Acorduri (Man. transport marfă)

0%

Scrisoarea de transport prevazută de Convenţia CMR constituie:

Correct! Wrong!

Convenţia CMR se aplică:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport este răspunzător, conform Convenţiei CMR, pentru:

Correct! Wrong!

Cine are obligaţia să verifice exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport CMR?

Correct! Wrong!

Convenţia CMR se aplică:

Correct! Wrong!

Conform Convenţiei CMR un operator de transport care efectuează transport internaţional de mărfuri poate :

Correct! Wrong!

Conform Convenţiei CMR, transportatorul este exonerat de răspunderea pentru pierderea (totală sau parţială) sau pentru avarierea, produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, dacă:

Correct! Wrong!

În cazul unui transport din România spre Marea Britanie la care mărfurile rămân în autovehicul pe tot traseul, Convenţia CMR se aplică:

Correct! Wrong!

Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia CMR constituie:

Correct! Wrong!

Care sunt răspunderile transportatorului atunci când circulă sub Convenţia CMR :

Correct! Wrong!

Cine are obligaţia să verifice starea aparentă a mărfii la primirea acesteia pentru transport conform Convenţiei CMR ?

Correct! Wrong!

Care din urmatoarele categorii de mărfuri într-un transport internaţional nu este reglementată în convenţia CMR?

Correct! Wrong!

Pentru plata despăgubirilor privind întârzierea la livrare, destinatarul trebuie să îsi exprime în scris rezerve faţă de transportator, în termen de:

Correct! Wrong!

Cine este responsabil de pierderea totală sau parţială a mărfurilor sau deteriorarea mărfurilor sau întârzierea la transport?

Correct! Wrong!

Conducatorul auto este obligat, la primirea mărfii, să verifice:

Correct! Wrong!

Acordul European referitor la transportul rutier în trafic internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), stabileşte reglementări privind:

Correct! Wrong!

Care sunt raspunderile transportatorului atunci când circulă sub convenţia CMR:

Correct! Wrong!

Un conducător auto poate efectua transporturi de mărfuri periculoase dacă:

Correct! Wrong!

Pentru care vehicule rutiere este necesar certificatul de agreare eliberat de către Registrul Auto Român:

Correct! Wrong!

Ce este acordul ADR ?

Correct! Wrong!

La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de mărfuri periculoase întreprinderea are obligaţia de a prezenta suplimentar faţă de transportul de mărfuri generale:

Correct! Wrong!

La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de mărfuri periculoase întreprinderea are obligaţia de a prezenta suplimentar faţă de transportul de mărfuri generale:

Correct! Wrong!

Consilierul de siguranţă rutieră pentru transport de mărfuri periculoase trebuie:

Correct! Wrong!

Care din următoarele documente ar satisface cerinţele A.D.R. privind instrucţiunile scrise?

Correct! Wrong!

Întreprinderea care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase are obligaţia:

Correct! Wrong!

Întreprinderea care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase are obligaţia:

Correct! Wrong!

Pentru efectuarea unui transport de mărfuri periculoase, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

Correct! Wrong!

Sunteţi desemnat manager de transport. Pe cine informaţi despre intenţia de a achiziţiona un autovehicul specializat pentru transport de mărfuri explozive, solicitând asistenţă pentru această achiziţie?

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase se eliberează de:

Correct! Wrong!

Panoul portocaliu ADR are două seturi de numere, unul sperior şi unul inferior. Ce indică setul superior de numere:

Correct! Wrong!

Panourile de semnalizare de culoare portocalie amplasate pe vehiculele care transportă mărfuri periculoase pot conţine:

Correct! Wrong!

Pentru transportul mărfurilor periculoase, şoferii trebuie să:

Correct! Wrong!

În cazul transporturilor de mărfuri periculoase, operatorul de transport trebuie să aibă pe lângă managerul de transport şi un:

Correct! Wrong!

Pentru care dintre următoarele clase de mărfuri periculoase este necesar ca vehiculele să deţină autorizaţie eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

Correct! Wrong!

Acordul european ATP stabileşte reguli privind:

Correct! Wrong!

Certificatul de agreare ATP pentru transporturi internaţionale are valabilitatea de:

Correct! Wrong!

Documentul care permite reducerea şi simplificarea formalităţilor şi controalelor vamale este denumit:

Correct! Wrong!

La ce se refera carnetul TIR:

Correct! Wrong!

Pâna când este valabil carnetul TIR:

Correct! Wrong!

Un carnet TIR se întocmeşte pentru:

Correct! Wrong!

Care este numărul maxim al birourilor vamale de plecare şi de destinaţie pentru transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet TIR ?

Correct! Wrong!

Ce se înţelege printr-un birou vamal de destinaţie ?

Correct! Wrong!

La ce organism se poate adresa conducatorul auto în cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorarii mărfurilor pe parcurs:

Correct! Wrong!

Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

Correct! Wrong!

Carnetul TIR poate fi folosit:

Correct! Wrong!

Operatorul de transport are obligaţia să asigure existenţa la bordul vehiculelor în cazul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional în Turcia:

Correct! Wrong!

În ce condiţii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinaţie :

Correct! Wrong!

Transportul rutier internaţional de mărfuri poate fi executat cu capul de tractor înmatriculat în România iar semiremorca în străinătate:

Correct! Wrong!