06. Atestate profesionale conducatori auto transport TAXI

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

  
  

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Mai jos aveți modulul CPC pentru continuarea atestarii și modulul CPI pentru atestarea inițială.

Vă urăm succes!

 

Atestarea conducătorilor auto pentru transport in regim de taxi

 

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

– cerere-tip;

– copie de pe permisul de conducere valabil;

– certificat de cazier judiciar în care să nu fie înscrise menţiuni privitoare la:

– infractiuni de natura comerciala;

            – infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

            – infractiuni de talharie, crima si viol;

– copie de pe actul de identitate;

– dovada ca sunt apti medical si psihologic pentru transportul de persoane;

– cazierul auto sau adeverinta eliberata de serviciul politiei rutiere, din care sa rezulte ca in ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante ori nu au fost implicati in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Condiţii de înscriere:

– sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

– sa detina certificat de atestare profesionala valabil;

– sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

– sa aiba varsta minima de 21 de ani.

– să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la:

– infractiuni de natura comerciala;

            – infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

            – infractiuni de talharie, crima si viol;

– sa nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante in ultimul an

– sa nu fi fost implicat in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Durată curs:

            – 5 zile x 6 ore/zi = 30 ore – curs teoretic;

Probe şi condiţii de examinare:

test grilă pe calculator: 20 întrebări/20 min.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 întrebări (70%).

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului, au dreptul la o singură reexaminare în termen de 15 zile de la data susţinerii examenului iniţial.

Persoanele declarate respinse şi la reexaminare, pot susţine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

Documente necesare la ARR

– cerere;

– act de identitate (în original şi copie);

– permis de conducere (în original şi copie);

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 41 de lei platita în contul ARR de domiciliu.

Documente necesare la examen:

– actul de identitate;

– permisul de conducere;

– cazierul judiciar

– dovada absolvirii cursurilor de pregătire

– cazierul auto sau documentul echivalent acestuia, toate în original;

– taxa de examinare – chitanţă de 67 lei în contul ARR de domiciliu.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată cu viză obligatorie la 5 ani şi este valabil pe teritoriul României

Web design by CrossMedia Advertising