05. Atestate profesionale conducatori auto transport VEHICULE AVARIATE

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

MecanicăReguli de încărcare

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Mai jos aveți modulul CPC pentru continuarea atestarii și modulul CPI pentru atestarea inițială.

Vă urăm succes!

Chestionare format ARR – VEHICULE AVARIATE

Atestarea conducătorilor auto pentru transport de vehicule rutiere

defecte sau care sunt avariate

 

Conducatorii auto care efectueaza transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie sa fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate.

Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile Cl, ClE, C sau CE sunt valabile si pentru transport de vehicule avariate.

Pregatirea profesionala a conducatorilor auto se realizeaza numai in centrele de pregatire si perfectionare profesionala autorizate de Ministerul Transporturilor.

Durata minima pentru cursurile de pregatire va fi de 18 ore.

Condiţii de înscriere:

– candidatii trebuie sa detina permis de conducere categoria BE, Cl, CIE, C sau CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

– permisul de conducere, in copie,

– dupa caz, certificatul pentru transport de vehicule avariate detinut, in copie.

Examinarea pentru obtinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate

Pot participa la examen candidatii care au absolvit cursul, in termen de maxim 12 luni de la data absolvirii.

Candidatii care nu au promovat in acest termen examenul trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire profesionala.

Examenul pentru obtinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate consta intr-un test alcatuit din 20 de intrebari cu variante multiple de raspuns, care trebuie rezolvate in 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie sd raspunda corect la cel putin 14 intrebari (70%).  

Documente necesare la ARR pentru eliberartea Certificatului de calificare profesionala:

cerere,

– copie dupa actul de identitate valabil,

– copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate,

– o fotografie color,

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 41 de lei platita în contul ARR de domiciliu.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

 

Atestarea conducătorilor auto pentru transport cu troleibuzul

 

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.

Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.

Durata minimă pentru cursurile de va fi de 18 ore.

Condiţii de înscriere:

candidaţii trebuie să deţină permis de conducere categoria D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

– permisul de conducere, in copie,

– dupa caz, certificatul pentru transport cu troleibuzul, certificatul CPI sau CPC deţinut, în copie.

Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul

Pot participa la examen doar candidaţii care au absolvit cursul în termen de maxim 12 luni de la data absolvirii.

Candidaţii care nu au promovat în acest termen examenul trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională.

Examenul pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul constă intr-­un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 intrebari (70%).  

Documente necesare la ARR pentru eliberartea Certificatului de calificare profesionala:

cerere,

– copie dupa actul de identitate valabil,

– copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate,

– o fotografie color,

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 41 de lei platita în contul ARR de domiciliu.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Centru de pregatire profesionala