07. Atestate profesionale conducatori auto transport INCHIRIERE

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

  
  

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Mai jos aveți modulul CPC pentru continuarea atestarii și modulul CPI pentru atestarea inițială.

Vă urăm succes!

 

Studii de caz privind comportamentul taximetristului: 
Simularea unei curse
Transportul clientului la destinaţie

            – înainte de sosirea la punctul de întâlnire comunicat: anunţaţi-vă sosirea;  sunaţi la telefon sau la uşă; verificaţi numele pasagerului; cereţi scuze, dacă aţi întârziat

– respectaţi regulile juridice, administrative sau profesionale;

            – ajutaţi pasagerul să urce şi să coboare din vehicul: deschideţi portiera pentru pasager, de câte ori este necesar şi posibil, aşezaţi bagajele pasagerului în portbagaj, atunci când este nevoie, întrebaţi dacă există obiecte fragile şi manevraţi-le corespunzător

– dacă nu puteţi ajunge la locul stabilit: informaţi pasagerul despre situaţie; contactaţi dispeceratul pentru a chema un vehicul care poate prelua pasagerul

– atunci când preluaţi pasageri care au animale, fiţi discreţi: câinii pentru orbi trebuie transportaţi; puneţi cuştile pentru animale pe banchetă sau pe podea; aşezaţi animalele libere pe podea

– întrebaţi pasagerul despre destinaţie: dacă nu sunteţi sigur, confirmaţi adresa şi traseul, întrebând pasagerul, dispeceratul sau consultând o hartă

– porniţi aparatul de taxat după ce vehiculul a fost încărcat şi respectaţi regulile administraţiei publice locale sau ale companiei

– alegeţi traseul spre destinaţie optim sau solicitat/convenit cu acesta.

– îndepliniţi doleanţele pasagerului ori de câte ori este posibil: lăsaţi-l să aleagă muzica şi volumul acesteia; asiguraţi-vă că volumul nu interferează cu legătura radio cu dispeceratul; lăsaţi pasagerul să aleagă temperatura dorită în vehicul; deschideţi sau închideţi ferestrele

– la destinaţie: opriţi aparatul de taxat; anunţaţi costul cursei şi cereţi politicos pasagerului să vă plătească; luaţi banii; daţi restul şi bonul fiscal;  închideţi aparatul de taxat; ajutaţi pasagerul să iasă din vehicul; verificaţi dacă pasagerul şi-a luat toate bagajele

–  dacă pasagerul vă roagă să aşteptaţi, când trebuie să ridice nişte obiecte: lăsaţi aparatul de taxat să funcţioneze; dacă regulile companiei  permit, solicitaţi un avans şi informaţi politicos pasagerul cu privire la limita de timp în care îl puteţi aştepta; dacă regulile companiei nu permit încasarea unui avans, întrebaţi pasagerului cât timp (cu aproximaţie) trebuie să aşteptaţi;

– când pasagerul revine: plecaţi spre noua destinaţie; opriţi aparatul de taxat când ajungeţi la destinaţie; încasaţi banii, minus avansul (dacă a fost dat)

  – dacă pasagerul nu s-a întors până la valoarea avansului încasat sau a depăşit perioada de timp stabilită, căutaţi pasagerul şi stabiliţi dacă vehiculul mai este necesar: dacă da, încasati un avans aditional sau aflati cât mai trebuie să aşteptaţi; dacă nu, daţi pasagerului numărul de telefon al companiei de taximetre pentru călătoria de întoarcere şi înapoiaţi orice obiect lăsat de pasager în vehicul; dacă pasagerul nu poate fi găsit, anunţaţi dispeceratul şi informaţi despre circumstanţele respective şi despre orice obiect care a rămas în vehicul, urmaţi instrucţiunile dispeceratului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– mulţumiţi întotdeauna pasagerului şi oferiţi-vă serviciile pentru viitor

Definirea clienţilor cu nevoi speciale

–  pasagerii care prezintă o anume invaliditate (completă sau parţială): dificultăţi de vorbire, auz, vedere sau de mişcare sau capacitate mentală scăzută etc.

– vârstnici, gravide, persoane cu copii în braţe

Sustinerea clientilor cu nevoi speciale

– identificaţi cu uşurinţă acest gen de clienţi

      – nu puneţi întrebări personale (directe sau stânjenitoare) cu privire la invaliditate

      – fiţi răbdător: aşteptaţi ca pasagerul să se instaleze bine; nu îl grăbiţi

– fiţi respectuos şi amabil

– adoptaţi un comportament profesional: fiţi sincer, curtenitor

– nu consideraţi din start că este nevoie de ajutor: întrebaţi pasagerul dacă are nevoie de ajutor; cereţi ajutorul altor persoane – la nevoie; dacă este necesar, anunţaţi dispeceratul

      – oferiţi ajutorul care v-a fost cerut:

      – pentru pasagerii în vârstă: daţi-le timp să urce/să coboare din vehicul; deschideţi-le portiera

            – pentru pasagerii cu probleme de vedere: ajutaţi-i să urce în maşină; daţi-le braţul pe drumul de la/spre vehicul; descrieti verbal obstacolele; nu distrageţi atenţia câinilor însoţitori, nu îi atingeţi, nu vorbiţi cu ei, nu le daţi de mâncare

            – pentru pasagerii cu probleme de auz: vorbiţi cu faţa spre pasager; vorbiţi rar şi clar; folosiţi gesturile şi mâinile; oferiţi-le hârtie şi creion pentru a comunica; folosiţi limbajul semnelor; desenaţi; folosiţi hărţi                  

            – pentru pasagerii cu probleme de mobilitate/deplasare (scaun cu rotile): oferiţi ajutor fizic, dacă este cerut (oferiţi braţul, împingeţi scaunul rulant)

Chestionare format ARR – transport inchiriere

Atestarea conducătorilor auto pentru transport in regim de inchiriere

 

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

– cerere-tip;

– copie de pe permisul de conducere valabil;

– certificat de cazier judiciar în care să nu fie înscrise menţiuni privitoare la:

– infractiuni de natura comerciala;

            – infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

            – infractiuni de talharie, crima si viol;

– copie de pe actul de identitate;

– dovada ca sunt apti medical si psihologic pentru transportul de persoane;

– cazierul auto sau adeverinta eliberata de serviciul politiei rutiere, din care sa rezulte ca in ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante ori nu au fost implicati in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Condiţii de înscriere:

– sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

– sa detina certificat de atestare profesionala valabil;

– sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

– sa aiba varsta minima de 21 de ani.

– să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la:

– infractiuni de natura comerciala;

            – infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

            – infractiuni de talharie, crima si viol;

– sa nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante in ultimul an

– sa nu fi fost implicat in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Durată curs:

            – 5 zile x 6 ore/zi = 30 ore – curs teoretic;

Probe şi condiţii de examinare:

test grilă pe calculator: 20 întrebări/20 min.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 întrebări (70%).

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului, au dreptul la o singură reexaminare în termen de 15 zile de la data susţinerii examenului iniţial.

Persoanele declarate respinse şi la reexaminare, pot susţine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

Documente necesare la ARR

– cerere;

– act de identitate (în original şi copie);

– permis de conducere (în original şi copie);

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 41 de lei platita în contul ARR de domiciliu.

Documente necesare la examen:

– actul de identitate;

– permisul de conducere;

– cazierul judiciar

– dovada absolvirii cursurilor de pregătire

– cazierul auto sau documentul echivalent acestuia, toate în original;

– taxa de examinare – chitanţă de 67 lei în contul ARR de domiciliu.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată cu viză obligatorie la 5 ani şi este valabil pe teritoriul României.

Web design by CrossMedia Advertising