ADR Cisterne

0%

Care sunt clasele de mărfuri periculoase ce se pot transporta în cisternă fixă?

Correct! Wrong!

Există substanţe periculoase care nu pot fi transportate în cisternă?

Correct! Wrong!

Substanţele transportate în cisternă pot fi în stare de agregare:

Correct! Wrong!

Un container-cisternă este:

Correct! Wrong!

Conform ADR, o cisternă demontabilă este:

Correct! Wrong!

O cisternă fixă este:

Correct! Wrong!

Un vehicul cisternă este:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin vehicul baterie:

Correct! Wrong!

Elaborarea normelor privind omologarea suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul mărfurilor periculoase este de competenţa:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare pentru vehiculele purtătoare de cisternă (fixe sau demontabile), vehiculele baterie cu o capacitate mai mare de 1.000 litri şi vehiculele care transportă containere-cisternă cu o capacitate mai mare de 3.000 litri se eliberează de către:

Correct! Wrong!

“Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase” se eliberează numai pentru tipurile de vehicule nominalizate şi definite în ADR:

Correct! Wrong!

Pentru a putea fi menţinute în circulaţie, vehiculele cisternă pentru care s-a eliberat certificate de agreare, vor fi supuse de către deţinătorii acestora unor:

Correct! Wrong!

Un vehicul cisternă pentru transportul substanţelor din clasa 3 trebuie echipat obligatoriu cu:

Correct! Wrong!

Un vehicul cisternă cu masă totală maximă autorizată de peste 16 tone pentru transportul mărfurilor periculoase trebuie să fie echipat conform ADR cu:

Correct! Wrong!

Conform ADR şi legislaţiei naţionale, un vehicul cu masă totală maximă autorizată de peste 16 tone care transportă un container-cisternă trebuie să fie dotat cu:

Correct! Wrong!

Conform ADR şi legislaţiei naţionale, o remorcă sau o semiremorcă prevăzute cu container cisternă (de peste 3.000 litri) cu o masă totală maximă autorizată de peste 10 tone trebuie să fie echipată cu:

Correct! Wrong!

Conform ADR şi legislaţiei naţionale, un vehicul tractor pentru semiremorcă de masă totală maximă autorizată de peste 16 tone, care trebuie să tracteze o semiremorcă purtătoare de container cisternă (de peste 3.000 litri), trebuie să fie echipat cu:

Correct! Wrong!

Care din următoarele inscripţii trebuie să figureze pe vehiculele cisternă ADR (în afară de cele purtătoare de cisterne demontabile)?

Correct! Wrong!

Care din următoarele inscripţii trebuie să figureze pe containerele-cisternă ADR?

Correct! Wrong!

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un container-cisternă?

Correct! Wrong!

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentată o cisternă fixă?

Correct! Wrong!

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un vehicul cisternă?

Correct! Wrong!

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un vehicul pentru mărfuri în vrac

Correct! Wrong!

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentată o cisternă demontabilă?

Correct! Wrong!

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase în colete?

Correct! Wrong!

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentată o cisternă pentru deşeuri care operează sub vid?

Correct! Wrong!

Ce este o cisternă?

Correct! Wrong!

Din ce este format echipamentul de structură al unei cisterne?

Correct! Wrong!

Care sunt elementele de structură externă ale unei cisterne?

Correct! Wrong!

Care sunt elementele de structură externă ale unei cisterne?

Correct! Wrong!

Care sunt elementele de structură internă ale unei cisterne?

Correct! Wrong!

Ce sunt spărgătoarele de valuri ale cisternei ?

Correct! Wrong!

Ce este peretele despărţitor al unei cisterne:

Correct! Wrong!

Care este secţiunea cea mai slabă din punct de vedere al stabilităţii rutiere?

Correct! Wrong!

Cum se realizează împărţirea cisternei în mai multe compartimente ?

Correct! Wrong!

Ce este presiunea de încercare a unei cisterne?

Correct! Wrong!

Presiunea de lucru a unei cisterne este:

Correct! Wrong!

Ce elemente fac parte din echipamentul de lucru (serviciu) al unei cisterne?

Correct! Wrong!

Prezenţa unei guri de vizitare este:

Correct! Wrong!

Care este numărul de guri de vizitare obligatoriu pentru o cisternă cu 3 compartimente din care cel central are un spărgător de valuri?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la gurile de vizitare este corectă?

Correct! Wrong!

La ce foloseşte o vană (de fază lichidă) cu diametrul nominal de 80 mm, situată în partea superioară a unei cisterne?

Correct! Wrong!

O vană (de fază lichidă) cu diametrul nominal de 80 mm care interceptează furtunul plonjor:

Correct! Wrong!

O vană (de fază gazoasă sau vapori) cu diametrul nominal de 25 – 40 mm situată în partea superioară a cisternei:

Correct! Wrong!

O vană (de fază gazoasă sau vapori) cu diametrul nominal de 25 – 40 mm situată în partea superioară a cisternei:

Correct! Wrong!

Dispozitivul de aerisire sau de ventilaţie este:

Correct! Wrong!

Dispozitivul de aerisire sau de ventilaţie:

Correct! Wrong!

Ce este o supapă de siguranţă ?

Correct! Wrong!

Supapa de siguranţă:

Correct! Wrong!

Discul de rupere:

Correct! Wrong!

Discul de rupere:

Correct! Wrong!

Vâna de fund sau clapeta de fund:

Correct! Wrong!

Vana terminală de descărcare:

Correct! Wrong!

Vana terminală de descărcare plasată la extremitatea tubulaturii de golire:

Correct! Wrong!

Buşonul filetat de pe vana terminală de descărcare:

Correct! Wrong!

Tubulatura de golire dintre clapeta de fund şi vana terminală de descărcare:

Correct! Wrong!

Izolaţia termică sau protecţia calorifugă:

Correct! Wrong!

Sistemul de încălzire al cisternelor:

Correct! Wrong!

Care sunt instrumentele de control instalate de obicei pe cisterne?

Correct! Wrong!

Mijloacele de protecţie împotriva căderilor de la înălţime de pe cisternă?

Correct! Wrong!

Împământarea cisternei sau legarea la pământ a acesteia:

Correct! Wrong!

Cum se pot produce sarcini electrostatice?

Correct! Wrong!

Care sunt gradele obligatorii de umplere ale unui vehicul cisternă?

Correct! Wrong!

Gradul minim de umplere sau vidul maxim:

Correct! Wrong!

Vidul minim sau vidul de siguranţă – Gradul maxim de umplere:

Correct! Wrong!

Cum se poate identifica cu precizie o cisternă?

Correct! Wrong!

Printre indicaţiile obligatorii de pe plăcuţa metalică a unei cisterne se află şi:

Correct! Wrong!

Printre indicaţiile obligatorii de pe plăcuţa metalică a unei cisterne se află şi:

Correct! Wrong!

Citind informaţiile de pe plăcuţa metalică a unei cisterne, şoferul poate afla:

Correct! Wrong!

Printre indicaţiile obligatorii de pe plăcuţa metalică a unui container-cisternă se află:

Correct! Wrong!

Citind informaţiile conţinute pe plăcuţa metalică a unui container-cisternă, conducătorul auto este în măsură să afle:

Correct! Wrong!

Cisternele şi containerele-cisternă pentru transportul substanţelor periculoase trebuie să fie controlate periodic?

Correct! Wrong!

La ce interval trebuie inspectate periodic cisternele fixe?

Correct! Wrong!

Inspecţia intermediară efectuată la 3 ani a cisternelor fixe prevede:

Correct! Wrong!

Inspecţia periodică efectuată la 6 ani a cisternelor fixe prevede:

Correct! Wrong!

Inspecţia periodică efectuată la 6 ani a cisternelor fixe prevede:

Correct! Wrong!

Proba de etanşeitate şi proba de presiune hidraulică permit:

Correct! Wrong!

Lichidul utilizat în timpul probelor hidraulice şi de etanşeitate este:

Correct! Wrong!

La ce intervale trebuie inspectate containerele – cisternă?

Correct! Wrong!

Inspecţia intermediară de la 2 ani şi jumătate a containerelor – cisternă prevede:

Correct! Wrong!

Inspecţia periodică de la 5 ani a containerelor – cisternă prevede:

Correct! Wrong!

În certificatul de atestare pentru suprastructură (cisternă) se găsesc:

Correct! Wrong!

În general, materialele folosite pentru construcţia cisternelor sunt:

Correct! Wrong!

Cisternele pentru transportul de produse petroliere cu secţiune eliptică sau policentrică:

Correct! Wrong!

Prin ce se caracterizează o cisternă atmosferică?

Correct! Wrong!

Cisternele pentru transportul de substanţe din clasele 3, 5.1, 6.1, 8 şi 9 cu secţiunea circulară:

Correct! Wrong!

Prin ce se caracterizează o cisternă sub presiune?

Correct! Wrong!

Pentru transportul de substanţe extrem de corosive trebuie:

Correct! Wrong!

Ce indică simbolul din imagine?

Correct! Wrong!

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

Correct! Wrong!

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

Correct! Wrong!

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

Correct! Wrong!

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

Correct! Wrong!

Dispozitivele de închidere ale cisternelor pentru transportul gazelor lichefiate:

Correct! Wrong!

Ce dispozitive de control al gradului de umplere se pot găsi pe cisternele pentru transportul gazelor lichefiate?

Correct! Wrong!

Care sunt valorile, de pe cisternele pentru transportul gazelor lichefiate, pe care le indică termometrul?

Correct! Wrong!

Atunci când un vehicul desemnat prin codul AT este prescris în ADR, pot fi utilizate:

Correct! Wrong!

Ce clase de mărfuri periculoase nu se pot transporta în cisterne fixe?

Correct! Wrong!

Se consideră cisternă demontabilă, cisternă având :

Correct! Wrong!

Prin cisternă pentru deşeuri, care operează sub vid, se înţelege:

Correct! Wrong!

Prin cisternă închisă ermetic se înţelege o:

Correct! Wrong!

Prin cisternă fixă se înţelege o:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin presiune de încercare ?

Correct! Wrong!

O cisternă care are un singur compartiment cu o capacitate mai mare de 7.500 litri, care nu este separat în secţiuni şi transportă carburant:

Correct! Wrong!

În vederea evitării producerii de sarcini electrostatice, la începutul descărcării produselor petroliere se recomandă ca:

Correct! Wrong!

Prin container-cisternă se înţelege:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare pentru vehiculele care transportă anumite substanţe periculoase se eliberează pentru vehicule:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare pentru vehiculele cisternă se eliberează de către:

Correct! Wrong!

Când se pot deschide capacele gurii de vizitare ale unei cisterne ?

Correct! Wrong!

Gradul minim de umplere:

Correct! Wrong!

Gradul maxim de umplere:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase se eliberează pentru:

Correct! Wrong!

Documentele de bord obligatorii ale unui vehicul-cisternă pentru transportul internaţional de mărfuri periculoase ADR sunt:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare ADR pentru vehiculele – cisternă care transportă produse periculoase:

Correct! Wrong!

Într-o cisternă pentru transportul substanţelor periculoase ADR pe teritoriul naţional se pot transporta:

Correct! Wrong!

Documentele de bord ale unui vehicul-cisternă obligatorii pentru transportul naţional de substanţe periculoase sunt:

Correct! Wrong!

Ce indicaţii trebuie să apară pe documentul de transport al vehiculului –cisternă necurăţat?

Correct! Wrong!

Ce indicaţii trebuie să apară pe documentul de transport al unei cisterne demontabile goale şi necurăţate?

Correct! Wrong!

Ce indicaţii trebuie să apară pe documentul de transport al unui container-cisternă gol şi necurăţat?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 336?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 559?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 663?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 33?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 568?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 88?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 30?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 50?

Correct! Wrong!

Ce grupă de ambalare puteţi găsi menţionată pe documentul de transport al unei substanţe al cărei număr de identificare a pericolului este 80?

Correct! Wrong!

Mijloacele de semnalizare a pericolului (plăci portocalii şi plăci-etichete de pericol) pentru vehiculele cisternă:

Correct! Wrong!

O unitate de transport cu cisternă:

Correct! Wrong!

Semnalizarea substanţelor periculoase încărcate într-un vehicul-cisternă se poate face prin:

Correct! Wrong!

Semnalizarea substanţelor periculoase încărcate într-un vehicul-cisternă se poate face prin:

Correct! Wrong!

Numerele de pe plăcile portocalii indică:

Correct! Wrong!

Ce semnificaţie au numerele din partea de sus a plăcilor portocalii?

Correct! Wrong!

Ce semnificaţie au numerele din partea de jos a plăcilor portocalii?

Correct! Wrong!

La ce foloseşte numărul din partea de sus a plăcilor portocalii?

Correct! Wrong!

La ce foloseşte prima cifră a numărului din partea de sus a plăcii portocalii?

Correct! Wrong!

La ce foloseşte numărul din partea de jos a plăcilor portocalii?

Correct! Wrong!

În general, cifrele care formează numărul de identificare a pericolului, indică:

Correct! Wrong!

Într-un număr de identificare a pericolului, o cifră dublată indică:

Correct! Wrong!

Într-un număr de identificare a pericolului, o cifră dublată indică:

Correct! Wrong!

În numărul de identificare a pericolului, cifra 0:

Correct! Wrong!

Ce semnifică cifra 2 când este aşezată pe primul loc în numărul de identificare a pericolului?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de pericol 23?

Correct! Wrong!

Ce semnifică cifra 3 când este plasată pe prima poziţie în numărul de identificare a pericolului?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 30?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 33?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 39?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 33?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 39?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 40?

Correct! Wrong!

Ce semnifică cifra 5 când este plasată pe prima poziţie în numărul de identificare a pericolului?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 59?

Correct! Wrong!

Ce semnifică cifra 6 când este plasată pe prima poziţie în numărul de identificare a pericolului?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 66?

Correct! Wrong!

Ce semnifică cifra 8 când este plasată pe prima poziţie în numărul de identificare a pericolului?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 88?

Correct! Wrong!

Ce semnifică litera X plasată înaintea numărului de identificare a pericolului?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului X338?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 663?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 883?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 73?

Correct! Wrong!

Ce semnifică numărul de identificare a pericolului 90?

Correct! Wrong!

Ce semnifică cifra 9 când este plasată pe prima poziţie în numărul de identificare a pericolului?

Correct! Wrong!

Care din următoarele numere de pe o placă portocalie indică benzina?

Correct! Wrong!

Care din următoarele numere de pe o placă portocalie indică motorină?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele corespondenţe între numerele de pe placa portocalie şi substanţa transportată este corectă?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele corespondenţe între numerele de pe placa portocalie şi substanţa transportată este corectă?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele corespondenţe între numerele de pe placa portocalie şi substanţa transportată este corectă?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele corespondenţe între numerele de pe placa portocalie şi substanţa transportată este corectă?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul cisternă cu un singur compartiment?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un tractor cu semiremorcă cu cisternă cu un singur compartiment?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul cu remorcă-cisternă cu un singur compartiment?

Correct! Wrong!

Cu câte plăcii portocalii trebuie să fie dotat un vehicul cisternă cu un singur compartiment?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul cisternă cu două compartimente?

Correct! Wrong!

Cu câte plăcii portocalii trebuie să fie dotat un vehicul cisternă cu trei compartimente?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un tractor cu semiremorcă cu cisternă?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un tractor cu semiremorcă cu cisternă cu patru compartimente?

Correct! Wrong!

O unitate de transport cu cisternă cu mai multe compartimente pentru transportul exclusiv de carburanţi cu nr. ONU 1202, 1203, 1223, 1268 sau 1863:

Correct! Wrong!

O unitate de transport cu cisternă cu mai multe compartimente, care transportă carburanţi cu nr. ONU 1202, 1203, 1223, dar nici o altă substanţă periculoasă în plus:

Correct! Wrong!

O unitate de transport cu cisternă cu două compartimente şi cu o remorcă cisternă cu un compartiment, pentru a face faţă diferitelor exigenţe ale semnalizării, trebuie să aibă la bord:

Correct! Wrong!

O unitate de transport ce conţin una sau mai multe cisterne care transportă substanţele lichide inflamabile cu nr. ONU 1202, 1203 şi 1223 poate fi semnalizată cu plăci portocalii:

Correct! Wrong!

O unitate de transport ce conţin una sau mai multe cisterne care transportă carburanţi (kerosen şi carburant pentru aviaţie) cu nr. ONU 1223, 1268 grupă de ambalare I şi 1863 grupă de ambalare ÎI, va fi semnalizată:

Correct! Wrong!

O unitate de transport cu cisternă cu două compartimente şi cu o remorcă cisternă cu două compartimente, pentru a face faţă diferitelor exigenţe ale semnalizării, trebuie să aibă la bord:

Correct! Wrong!

O unitate de transport cu cisternă cu două compartimente şi cu o remorcă cisternă cu trei compartimente, pentru a face faţă diferitelor exigenţe ale semnalizării, trebuie să aibă la bord:

Correct! Wrong!

O unitate de transport cu cisternă cu trei compartimente şi cu o remorcă cisternă cu trei compartimente, pentru a face faţă diferitelor exigenţe ale semnalizării, trebuie să aibă la bord:

Correct! Wrong!

Containerele-cisternă trebuie să fie dotate cu plăci portocalii?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul purtător al unui container-cisternă cu un singur compartiment, încărcat?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un tractor cu semiremorcă purtător al unui container-cisternă cu un singur compartiment, încărcat?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul remorcă purtător al unui container-cisternă cu un singur compartiment, încărcat?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul baterie cu 3 butelii încărcate cu o substanţă din clasa 3?

Correct! Wrong!

Cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul baterie cu recipiente care conţin un gaz din clasa 2?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un vehicul-cisternă cu 2 compartimente, toate încărcate cu o substanţă?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un vehicul-cisternă cu 3 compartimente, toate încărcate cu o substanţă?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un vehicul-cisternă cu 2 compartimente, cu compartimentul 1 încărcat cu o substanţa şi compartimentul 2 gol şi curăţat?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un vehicul-cisternă cu 2 compartimente, cu compartimentul 1 încărcat cu o substanţă şi compartimentul 2 cu altă substanţă?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un vehicul-cisternă cu 3 compartimente, 1 şi 3 încărcate cu o substanţă, iar compartimentul 2 gol şi curăţat?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un vehicul-cisternă cu 3 compartimente, 1 şi 3 încărcate cu substanţa A, iar compartimentul 2 cu substanţa B?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un tractor cu semiremorcă-cisternă cu 2 compartimente, cu compartimentul 1 încărcat cu o substanţă şi compartimentul 2 gol şi curăţat?

Correct! Wrong!

Plăci portocalii anterior şi posterior cu numerele de identificare ale substanţei, iar celelalte acoperite

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un tractor cu semiremorcă-cisternă cu 3 compartimente, cu compartimentul 2 încărcat cu substanţa A şi compartimentele 1 şi 3 goale şi curăţate?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un tractor cu semiremorcă-cisternă cu 3 compartimente, cu compartimentele 1 şi 3 încărcate cu substanţele A şi B, compartimentul 2 gol şi curăţat?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un tractor cu semiremorcă-cisternă cu 3 compartimente, 1, 2 şi 3 încărcate cu 3 substanţe diferite?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat portocaliu un ansamblu auto format din camion cu o remorcă, amândouă cu cisterne cu câte un compartiment, încărcate cu aceiaşi substanţă?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat portocaliu un ansamblu auto format din camion cu o remorcă, amândouă cu cisterne cu câte un compartiment, camionul încărcat cu substanţă diferită de cea din remorcă?

Correct! Wrong!

Placardarea cisternelor cu 1 compartiment poate fi formată din:

Correct! Wrong!

Placardarea containerelor-cisternă cu 1 compartiment poate fi formată din:

Correct! Wrong!

Placardarea cisternelor cu mai multe compartimente poate fi formată din:

Correct! Wrong!

Placardarea unui container-cisternă cu mai multe compartimente poate fi formată din:

Correct! Wrong!

Plăcile-etichete de pericol:

Correct! Wrong!

Marcajul triunghiular cu laturile roşii, de cel puţin 250mm, având în centru simbolul unui termometru, trebuie aplicat:

Correct! Wrong!

Ce mijloace de transport trebuie să poarte marcajul din imagine:

Correct! Wrong!

Ce substanţe periculoase se pot încărca într-un vehicul cisternă?

Correct! Wrong!

Apa are o densitate de 1000 kg/m3, altfel spus 20 tone ocupă 20 m3. Pentru a încărca 20 t de hidrocarburi cu densitatea de 900 kg/m3, cisterna trebuie să aibă volumul:

Correct! Wrong!

Dacă la sfârşitul încărcării vă daţi seama (citind documentul de transport dat de expeditor) că substanţa nu poate fi transportată cu vehiculul condus de către dumneavoastră, ce faceţi?

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducătorului auto al unui vehicul – cisternă în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducătorului auto al unui vehicul – cisternă în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducătorului auto al unui vehicul – cisternă în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducătorului auto al unui vehicul – cisternă în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducătorului auto al unui vehicul – cisternă înainte de începerea încărcării?

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducătorului auto al unui vehicul – cisternă în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducătorului auto al unui vehicul – cisternă?

Correct! Wrong!

Care este comportamentul general al unui conducător auto de vehicule – cisternă în momentul încărcării:

Correct! Wrong!

Care este comportamentul general al unui conducător auto de vehicule – cisternă în momentul încărcării:

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă în momentul încărcării, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă în momentul încărcării, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă în momentul încărcării, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă în momentul încărcării, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care este funcţia întrerupătorului bateriei, atunci când este acţionat?

Correct! Wrong!

În timpul încărcării superioare, în circuit deschis, prin gura de vizitare:

Correct! Wrong!

În timpul încărcării superioare, în circuit deschis, prin gura de vizitare:

Correct! Wrong!

În timpul încărcării superioare, în ciclu sau circuit închis, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

În timpul încărcării inferioare în ciclu sau circuit închis, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

Cum poate conducătorul auto să controleze cantitatea de gaz lichefiat în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Cum poate conducătorul auto să controleze cantitatea de gaz lichefiat în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Cum poate conducătorul auto să controleze cantitatea de gaz lichefiat în timpul încărcării?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre următoarele precauţii sau comportamente ale unui conducător auto de vehicule – cisternă la descărcare, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Conducătorul auto unui vehicul articulat format din tractor cu semiremorcă cu 3 compartimente trebuie să descarce încărcătura în 3 localităţi diferite: în ce ordine o va face?

Correct! Wrong!

Dacă trebuie să utilizaţi tubul flexibil din dotarea unităţii de transport:

Correct! Wrong!

Când un tub flexibil e stricat:

Correct! Wrong!

Descărcarea în ciclu sau circuit închis:

Correct! Wrong!

Descărcarea în ciclu sau circuit închis:

Correct! Wrong!

La sfârşitul descărcării în ciclu sau circuit închis a unui vechiul – cisternă:

Correct! Wrong!

Descărcarea în ciclu sau circuit închis:

Correct! Wrong!

Descărcarea în ciclu sau circuit închis:

Correct! Wrong!

În timpul descărcării prin gravitaţie a unei cisterne, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

În timpul descărcării prin gravitaţie a unei cisterne, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

În timpul descărcării inferioare prin pompă a unei cisterne, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

În timpul descărcării inferioare prin pompă a unei cisterne, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

În timpul descărcării superioare prin pompă a unei cisterne, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

În timpul descărcării inferioare sub presiune a unei cisterne, conducătorul auto:

Correct! Wrong!

Descărcarea oxigenului lichid:

Correct! Wrong!

Descărcarea oxigenului lichid:

Correct! Wrong!

În caz de încărcare peste capacitate, a unui rezervor fix de depozitare al clientului, cu un gaz lichefiat inflamabil, trebuie:

Correct! Wrong!

Curăţarea cisternei:

Correct! Wrong!

Curăţarea cisternei:

Correct! Wrong!

Operaţia de curăţare interioară a cisternei:

Correct! Wrong!

Operaţia de curăţare interioară a cisternei:

Correct! Wrong!

Când este necesară curăţarea unei cisterne?

Correct! Wrong!

Când este necesară curăţarea unei cisterne?

Correct! Wrong!

Cea mai frecventă cauză a accidentelor rutiere ale vehiculelor cisternă se datorează:

Correct! Wrong!

Una din principalele cauze de instabilitate a vehiculelor cisternă se datorează:

Correct! Wrong!

Una din principalele cauze de instabilitate ale vehiculelor cisternă se datorează:

Correct! Wrong!

Care sunt cauzele mişcării lichidului în timpul deplasării unui vehicul cisternă?

Correct! Wrong!

Una din principalele cauze de instabilitate ale vehiculelor cisternă se datorează:

Correct! Wrong!

În ce situaţii vehiculele cisternă suferă cele mai mari şocuri datorate mişcării lichidului?

Correct! Wrong!

Cum se deplasează lichidele în interiorul unei cisterne?

Correct! Wrong!

Cum se deplasează lichidele în interiorul unei cisterne în timpul frânărilor în curbă?

Correct! Wrong!

De ce elemente trebuie să ţină seamă un conducător auto al unui vehicul cisternă cu un singur compartiment încărcată în proporţie de 40 – 70 % din volumul total?

Correct! Wrong!

De ce elemente trebuie să ţină seama un conducător auto al unui vehicul cisternă cu un singur compartiment încărcat în proporţie de 40 – 70 % din volumul total?

Correct! Wrong!

Pentru a scădea forţele care provoacă instabilitatea vehiculului cisternă se impune:

Correct! Wrong!

Conducătorul auto poate influenţa mişcările lichidului dintr-o cisternă sau container cisternă?

Correct! Wrong!

Care va fi viteza de deplasare a unei cisterne, într-un viraj strâns, funcţie de gradul de umplere al acesteia?

Correct! Wrong!

În ce ordine crescătoare se pot clasifica cisternele după posibilitatea de răsturnare funcţie de creşterea înălţimii centrului de greutate ?

Correct! Wrong!

Două vehicule în care se încarcă aceiaşi cantitate, unul transportă lichide în cisternă şi celălalt pulverulente în recipiente mari de vrac:

Correct! Wrong!

Cum trebuie să frâneze conducătorul auto al unei autocisterne cu un singur compartiment încărcat pe jumătate?

Correct! Wrong!

Ce trebuie să facă conducătorul auto al unei autocisterne care transportă mărfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Ce poate să facă conducătorul auto al unei autocisterne pe timpul încărcării mărfurilor periculoase?

Correct! Wrong!

În cazul producerii de scurgeri sau pierderi de substanţe periculoase dintr-un vehicul purtător de cisternă, conducătorul auto, pe lângă măsurile de ordin general ce trebuie luate, are obligaţia:

Correct! Wrong!

În cazul producerii de scurgeri sau pierderi de substanţe periculoase dintr-un vehicul purtător de cisterne, conducătorul auto, pe lângă măsurile de ordin general ce trebuie luate, are obligaţia:

Correct! Wrong!