare a mărfurilor din clasa 1:

Correct! Wrong!

Explozia:

Correct! Wrong!

În general, când se declanşează explozia substanţelor explozive?

Correct! Wrong!

În general, când se declanşează explozia substanţelor explozive?

Correct! Wrong!

În general, când se declanşează explozia substanţelor explozive?

Correct! Wrong!

Arderea sau explozia unei substanţe explozive se produce:

Correct! Wrong!

Un explozibil primar este:

Correct! Wrong!

Ce este deflagraţia:

Correct! Wrong!

O substanţă sau un obiect din grupa de compatibilitate A este definită ca:

Correct! Wrong!

Din ce cauză şocurile şi frecările substanţelor explozive sunt periculoase?

Correct! Wrong!

Pentru a preveni o explozie în timpul manipulării substanţelor din clasa 1, trebuie:

Correct! Wrong!

Pentru a preveni o explozie în timpul manipulării substanţelor din clasa 1, trebuie:

Correct! Wrong!

Pentru a preveni o explozie în timpul manipulării substanţelor din clasa 1, trebuie:

Correct! Wrong!

Din ce motive sunt periculoase ambalajele goale necurăţate, care au conţinut substanţe periculoase din clasa 1?

Correct! Wrong!

Substanţele şi obiectele din clasa 1 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Care sunt diviziunile specifice artificiilor?

Correct! Wrong!

Care sunt numerele ONU specifice artificiilor?

Correct! Wrong!

Ce sunt artificiile rachetă?

Correct! Wrong!

Ce sunt pocnitorile?

Correct! Wrong!

Ce sunt petardele?

Correct! Wrong!

Care este materia primă de bază în fabricarea explozibililor de mină?

Correct! Wrong!

Ce tipuri de ambalaje pot fi utilizate pentru transportul substanţelor din clasa 1?

Correct! Wrong!

Tipurile de ambalaje utilizate, în general, pentru transportul de substanţe explosive sunt:

Correct! Wrong!

Care sunt principalele caracteristici ale ambalajelor din clasa 1:

Correct! Wrong!

Care sunt principalele caracteristici ale ambalajelor din clasa 1:

Correct! Wrong!

Care sunt principalele caracteristici ale ambalajelor din clasa 1:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin supra-ambalaj în contextual clasei 1?

Correct! Wrong!

Ambalajele goale care au conţinut substanţe sau obiecte explosive:

Correct! Wrong!

Care este semnalizarea pe care trebuie să o aibă coletele cu substanţe sau obiecte periculoase din clasa 1?

Correct! Wrong!

Ce pot indica etichetele de pericol de pe coletele cu mărfuri periculoase din clasa 1?

Correct! Wrong!

Pe coletele de mărfuri periculoase din clasa 1:

Correct! Wrong!

Etichetarea coletelor cu mărfuri periculoase din clasa 1:

Correct! Wrong!

Care este numărul de identificare de pericol specific pentru substanţele din clasa 1?

Correct! Wrong!

Etichetele de pericol pentru mărfurile periculoase din clasa 1, diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3:

Correct! Wrong!

Etichetele de pericol pentru mărfurile periculoase din clasa 1, diviziunile 1.4, 1.5 şi 1.6:

Correct! Wrong!

Sub supraveghere autorizată, transportul şi manipularea substanţelor explozive (cu excepţia obiectelor artizanale şi distractive) se efectuează de:

Correct! Wrong!

Încărcarea, transportul, descărcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii:

Correct! Wrong!

Încărcarea în comun în acelaşi vehicul sau container a unei substanţe periculoase din clasa 1 cu mărfuri periculoase din alte clase:

Correct! Wrong!

Există limitări ale cantităţilor de mărfuri periculoase din clasa 1 la transportul rutier?

Correct! Wrong!

Încărcarea în comun în acelaşi vehicul sau container a unei substanţe periculoase din clasa 1 cu produsele alimentare, alte obiecte de consum şi alimentele pentru animale:

Correct! Wrong!

Conform ADR, clasa 1 este o clasă numită limitativă; ce substanţe explozive pot fi transportate?

Correct! Wrong!

Cum pot fi transportate substanţele şi obiectele explozive?

Correct! Wrong!

Unităţile de transport definite în ADR şi autorizate pentru transportul de substanţe şi obiecte explozive sunt:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport tip EX/II:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport tip EX/III:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport tip EX/III:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport tip EX/III:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport tip EX/III:

Correct! Wrong!

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

Correct! Wrong!

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

Correct! Wrong!

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fieechipate:

Correct! Wrong!

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

Correct! Wrong!

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

Correct! Wrong!

Vehiculele de tip EX/III (remorci sau semiremorci), încărcate cu substanţe explosive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

Correct! Wrong!

Vehiculele de tip EX/III (remorci sau semiremorci), încărcate cu substanţe explosive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

Correct! Wrong!

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

Correct! Wrong!

Conform ADR un vehicul cu masa maximă mai mare de 16 t, port – container cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipat:

Correct! Wrong!

Conform ADR un vehicul cu masa maximă mai mare de 16 t, port – container cusubstanţe din clasa 1, trebuie să fie echipat:

Correct! Wrong!

Conform ADR un vehicul cu masa maximă mai mare de 16 t, port – container cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipat:

Correct! Wrong!

Conform ADR, o remorcă sau o semiremorcă de masă maximă peste 10 t, prevăzută pentru transportul de containere încărcate cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipată:

Correct! Wrong!

Conform ADR, o remorcă sau o semiremorcă de masă maximă peste 10 t, prevăzută pentru transportul de containere încărcate cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipată:

Correct! Wrong!

Conform ADR, un container care conţine colete din clasa 1:

Correct! Wrong!

Cu ce echipamente diverse ADR trebuie să fie prevăzute unităţile de transport pentru clasa 1

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizate şi placardate vehiculele cu prelată şi vehiculele furgon care transportă mărfuri din clasa 1?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizată şi placardată o unitate de transport formată dintr-un camion cu un container încărcat cu colete din clasa 1?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat şi placardat un vehicul furgon care circulă complet încărcat cu substanţe din clasa 1?

Correct! Wrong!

Cum trebuie placardat un container cu mărfuri explozive în colete?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la semnalizarea containerelor încărcate cu colete din clasa 1, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre etichetele care trebuie aplicate atunci când sunt transportate în aceeaşi unitate de transport produse explozibile care aparţin unor diviziuni diferite (cu etichetări diferite)?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un furgon care circulă complet încărcat cu mărfuri din clasa 1 având drept cod de clasificare 1.4G şi 1.2C?

Correct! Wrong!

Documentele de bord obligatorii pentru o unitate de transport de tip EX/II sau EX/III, specifice pentru un transport internaţional de mărfuri periculoase, sunt:

Correct! Wrong!

Documentul de transport ADR referitor la o încărcătură de substanţe sau obiecte explozive:

Correct! Wrong!

Conform ADR, ce menţiuni trebuie să conţină documentul de transport referitor la mărfurile explozive?

Correct! Wrong!

În cazul transportului internaţional de substanţe şi obiecte explozive care aparţin unei rubrici NSA (nespecificate în altă parte), documentul de transport

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare ADR pentru vehiculele care transportă substanţe sau obiecte explozive în trafic internaţional:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare ADR pentru vehiculele de tip EX/II şi EX/III care transport substanţe sau obiecte explozive din clasa 1:

Correct! Wrong!

Ce trebuie să efectueze un conducător auto în momentul încărcării de mărfuri din clasa 1?

Correct! Wrong!

Care sunt operaţiunile pe care trebuie să le facă conducătorul auto al unui vehicul cu prelată la încărcarea de colete cu mărfuri explozive?

Correct! Wrong!

În timpul transportului căror tipuri de explozivi este obligatorie prezenţa la bordul vehiculului a unui însoţitor (artificier sau pirotehnist)?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să efectueze un conducător auto în timpul transportului de colete din clasa 1?

Correct! Wrong!

Vehiculele care transportă substanţe explozive pot face opriri?

Correct! Wrong!

Cum trebuie să se comporte conducătorul auto în privinţa opririlor şi/sau staţionărilor unităţii de transport din clasa 1?

Correct! Wrong!

În timpul transportului, conducătorul auto al unei unităţi de transport din clasa 1:

Correct! Wrong!

În timpul transportului, conducătorul auto al unei unităţi de transport din clasa 1:

Correct! Wrong!

Când trebuie conducătorul auto să scoată sau să acopere semnalizarea vehiculului (plăcile-etichete şi plăcile portocalii de pericol fără numere)?

Correct! Wrong!

Când trebuie conducătorul auto să scoată sau să acopere semnalizarea vehiculului (plăcile-etichete şi plăcile portocalii de pericol fără numere)?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la locul de încărcare şi descărcare a substanţelor explozive, sunt corecte?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor transporturilor de mărfuri periculoase cu vehicule de tipul EX/II sau EX/III, care dintre următoarele fapte sunt considerate grave, punând în pericol siguranţa?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor transporturilor de mărfuri periculoase cu vehicule de tipul EX/II sau EX/III, care dintre următoarele fapte sunt considerate grave, punând în pericol siguranţa?

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesională ADR, specializare clasa 1, este obligatoriu (cu excepţia transporturilor cu excepţii parţiale pe unitatea de transport prevăzute de subsecţiunea 1.1.3.6):

Correct! Wrong!

Care este ordinea descrescătoare a pericolelor prezentate de diviziunile mărfurilor periculoase din clasa 1

Correct! Wrong!