11. Atestate profesionale MANAGERI TRANSPORT IN REGIM DE TAXI SI INCHIRIERE

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

  
  

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Vă urăm succes!

Chestionar format ARR – MANAGERI TRANSPORT IN REGIM DE TAXI SI INCHIRIERE

Atestarea managerilor de transport in regim de taxi si inchiriere

 

Pregătirea profesională în vederea obţinerii certificatului de manager de transport în regim de taxi şi închiriere se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire

– cerere;

– actul de identitate, în copie;

– certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru

                        – infractiuni de natura comerciala;

                        – infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

            – infractiuni de talharie, crima si viol;

– diploma de studii (cel putin un certificat de absolvire a liceului), in copie

– certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;

– declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.

Condiţii de studii

            – asolvenţi de liceu (cel putin certificatul de absolvire a liceului – nu este obligatorie diploma de bacalaureat), in copie.

Durata cursului este de 30 de ore (5 zile X 6 ore/zi)

Probe şi condiţii de examinare:

Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.

Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă dintr-o probă cu durata de 60 de minute, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 42 de intrebari (70%).

 

Documente necesare la ARR pentru eliberarii certificatului de competenta profesionala

– cerere,

– copia actului de identitate in termen de valabilitate,

            – actele care demonstreazd indeplinirea conditiilor de studii, (cel putin certificatul de absolvire a liceului – nu este obligatorie diploma de bacalaureat), in copie,

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– dovada achitarii tarifului pentru eliberarea certificatului de competenta profesionala – chitanţă de 41 lei în contul ARR de domiciliu;

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Web design by CrossMedia Advertising