10. Atestate profesionale conducatori auto transport marfuri periculoase ADR CLASA I

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

  
  

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Vă urăm succes!

Chestionar format ARR – ADR Clasa I

Atestarea conducătorilor auto pentru transport mărfuri şi deşeuri periculoase  – ADR clasa I

 

Pregatirea conducatorilor vehiculelor care transporta marfuri periculoase este obligatorie si se poate efectua doar intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Transporturilor.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

– permisul de conducere, in copie,

– dupa caz, certificatul A.D.R. detinut, in copie.

Condiţii de înscriere:

– sa fi promovat proba pentru cursul de baza

– să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani;

sa detina permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania, pentru cel putin una dintre categoriile de vehicule: B, Cl, C, Tr., BE, C1E, CE.

Durată curs:

            –1 zi x 8 ore/zi = 8 ore – pregatire initiala;

            – 1 zi = 4 ore – pregatire periodica

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

– permisul de conducere, in copie,

– dupa caz, certificatul A.D.R. detinut, in copie.

Probe şi condiţii de examinare:

– pentru transportul marfurilor din clasa 1: cate un chestionar cu 20 de intrebari cu variante multiple de raspuns, care trebuie rezolvate in 20 de minute.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 întrebări (70%).

Candidatii care in termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregatire initiala sau periodica nu au promovat examenul pentru obtinerea certificatului A.D.R. trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire initiala in vederea sustinerii unui nou examen

Documente necesare la ARR

– cerere,

– copie dupa actul de identitate valabil,

– copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate,

– o fotografie color,

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 64 de lei platita în contul ARR de domiciliu.

Documente necesare la examen:

– actul de identitate;

– permisul de conducere;

– taxa de examinare – chitanţă de 67 lei în contul ARR de domiciliu.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată cu viză obligatorie la 5 ani şi este valabil pe teritoriul României

Web design by CrossMedia Advertising