04. Atestate profesionale conducatori auto TROLEIBUZ

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

  
  

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Mai jos aveți modulul CPC pentru continuarea atestarii și modulul CPI pentru atestarea inițială.

Vă urăm succes!

Chestionar format ARR – Troleibuz

Atestarea conducătorilor auto pentru transport cu troleibuzul

 

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.

Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.

Durata minimă pentru cursurile de va fi de 18 ore.

Condiţii de înscriere:

candidaţii trebuie să deţină permis de conducere categoria D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

– permisul de conducere, in copie,

– dupa caz, certificatul pentru transport cu troleibuzul, certificatul CPI sau CPC deţinut, în copie.

Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul

Pot participa la examen doar candidaţii care au absolvit cursul în termen de maxim 12 luni de la data absolvirii.

Candidaţii care nu au promovat în acest termen examenul trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională.

Examenul pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul constă intr-­un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 intrebari (70%).  

Documente necesare la ARR pentru eliberartea Certificatului de calificare profesionala:

cerere,

– copie dupa actul de identitate valabil,

– copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate,

– o fotografie color,

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 41 de lei platita în contul ARR de domiciliu.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Web design by CrossMedia Advertising