ADR BAZA (COLETE)

Ce este acordul ADR?

Correct! Wrong!

Anexele tehnice A şi B ale ADR conțin:

Correct! Wrong!

De regulã, prescripţiile conținute în ADR se aplicã:

Correct! Wrong!

În care ţãri este în vigoare acordul ADR?

Correct! Wrong!

Reglementãrile condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mãrfuri periculoase în condiții de siguranțã a transportului și de protecție a mediului este de competența:

Correct! Wrong!

Reglementarea condiţiilor de omologare, agreare și ITP a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de mãrfuri periculoase este de competența:

Correct! Wrong!

Acordarea certificatelor de pregãtire profesionalã pentru conducãtorii auto de vehicule rutiere şi pentru consilierii de siguranțã în transportul mãrfurilor periculoase se face de:

Correct! Wrong!

Stabilirea traseelor interzise accesului transportului de mãrfuri periculoase cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a acestora se face de cãtre:

Correct! Wrong!

Reglementarea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive și acordarea certificatelor profesionale pentru conducãtorii auto de vehicule și consilierii de siguranțã în transportul rutier de materiale radioactive este de competența:

Correct! Wrong!

Cercetarea evenimentelor produse la transportul mãrfurilor periculoase, precum şi stabilirea și aplicarea mãsurilor ce se impun în cazul accidentelor grave, cu efect asupra mediului este de competența:

Correct! Wrong!

Reglementarea condițiilor de realizare şi de omologare a ambalajelor și recipientelor, inclusiv a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transporturile mãrfurilor periculoase se face de cãtre:

Correct! Wrong!

Avizarea fişelor de siguranțã, pentru substanțele sau grupele de substanțe prevãzute de ADR sunt de competența:

Correct! Wrong!

Intervenția operativã în caz de accident sau de iminenţă a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mãrfurilor periculoase este de competența:

Correct! Wrong!

Stabilirea şi semnalizarea corespunzãtoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execută transportul mãrfurilor periculoase este de competența:

Correct! Wrong!

Elaborarea unor programe de alarmare şi de intervenție în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mãrfuri periculoase intra în competența:

Correct! Wrong!

Planurile de alarmare şi intervenție în caz de poluare accidentalã a mediului în timpul transporturilor mãrfurilor periculoase se elaboreazã de:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin marfã periculoasã?

Correct! Wrong!

Ce este o marfã periculoasã?

Correct! Wrong!

În conformitate cu acordul ADR, se poate considera o marfã periculoasã:

Correct! Wrong!

În conformitate cu acordul ADR, ce se înţelege prin încãrcare completã?

Correct! Wrong!

Ce reprezintã clasele de pericol ADR?

Correct! Wrong!

Indicã mijloacele de transport utilizate pentru mãrfurile periculoase

Correct! Wrong!

Câte clase de pericol exista conform ADR?

Correct! Wrong!

Mãrfurile din ce clasele de pericol se preteazã la transportul în colete?

Correct! Wrong!

Conform ADR, mãrfurile periculoase pot fi transportate:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin transport în colete?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin transport în cisternă?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin transportul în vrac?

Correct! Wrong!

Un vehicul în înţelesul prevederilor ADR este:

Correct! Wrong!

Ce este o unitate de transport?

Correct! Wrong!

Ce este un container:

Correct! Wrong!

Ce este un vehicul descoperit:

Correct! Wrong!

Ce este un vehicul cu prelatã:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege printr-un vehicul-baterie:

Correct! Wrong!

Care ilustraţie reprezintã un autovehicul deschis?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele ilustraţii reprezintã un autovehicul închis?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele ilustraţii reprezintã un vehicul cu prelatã?

Correct! Wrong!

Vehiculul din imagine este un:

Correct! Wrong!

Vehiculul din imagine este un:

Correct! Wrong!

Vehiculul din imagine este un:

Correct! Wrong!

Vehiculul din imagine este un:

Correct! Wrong!

Care dintre imaginile de mai jos reprezintã un container pentru colete:

Correct! Wrong!

Vehiculul din imagine este:

Correct! Wrong!

Exceptarea totalã de la aplicarea prevederilor ADR:

Correct! Wrong!

Ce rol are numãrul de identificare a substanţei (numãrul ONU)?

Correct! Wrong!

Numeroase substanţe au un numãr ONU. Care dintre numerele urmãtoare pot fi numere ONU?

Correct! Wrong!

Unde se gãseşte numãrul de identificare al substanþei (numãrul ONU)?

Correct! Wrong!

Ce semnificaţie au codurile de clasificare pentru diferitele clase de pericol?

Correct! Wrong!

Cifrele din codurile de clasificare ale claselor de pericol sunt însoţite de literele A, O, I, F, T, C sau combinații ale acestora și care:

Correct! Wrong!

Care este obiectivul acordului ADR?

Correct! Wrong!

Într-un loc public, în aglomeraţii urbane:

Correct! Wrong!

Care sunt obligaţiile conducãtorului auto al unui vehicul pentru colete ADR, în momentul încãrcãrii?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul pentru colete ADR în momentul încãrcãrii?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul furgon ADR în momentul încãrcãrii?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul furgon ADR în momentul încãrcãrii?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul pentru colete ADR în momentul încãrcãrii?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul pentru colete ADR în momentul încãrcãrii?

Correct! Wrong!

Din ce motive trebuie curãţat compartimentul de încãrcare al unui vehicul?

Correct! Wrong!

Ambalajele goale, inclusiv recipientele mari pentru vrac -RMV (IBC) goale:

Correct! Wrong!

Ce credeşi cã trebuie fãcut dacã coletele încãrcate sunt lipsite de etichete?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor din clasa 2?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor din clasa 3?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor din clasa 4.1?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor din clasa 5.1?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor din clasa 6.1?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor din clasa 4.2?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor din clasa 4.3

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto în momentul încãrcãrii coletelor cu mãrfuri periculoase din clasa 5.2?

Correct! Wrong!

În care din urmãtoarele clase există substanţe care trebuie transportate în colete în vehicule izoterme sau frigorifice?

Correct! Wrong!

Într-un loc public, în aglomeraţii urbane:

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul care transportă colete ADR în timpul descãrcãrii?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul care transportă colete ADR, în timpul descãrcãrii?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã efectueze conducãtorul auto al unui vehicul care transportă colete ADR, în timpul descãrcãrii?

Correct! Wrong!

Pentru o unitate de transport formatã dintr-un camion și o remorcã, care dintre urmãtoarele comportamente în momentul descãrcãrii (în localitãţi diferite) vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Cum vã comportaţi dacã trebuie sã transportaţi colete care prezintã eticheta din imagine:

Correct! Wrong!

Cum vã comportaţi dacã trebuie sã transportaţi colete care prezintã eticheta din imagine:

Correct! Wrong!

Contravențiile sãvârşite pe teritoriul României de cãtre conducãtorii autovehiculelor înmatriculate în strãinãtate, se constatã și se sancționeazã:

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de mãrfuri periculoase, care dintre urmãtoarele fapte consideraţi cã este cea mai gravã pentru cã poate compromite siguranța rutierã?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de mãrfuri periculoase, care dintre urmãtoarele fapte consideraţi cã este cea mai gravã pentru cã poate compromite siguranța rutierã?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de mãrfuri periculoase, care dintre urmãtoarele fapte consideraţi cã este cea mai gravã pentru cã poate compromite siguranța rutierã?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de mãrfuri periculoase, care dintre urmãtoarele fapte consideraţi cã este cea mai gravã pentru cã poate compromite siguranța rutierã?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de mãrfuri periculoase, care dintre urmãtoarele fapte consideraţi cã este cea mai gravã pentru cã poate compromite siguranța rutierã?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de substanţe periculoase, care dintre urmãtoarele fapte sunt considerate contravenții de categoria I de risc, deoarece determina un risc ridicat de deces, vãtãmare corporalã gravã sau deteriorarea semnificativã/ importantă a mediului înconjurãtor

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de substanţe periculoase, care dintre urmãtoarele fapte sunt considerate contravenţii de categoria I de risc, deoarece determină un risc ridicat de deces, vãtãmare corporalã gravã sau deteriorarea semnificativã/ importantă a mediului înconjurãtor?

Correct! Wrong!

În timpul controalelor referitoare la transportul de substanţe periculoase, care dintre urmãtoarele fapte sunt considerate contravenții de categoria I de risc, deoarece determină un risc ridicat de deces, vãtãmare corporalã gravã sau deteriorarea semnificativã/ importantă a mediului înconjurãtor?

Correct! Wrong!

Indicatorul de mai jos semnifică:

Correct! Wrong!

Indicatorul de mai jos semnifică:

Correct! Wrong!

Indicatorul de mai jos semnifică:

Correct! Wrong!

Indicatorul de mai jos semnifică:

Correct! Wrong!

Indicatorul de mai jos semnifică:

Correct! Wrong!

Indicatorul de mai jos semnifică:

Correct! Wrong!

Indicatorul de mai jos semnifică:

Correct! Wrong!

Care din urmãtoarele indicatoare interzice accesul vehiculelor încãrcate cu substanţe ce pot contamina apa:

Correct! Wrong!

Care din urmãtoarele indicatoare interzice accesul vehiculelor încãrcate cu substanțe periculoase:

Correct! Wrong!

Care din urmãtoarele indicatoare arata traseu obligatoriu pentru vehiculele ce transportă substanţe periculoase:

Correct! Wrong!

Pentru care tipuri de transport sunt valabile prescripţiile ADR?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin transport multimodal?

Correct! Wrong!

Existã norme referitoare la transportul feroviar de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Existã norme referitoare la transportul maritim de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Existã norme referitoare la transportul fluvial de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Existã norme referitoare la transportul aerian de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Un vehicul care transportă mãrfuri în colete:

Correct! Wrong!

Un container care conţine mãrfuri periculoase în colete:

Correct! Wrong!

Coletele care nu sunt conforme dispoziţiilor ADR pentru colete, dar sunt conforme dispozițiilor maritime (codul IMDG) sau aeriene (instrucțiunile tehnice ICAO), pot fi transportate pe șosea?

Correct! Wrong!

Cine este însãrcinat cu aplicarea placilor-etichete de pericol pe un container încãrcat cu colete ADR care va circula din România în Maroc?

Correct! Wrong!

Un vehicul-cisternă care transporta mãrfuri periculoase:

Correct! Wrong!

Un container-cisternă care transportă mãrfuri periculoase:

Correct! Wrong!

Pentru a putea îmbarca un vehicul într-un vapor, ce trebuie sã indice documentul de transport suplimentar faţã de declararea mãrfii?

Correct! Wrong!

Pentru a putea circula pe o șosea cu containere încãrcate cu substanţe periculoase, preluate de pe vapor, ce trebuie menționat pe documentul de transport, suplimentar fațã de declararea mãrfii?

Correct! Wrong!

Identificarea mãrfii periculoase se face de cãtre:

Correct! Wrong!

Cine este însãrcinat cu aplicarea placilor-etichete de pericol pe un container încãrcat cu colete ADR?

Correct! Wrong!

Cum şi de cãtre cine trebuie semnalizate coletele cu mãrfuri periculoase ADR?

Correct! Wrong!

Etichetarea coletelor:

Correct! Wrong!

Cine trebuie sã asigure, dupã caz, curãţirea, spãlarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectarea vehiculului rutier cu care s-au transportat mãrfuri periculoase:

Correct! Wrong!

Cine are responsabilitatea de a furniza conducãtorului auto fişa de siguranțã referitoare la substanțele periculoase care trebuie transportate?

Correct! Wrong!

Cine este responsabil, în condiţii normale de transport, cu arimarea și stabilizarea încãrcãturii?

Correct! Wrong!

Documentul de transport referitor la transportul naţional de mãrfuri periculoase:

Correct! Wrong!

Cine este responsabil pentru indicațiile de pericol ale substanțelor, menţionate pe documentul de transport?

Correct! Wrong!

Cine este responsabil pentru indicaţiile de pericol ale substanțelor, menționate în documentul de transport CMR?

Correct! Wrong!

Ce volum ocupă un produs de 10 tone a cãrui densitate este egalã cu 12, 5 kg/l?

Correct! Wrong!

Topirea reprezintã trecerea din starea:

Correct! Wrong!

Solidificarea reprezintã trecerea din starea:

Correct! Wrong!

Evaporarea reprezintã trecerea din starea:

Correct! Wrong!

Ce semnificaţie are termenul „miscibil”?

Correct! Wrong!

Aerul conţine:

Correct! Wrong!

Lichidele inflamabile:

Correct! Wrong!

Pentru declanşarea unui incendiu, sunt necesare:

Correct! Wrong!

Dupã pãrerea dvs., care sunt factorii care favorizeazã declanşarea unui incendiu?

Correct! Wrong!

Ce influenţă pot avea asupra combustiei creșterea procentului diverselor elemente aflate în compoziția aerului?

Correct! Wrong!

Punctul de aprindere este:

Correct! Wrong!

Punctul de aprindere este:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele puncte de aprindere este cel mai periculos?

Correct! Wrong!

Cum se poate evita ca o substanţã inflamabilã sã ia foc?

Correct! Wrong!

În general, o substanţã lichidã inflamabila prezintã un pericol major dacã:

Correct! Wrong!

Ce se întâmplă când temperatura creşte:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele informaţii referitoare la solubilitatea în apã vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Ce reprezintã combustia spontanã?

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile ADR, o substanţã instabilã chimic este:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Gazul este:

Correct! Wrong!

Pentru cã din punct de vedere cantitativ transportul gazelor sã fie economic, ele trebuie sã fie:

Correct! Wrong!

Pentru a se mãri cantitatea transportatã, gazele pot fi:

Correct! Wrong!

Un gaz poate trece în stare lichidã, dacã:

Correct! Wrong!

Un gaz lichefiat poate reveni în stare gazoasã:

Correct! Wrong!

40 m3 de gaz lichefiat, cu densitatea de 515 kg/m3, cântãresc:

Correct! Wrong!

Printre pericolele majore ale gazelor se află:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin colet?

Correct! Wrong!

Produsul final al operaţiunii de ambalare, pregãtit pentru expediere, constituit din ambalajul în sine, ambalajul mare sau recipientul mare pentru transport în vrac, împreuna cu conținutul sãu

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin ambalaj?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin ambalaj?

Correct! Wrong!

Recipientele mari de vrac RMV (IBC):

Correct! Wrong!

Recipientele mari de vrac RMV (IBC):

Correct! Wrong!

Un recipient dotat cu dispozitiv de prindere, cu o capacitate de 3000 l, fãrã piese de colţ, poate fi:

Correct! Wrong!

Ce se înţelege prin supra-ambalaj?

Correct! Wrong!

Un ambalaj cilindric de lemn, de secțiune circularã şi cu pereții bombați, dotați cu cercuri, este:

Correct! Wrong!

Un ambalaj din metal sau plastic, cu secţiunea dreptunghiularã sau poligonală, este:

Correct! Wrong!

Un ambalaj cu feţele dreptunghiulare sau poligonale, din metal, din lemn, carton sau plastic, fãrã gãuri sau orificii, este:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Un ambalaj cilindric cu fundul plat sau bombat, din oţel, aluminiu, carton sau plastic, este:

Correct! Wrong!

Ambalajele pentru gazele din clasa 2 pot fi:

Correct! Wrong!

Gazele din clasa 2 pot fi ambalate în:

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 3 pot fi ambalate în:

Correct! Wrong!

Marcarea ambalajelor pentru mãrfurile ADR (în afarã de clasele 2 şi 7)

Correct! Wrong!

Marcarea ambalajelor folosite pentru mãrfurile ADR (în afarã de clasele 2 şi 7)

Correct! Wrong!

Marcajul ambalajelor (cu excepția claselor 2 şi 7) poate conține litera X. Ce semnificație are acesta?

Correct! Wrong!

Marcajul ambalajelor (cu excepția claselor 2 şi 7) poate conține litera Y. Ce semnificație are aceasta?

Correct! Wrong!

Marcajul ambalajelor (cu excepţia claselor 2 și 7) poate conține litera Z. Ce semnificație are aceasta?

Correct! Wrong!

Un ambalaj marcat X poate sã conţinã:

Correct! Wrong!

Un ambalaj marcat Y poate sã conţinã:

Correct! Wrong!

Recipientele care conţin gaze sunt fabricate pentru a rezista:

Correct! Wrong!

Recipientele care conţin gaze trebuie manipulate:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele imagini reprezintã un butoi:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele imagini reprezintã un butoi de lemn:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele imagini reprezintã o canistrã:

Correct! Wrong!

Care din urmãtoarele imagini reprezintã o cutie:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele imagini reprezintã un sac:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele imagini reprezintã un ambalaj combinat:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele imagini reprezintã un RMV (IBC):

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele imagini reprezintã o butelie:

Correct! Wrong!

Ambalajul din imagine este un sau o:

Correct! Wrong!

Ambalajul din imagine este un sau o:

Correct! Wrong!

Ambalajele din imagine sunt:

Correct! Wrong!

Ambalajele din imagine sunt:

Correct! Wrong!

Ambalajul din imagine este un sau o:

Correct! Wrong!

Ambalajele din imagine sunt:

Correct! Wrong!

Ambalajul din imagine este un sau o:

Correct! Wrong!

Ambalajele din imagine sunt:

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR al conducãtorului auto:

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR al conducãtorului auto:

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR al conducãtorului auto:

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR al conducãtorului auto:

Correct! Wrong!

Care din urmãtoarele vehicule de transport mãrfuri periculoase “altele decât cisterna” pot fi conduse de cãtre un conducãtor auto cu un certificat de formare profesionalã ADR, curs de bazã (colete)?

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR, curs de bazã (colete):

Correct! Wrong!

Pentru care din urmãtoarele vehicule care transportă mãrfuri periculoase este necesar ca un conducãtor auto cu certificate de formare profesionalã ADR, specializarea cisterna?

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR, specializarea “cisternă”:

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR, specializarea “cisternă”:

Correct! Wrong!

Certificatul de formare profesionalã ADR, specializarea “clasa 7”:

Correct! Wrong!

Care dintre conducãtorii auto trebuie sã aibã certificate de formare profesionalã ADR, cursul de bazã (colete)?

Correct! Wrong!

Aveţi un certificat de formare profesionalã ADR de bazã, pentru colete; care sunt tipurile de transport pe care le puteți efectua?

Correct! Wrong!

Aveţi un certificat de formare profesionalã ADR de bazã, pentru colete și unul pentru cisterne; care sunt tipurile de transport pe care le puteți efectua?

Correct! Wrong!

Aveţi un certificat de formare profesionalã ADR de bazã, pentru colete și unul pentru clasa 1; care sunt tipurile de transport pe care le puteți efectua?

Correct! Wrong!

Aveți un certificat de formare profesionalã ADR de bazã, pentru colete şi unul pentru clasa 7; care sunt tipurile de transport pe care le puteți efectua?

Correct! Wrong!

Aveţi un certificat de formare profesionalã ADR de bazã, pentru colete și unul pentru clasele 1 și 7; care sunt tipurile de transport pe care le puteți efectua?

Correct! Wrong!

Printre documentele de transport obligatorii (prevãzute de ADR) pentru unitatea de transport sunt şi:

Correct! Wrong!

Care dintre documentele urmãtoare sunt obligatorii la transportul coletelor care nu depãşesc limitele libere prescrise la sub-secțiunea 1.1.3.6 din ADR pentru unitãțile de transport care nu au nevoie de semnalizare?

Correct! Wrong!

Printre documentele de bord obligatorii pentru transport de colete ADR în trafic internaþional sunt şi:

Correct! Wrong!

Printre documentele de bord obligatorii pentru un transport de colete ADR în trafic internaţional sunt și:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare ADR pentru vehiculele care transportă unele mãrfuri periculoase în trafic internaţional:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile ADR, la ce servesc documentele de transport?

Correct! Wrong!

În documentul de transport pentru o încãrcãturã de colete ADR trebuie sã figureze:

Correct! Wrong!

Conform ADR, este necesar un document de transport în timpul transportului de ambalaje goale?

Correct! Wrong!

Care sunt elementele pe care trebuie sã le menţioneze documentul de transport în cazul transportului de recipiente mari pentru vrac (GRV sau IBC) goale?

Correct! Wrong!

Ce grupã de ambalare este menţionatã pe un document de transport referitor la o încãrcãturã de colete marcate cu litera X?

Correct! Wrong!

Ce grupã de ambalare este menţionatã pe un document de transport referitor la o încãrcãturã de colete marcate cu litera Y?

Correct! Wrong!

Ce grupã de ambalare este menţionatã pe un document de transport referitor la o încãrcãturã de colete marcate cu litera Z?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 1?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 2?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 3?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 4.1?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 4.2?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 4.3?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 5.1?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 5.2?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 6.1?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 6.2?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 9?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 8?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscurile principale ale clasei 9?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscuri secundare ale clasei 9?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscuri secundare ale clasei 9?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscuri secundare ale clasei 3?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscuri secundare ale clasei 5.1?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscuri secundare ale clasei 6.1?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele riscuri sunt considerate riscuri secundare ale clasei 8?

Correct! Wrong!

Sub ce formă se prezintã la transport (la presiune atmosfericã şi temperatura ambiantã) un produs din clasa 2?

Correct! Wrong!

Sub ce formă se prezintã în general la transport (la presiune atmosfericã şi temperatura ambiantã) un produs din clasa 3?

Correct! Wrong!

Sub ce formă se prezintã în general la transport un produs din clasa 4.1?

Correct! Wrong!

Sub ce formă se poate prezenta la transport un produs din clasa 5.1?

Correct! Wrong!

Sub ce formă se poate prezenta la transport un produs din clasa 6.1?

Correct! Wrong!

Sub ce formă se poate prezenta la transport un produs din clasa 8?

Correct! Wrong!

Sub ce formă se poate prezenta la transport un produs din clasa 9?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 1 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 2 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 3 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 4.1 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 4.2 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 4.3 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 5.1 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 5.2 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 6.1 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 6.2 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 7 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 8 ADR?

Correct! Wrong!

Ce substanţe aparțin clasei 9 ADR?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin substanțele și obiectele explozive?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin gazele comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparțin substanţele lichide inflamabile?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparțin substanţele solide inflamabile?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparțin substanţele solide spontan inflamabile?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparțin substanţele solide care în contact cu apa degajă gaze inflamabile?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin substanțele comburante?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin peroxizii organici?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin substanțele infecțioase?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin substanțele toxice?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin substanțele radioactive?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin substanțele corosive?

Correct! Wrong!

Cãrei clase de pericol îi aparţin substanțele ți obiectele periculoase diverse?

Correct! Wrong!

Trinitrotoluenul, din clasa 1 şi cu cod de clasificare 1.1D, este o substanțã:

Correct! Wrong!

Amoniacul soluţie sub presiune, din clasa 2, cod de clasificare 4A, este o substanțã:

Correct! Wrong!

Acrilatul de etil stabilizat, din clasa 3, cod de clasificare F1, este o substanţã:

Correct! Wrong!

Naftalinã topitã, din clasa 4.1, cod de clasificare F2, este o substanţã:

Correct! Wrong!

Peroxidul de hidrogen (apa oxigenatã), din clasa 5.1, cod de clasificare OC1, este o substanţã:

Correct! Wrong!

Fenolul, din clasa 6.1, cod de clasificare T2, este o substanţã:

Correct! Wrong!

Uraniul, din clasa 7, este o substanţã:

Correct! Wrong!

Acidul sulfuric, din clasa 8, cod de clasificare C1, este o substanțã:

Correct! Wrong!

Bateriile de litiu din clasa 9, cod de clasificare M4, sunt obiecte:

Correct! Wrong!

Propanul este un gaz inflamabil care aparţine clasei:

Correct! Wrong!

Acetona este un lichid inflamabil care aparţine clasei:

Correct! Wrong!

Sulful este un solid inflamabil care aparţine clasei:

Correct! Wrong!

Cloratul de sodiu este o substanţã comburantã ce aparține clasei:

Correct! Wrong!

Cloroformul este o substanțã toxicã ce aparține clasei:

Correct! Wrong!

Acidul nitric este o substanțã corosivã ce aparţine clasei:

Correct! Wrong!

Difenilii policloraţi sunt substanțe periculoase diverse care pot degaja dioxina, aparținând clasei:

Correct! Wrong!

Din ce motive sunt periculoase substanţele din clasa 2?

Correct! Wrong!

Gazele din clasa 2 sunt periculoase pentru cã:

Correct! Wrong!

Orice gaz inflamabil (în diverse proporţii de amestec cu aerul) poate lua foc:

Correct! Wrong!

Din ce cauzã sunt periculoase gazele lichefiate puternic refrigerate (criogenice)?

Correct! Wrong!

Ce se întâmpla dacã recipientele care conţin gaze sunt supraîncãlzite?

Correct! Wrong!

Potrivit prevederilor ADR, gazele asfixiante:

Correct! Wrong!

Potrivit prevederilor ADR, gazele inflamabile:

Correct! Wrong!

Potrivit prevederilor ADR, gazele comburante:

Correct! Wrong!

Potrivit prevederilor ADR, gazele toxice:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele gaze sunt inflamabile:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele gaze prezintã un pericol de inflamabilitate?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele gaze sunt toxice?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele gaze prezintã un pericol de toxicitate?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele gaze sunt comburante (favorizeazã incendiul)?

Correct! Wrong!

Oxigenul lichid este un gaz care:

Correct! Wrong!

Codurile de clasificare de la clasa 2 pot fi însoţite de una, douã sau trei litere majuscule care indică preponderența unor proprietãți, dupã cum urmeazã:

Correct! Wrong!

Codurile de clasificare de la clasa 2 pot fi însoţite de una, douã sau trei litere majuscule care indică preponderența unor proprietãți, dupã cum urmeazã:

Correct! Wrong!

Codurile de clasificare de la clasa 2 pot fi însoţite de una, douã sau trei litere majuscule care indică preponderența unor proprietãți periculoase, dupã cum urmeazã:

Correct! Wrong!

În conformitate cu prevederile ADR, deşeurile clasificate ca fiind periculoase:

Correct! Wrong!

Sub ce forma fizicã se pot prezenta deşeuri ADR în timpul transportului?

Correct! Wrong!

Obligaţia identificãrii deșeurilor periculoase revine:

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizate vehiculele care transportă deşeuri periculoase ADR?

Correct! Wrong!

Deşeurile periculoase ADR trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Cum trebuie formulatã în documentul de transport mențiunea referitoare la deşeul ADR?

Correct! Wrong!

Care sunt principalele argumente “ecologice” pentru care sunt transportate deşeurile?

Correct! Wrong!

Ce tipuri de deşeuri periculoase pot proveni din activitatea de transport rutier?

Correct! Wrong!

Activitatea de transport rutier de mãrfuri periculoase poate produce deşeuri?

Correct! Wrong!

În cazul scurgeri de deşeuri lichide inflamabile este necesar:

Correct! Wrong!

Care sunt consecinţele contactului motorinei (carburant diesel) sau al lichidelor inflamabile ușoare cu apa?

Correct! Wrong!

Eventuale scurgeri ale deşeurilor lichide toxice:

Correct! Wrong!

Eventualele scurgeri ale deşeurilor lichide corozive:

Correct! Wrong!

Este obligatoriu ca pe timpul transportului documentul de transport pentru deşeuri ADR sã se afle la bordul vehiculului?

Correct! Wrong!

Ce pericole pot rezulta dintr-un incident sau accident produs în timpul unui transport rutier de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Ce pagube pot produce accidentele în care sunt implicate mãrfurile periculoase?

Correct! Wrong!

Lichidele care au punctul de aprindere ridicat (cuprins între 55° şi 60°C):

Correct! Wrong!

Lichidele care au punctul de aprindere sub 23 °C:

Correct! Wrong!

Lichidele inflamabile sunt periculoase deoarece vaporii lor:

Correct! Wrong!

Pierderile sau scurgerile de lichide inflamabile (combustibili) sunt periculoase, deoarece:

Correct! Wrong!

Din ce motive manipularea lichidelor inflamabile este mai sigurã în circuit închis?

Correct! Wrong!

Ce se poate face pentru a preveni incendiul sau explozia în timpul transportului de lichide inflamabile?

Correct! Wrong!

Din ce motive sunt periculoase recipientele sau ambalajele goale şi necurãțate, folosite pentru lichide inflamabile?

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 3 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasele 4.1, 4.2 şi 4.3 sunt periculoase?

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 4.1 sunt periculoase?

Correct! Wrong!

În timpul transportului, substanţele din clasa 4.1:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 4.2 sunt periculoase?

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 4.2 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 4.3 sunt periculoase?

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 4.3 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanțele din clasa 5.1 sunt periculoase:

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 5.1 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Substanţele comburante pot provoca sau favoriza incendiile?

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 5.2 sunt periculoase?

Correct! Wrong!

Descompunerea peroxizilor organici poate fi provocatã de:

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 5.2 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 6.1 sunt periculoase?

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 6.1 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

În timpul transportului substanţelor toxice:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 6.2 sunt periculoase:

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 6.2 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 8 sunt periculoase:

Correct! Wrong!

Acizii şi bazele trebuie ambalate:

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 8 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Din ce motive substanţele din clasa 9 sunt periculoase?

Correct! Wrong!

Substanțele şi obiectele cu pericole diverse pot fi:

Correct! Wrong!

Care sunt substanțele şi obiectele inflamabile cuprinse în clasa 9?

Correct! Wrong!

Substanţele din clasa 9 trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Substanţele și obiectele periculoase diverse trebuie transportate:

Correct! Wrong!

Un conducãtor auto de vehicule care transportă mãrfuri periculoase trebuie:

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele mãsuri de prim ajutor care se dau victimelor unui accident rutier vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele mãsuri de prim ajutor care se dau victimelor unui accident rutier vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele mãsuri de prim ajutor vi se par corecte, în cazul în care una sau mai multe persoane se gãsesc într-un spațiu închis şi parțial invadat de gaze sau vapori toxici?

Correct! Wrong!

Care dintre mãsurile de prim ajutor, acordate unor persoane intoxicate scoase dintr-un spaţiu închis, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care sunt consecinţele nefaste pentru sãnãtate ce pot deriva din acțiunea directã a gazelor asupra corpului uman?

Correct! Wrong!

Care sunt mãsurile de prim ajutor contra efectelor gazului?

Correct! Wrong!

Echipamentele de protecţie individualã contra efectelor substanțelor din clasa 2 (gaze) sunt:

Correct! Wrong!

O parte a încãrcãturii a luat foc şi a aprins hainele altui participant la trafic:

Correct! Wrong!

Care dintre mãsurile de prim ajutor, acordate unei persoane arse de flãcãri sau lichide la temperaturi ridicare, vi se pare corect?

Correct! Wrong!

În afarã de arsuri, ce alte efecte nefaste asupra sãnãtãţii mai pot avea substanþele lichide inflamabile (sau vaporii lor)?

Correct! Wrong!

Mãsurile de prim ajutor contra efectelor substanţelor din clasa 3 (în afarã de incendiu) sunt:

Correct! Wrong!

Echipamentele de protecţie individualã contra efectelor substanțelor din clasa 3 sunt:

Correct! Wrong!

Echipamentele de protecţie individualã contra efectelor substanțelor din clasa 5.1 sunt:

Correct! Wrong!

Otrãvirea sau intoxicaţia:

Correct! Wrong!

Intoxicația şi otrãvirea:

Correct! Wrong!

Substanţele toxice pot fi:

Correct! Wrong!

Substanțele toxice pot penetra în corpul uman:

Correct! Wrong!

Care sunt consecinţele nefaste asupra sãnãtãții prin acțiunea directã a unei substanțe toxice?

Correct! Wrong!

Efectele cronice ale substanţelor toxice:

Correct! Wrong!

Mãsurile de urgenţã contra efectelor substanțelor din clasa 6.1 sunt:

Correct! Wrong!

Echipamentele de protecție individualã, corespunzãtoare contra efectelor substanţelor din clasa 6.1, sunt:

Correct! Wrong!

Ce consecinţe au substanțele corosive asupra sãnãtãții omului?

Correct! Wrong!

Dacã o scurgere de produs bazic (soluţie de hidroxid de sodiu – clasa 8) atinge persoana care încarcã marfa, fãrã sã fie dotatã cu mijloace de protecție individuale:

Correct! Wrong!

În timpul descãrcãrii, un jet de acid v-a atins faţa și o parte neprotejatã a corpului:

Correct! Wrong!

Echipamentele de protecţie individualã, corespunzãtoare contra efectelor substanțelor din clasa 8, sunt:

Correct! Wrong!

Care sunt consecințele nefaste asupra sãnãtãții prin acţiunea directã a unei substanțe din clasa 9?

Correct! Wrong!

Care sunt consecințele nefaste asupra sãnãtãţii prin acțiunea directã a unei substanțe din clasa 9?

Correct! Wrong!

Care sunt consecințele nefaste asupra sãnãtãţii prin acțiunea directã a unei substanțe din clasa 9?

Correct! Wrong!

Masca de gaze fãrã cartuş filtrant:

Correct! Wrong!

În caz de accident cu o terțã persoanã, care a provocat în principal pagube materiale vehiculelor (cu excepţia mãrfurilor periculoase), conducãtorul auto:

Correct! Wrong!

În caz de accident cu o terțã persoanã, care a provocat leziuni unor persoane (cu excepţia mãrfurilor periculoase), conducãtorul auto:

Correct! Wrong!

Instrucțiunile scrise sau fişa de siguranțã:

Correct! Wrong!

Instrucțiunile scrise sau fişa de siguranțã:

Correct! Wrong!

În caz de accident, care sunt cele 3 informaţii mai importante care trebuie comunicate autoritãților?

Correct! Wrong!

Instrucțiunile scrise sau fişa de siguranțã:

Correct! Wrong!

În caz de incident ori accident, pe care dintre urmãtoarele documente trebuie sã le predaţi autoritãților, datoritã importanței lor în soluționarea situației de urgențã?

Correct! Wrong!

Instrucțiunile scrise sau fișa de siguranţã:

Correct! Wrong!

Instrucţiunile scrise sau fișa de siguranțã:

Correct! Wrong!

Ce document comunică informaţiile referitoare la pericolele pe care le prezintã mãrfurile periculoase și la mãsurile care trebuie luate în caz de accident?

Correct! Wrong!

Conform dispoziþiilor ADR şi fișei de siguranțã, în care din urmãtoarele cazuri trebuie sã intervinã conducãtorii auto:

Correct! Wrong!

Extinctoarele cu pudrã care echipeazã în mod normal vehiculele care transportă mãrfuri periculoase:

Correct! Wrong!

Care dinte urmãtoarele tipuri de extinctoare existã cu adevãrat?

Correct! Wrong!

Extinctoarele portabile apte sã combatã un incendiu la motor sau în cabina unitãţii de transport:

Correct! Wrong!

Care sunt mãsurile de luptã contra incendiilor pentru combaterea unui început de incendiu la motor?

Correct! Wrong!

Un incendiu de carburanţi auto (hidrocarburi mai ușoare ca apa) poate fi stins:

Correct! Wrong!

Pentru a combate eficient un incendiu cu lichide inflamabile:

Correct! Wrong!

Un incendiu al pneurilor poate fi stins:

Correct! Wrong!

Un incendiu al unui gaz poate fi stins:

Correct! Wrong!

În general, incendiul substanţelor din clasa 4.3 poate fi stins:

Correct! Wrong!

Care este rolul extinctorului cu pudrã:

Correct! Wrong!

Extinctoarele portabile cu pudrã polivalenta pentru clasele de inflamabilitate A, B sau C care fac parte în mod normal din echipamentul vehiculelor de transport substanţe periculoase:

Correct! Wrong!

Pentru a utiliza corect un extinctor portabil cu pudrã, trebuie:

Correct! Wrong!

Cum vã așezaţi pentru a stinge un incendiu cu extinctorul portabil pentru cabinã (cu pudrã)?

Correct! Wrong!

În condițiile în care arde un pneu: din ce motive extinctoarele cu pudrã nu sunt eficiente şi pneul reîncepe sã ardã?

Correct! Wrong!

Pentru a stinge definitiv incendiul unui pneu, dupã o primã intervenţie cu un extinctor cu spumã, trebuie:

Correct! Wrong!

Un extinctor portabil cu pudrã de 2 kilograme:

Correct! Wrong!

Un extinctor portabil cu pudrã de 6 kilograme:

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã facã conducãtorul auto dacã existã un început de incendiu al unui vehicul care transportă colete cu mãrfuri ADR?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele mãsuri adoptate în caz de scurgere ușoarã a unei substanţe periculoase credeți cã sunt corecte?

Correct! Wrong!

În urma scurgerilor de substanţe periculoase care din urmãtoarele comportamente vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele comportamente vi se par corecte, în funcţie de tipul de substanțã pierdutã sau deversată?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele comportamente vi se pare corect în timpul transportului de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele comportamente vi se pare corect în timpul transportului de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Ce trebuie sã facã conducãtorul auto, atunci când oprirea sau staţionarea vehiculului sãu riscă sã producã un anumit pericol?

Correct! Wrong!

Ce marcaj trebuie sã aparã pe colete care transporta substanţe periculoase?

Correct! Wrong!

Ce inscripţii (cu rol de semnalizare) trebuie sã aparã pe recipientele reîncãrcabile pentru gaze lichefiate de la clasa 2 ?

Correct! Wrong!

Ce inscripții (cu rol de semnalizare) trebuie sã aparã pe recipientele reîncãrcabile pentru gaze comprimate de clasa 2?

Correct! Wrong!

Ce inscripții trebuie sã aparã pe coletele (de ex. O cutie) care conţine recipientele cu gaze din clasa 2

Correct! Wrong!

Marcarea coletelor cu numere ONU de identificare a substanţelor:

Correct! Wrong!

Cum trebuie marcate şi etichetate supra-ambalajelor?

Correct! Wrong!

Ce sunt etichetele de pericol?

Correct! Wrong!

Care sunt dimensiunile corecte ale etichetelor de pericol care se aplicã pe vehicule?

Correct! Wrong!

Etichete cu o bombã neagrã care explodeazã, desenatã în jumãtatea superioarã, pe fond portocaliu, se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol a substanțelor şi obiectelor explozive reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu un recipient (butelie neagrã sau albã) pe fond verde, se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru gaze reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu o flacãrã neagrã sau albã pe fond roşu se referã la:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanţele lichide inflamabile reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol cu o flacãrã neagrã pe un fond cu dungi verticale alternative roşii și albe se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanţe solide inflamabile reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu o flacãrã neagrã pe un fond cu jumãtatea superioarã albã şi jumãtatea inferioarã neagrã, se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanţele predispuse la aprindere spontanã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu o flacãrã neagrã sau albã pe fond albastru se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanţele care în contact cu apa degaja gaze inflamabile reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu flacãra neagrã deasupra unui cerc mic negru pe fond galben cu o cifrã în colţul inferior, se poate referi la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanţele comburante reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru peroxizii organici reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu un cap de mort peste douã tibii negre pe fond alb se referã la:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanţele toxice reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu un cerc peste care se suprapun 3 semiluni şi cu cifra 6 micã în colțul inferior se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanțele infecţioase reprezintã:

Correct! Wrong!

Etichetele cu trefla neagrã sus şi cu inscripția “radioactiv” jos se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanțele şi obiectele radioactive reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu picãturi care curg din douã eprubete pe o mâna şi pe o plãcuțã pe fond alb în jumãtatea superioarã, iar jumãtatea inferioarã neagrã se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanţele corozive reprezintã:

Correct! Wrong!

Eticheta cu fond alb cu 7 dungi verticale negre în jumãtatea superioarã şi cifra 9 în colțul inferior se referã la clasa:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol pentru substanțele şi obiectele cu pericole diverse reprezinte:

Correct! Wrong!

Eticheta dreptunghiularã cu sãgeţi negre pe fond alb indică:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indică:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indică:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indică:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indică:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Eticheta de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Etichetele de pericol din imagine indica:

Correct! Wrong!

Cum trebuie etichetate coletele cu mãrfuri periculoase ADR?

Correct! Wrong!

Ce indicã pe un colet doua etichete de pericol aşezate una lângã alta?

Correct! Wrong!

Ambalajele goale, inclusiv RMV - urile goale (GRV sau IBC):

Correct! Wrong!

Ce rol au semnalizãrile de pericol (etichete, placi-etichete şi placi portocalii)?

Correct! Wrong!

Care este formã geometricã a plãcilor de culoare portocalie?

Correct! Wrong!

Cum pot fi plãcile de pericol?

Correct! Wrong!

Dimensiunile corecte ale plãcilor de culoare portocalie pentru vehicule sunt:

Correct! Wrong!

Cu ce tipuri de plãci trebuie dotate unitãţile de transport ?

Correct! Wrong!

Ce tipuri de plãci portocalii trebuie sã facã parte din echipamentul vehiculelor ADR?

Correct! Wrong!

Cifrele de pe placã portocalie indica:

Correct! Wrong!

Câte grupe de numere pot conţine plãcile portocalii?

Correct! Wrong!

Care dintre afirmaţiile urmãtoare cu privire la placardarea mijloacelor de transport sunt adevãrate?

Correct! Wrong!

Care dintre afirmaţiile urmãtoare cu privire la placardarea mijloacelor de transport sunt adevãrate?

Correct! Wrong!

Care dintre afirmaţiile urmãtoare cu privire la placardarea vehiculelor sunt adevãrate?

Correct! Wrong!

Imaginea de mai jos reprezintã:

Correct! Wrong!

Imaginea de mai jos reprezintã:

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizate vehiculele care transporta mãrfuri ADR în colete?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizata o unitate de transport pentru colete, încãrcate cu substanţe din clasele 3, 6.1, și 8?

Correct! Wrong!

Cum este semnalizat un camion furgon care circulã cu o încãrcãturã completã de substanţe din clasa 3 transportate în recipiente de 425 kg fiecare?

Correct! Wrong!

Cum trebuie placardat un container în timpul transportului rutier de mãrfuri ADR în colete?

Correct! Wrong!

Care din afirmaþiile urmãtoare, referitoare la placradarea containerelor încãrcate cu colete ADR, vi se par corecte?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat un container preluat de pe tren care transportă mãrfuri periculoase în colete?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizat şi placardat un vehicul pentru vrac care transporta o singurã substanța periculoasã?

Correct! Wrong!

Cum trebuie placardat un container pentru vrac încãrcat cu o singurã substanţa periculoasã?

Correct! Wrong!

Cum trebuie semnalizata în general o unitate de transport cu un container pentru vrac încãrcat cu o singurã substanţa periculoasã?

Correct! Wrong!

Care credeţi cã sunt erorile de conducere frecvente, aflate la originea accidentelor produse de un conducãtor auto însãrcinat cu transportul de mãrfuri periculoase ADR?

Correct! Wrong!

Controlul vehiculelor înainte de plecare:

Correct! Wrong!

Care sunt mãsurile luate înainte de începerea transportului, care permit creşterea nivelului de siguranțã în timpul transportului?

Correct! Wrong!

În timpul transportului, un conducãtor auto de vehicule pentru transportul de mãrfuri periculoase trebuie:

Correct! Wrong!

Cum trebuie sã procedeze conducãtorii auto care transporta mãrfuri periculoase în caz de vizibilitate redusã pe timp de ploaie sau ceaţã?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele comportamente vi se pare corect în timpul transportului de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele comportamente vi se pare corect în timpul transportului de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Care dintre urmãtoarele comportamente vi se pare corect în timpul transportului de mãrfuri periculoase?

Correct! Wrong!

Unitãțile de transport încãrcate cu substanțe infecţioase din clasa 6.2 în colete:

Correct! Wrong!

Dacã trebuie sã staţionați cu un vehicul încãrcat cu mãrfuri periculoase ADR, care dintre urmãtoarele enumerãri vi se pare cã respectã mai mult dispozițiile în vigoare?

Correct! Wrong!

În caz de oprire sau de staţionare, conducãtorul auto trebuie:

Correct! Wrong!

Care dinte urmãtoare afirmaţii referitoare la oprire sau staționare vi se pare corecte?

Correct! Wrong!

Pe timpul transportului exceptat total de la aplicarea prevederilor ADR:

Correct! Wrong!

Excepţiile parțiale de la aplicarea prevederilor ADR:

Correct! Wrong!

Când documentul de transport poarta indicaţia „Transport ce nu depãșește limitele libere prescrise de 1.1.3.6”:

Correct! Wrong!

Containerele mari pot fi utilizate pentru transport numai dacã sunt “structural apte pentru întrebuinţare” – ce înseamnã acest lucru?

Correct! Wrong!

Orice unitate de transport pentru colete trebuie sã fie dotatã obligatoriu cu:

Correct! Wrong!

Toate unitãţile de transport ADR pentru colete trebuie sã fie dotate obligatoriu cu:

Correct! Wrong!

Care din urmãtoarele echipamente de siguranțã vi se pare normal sã existe la bordul unei unitãții de transport pentru colete ADR (cu excepţia cl.1)?

Correct! Wrong!