03. Atestate profesionale conducatori auto transport AGABARITICE

Mediu great gatsby essay prompts de învățare
Chestionare ARR
Informatii
Mediu de învățare

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

Mecanică

Chestionarehttps://theessayclub.com ARR

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Mai jos aveți modulul CPC pentru continuarea atestarii și modulul CPI pentru atestarea inițială.

Vă urăm succes!

Chestionare format ARR – Agabaritice

Informatii

Atestarea conducătorilor auto pentru transport agabaritic

 

Conducatorii auto care efectueaza transport rutier cu vehicule inmatriculate in Romania si care au mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite trebuie sa fie titulari ai unui certificat pentru transport agabaritic.

Obtinerea certificatul pentru transport agabaritic este conditionata de detinerea CPC sau CPI pentru transportul de marfuri

Pregatirea profesionala a conducatorilor auto se realizeaza numai in centrele de pregatire si perfectionare profesionala autorizate de Ministerul Transporturilor.

Durata minima pentru cursurile de pregatire va fi de 12 ore.

Condiţii de înscriere:

candidatii trebuie sa detina permis de conducere categoria CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

In vederea participarii la cursurile de pregatire, candidatii se inscriu la un centru de pregatire si perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Transporturilor, completand in acest scop o cerere si depunand in acest sens un dosar cu urmatoarele documente:

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

– permisul de conducere, in copie,

– permis de conducere categoria CE valabil, in copie

– CPC sau CPI pentru transportul de marfuri, in copie

– dupa caz, certificatul pentru transport agabaritic detinut, in copie.

Examinarea pentru obtinerea certificatului pentru transport agabaritic

Pot participa la examen doar candidatii care au absolvit cursul in termen de maxim 12 luni de la data absolvirii.

Candidatii care nu au promovat in acest termen examenul trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire profesionala.

Examenul pentru obtinerea certificatului pentru transport agabaritic consta intr-un test alcatuit din 20 de intrebari cu variante multiple de raspuns, care trebuie rezolvate in 20 de minute.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 14 intrebari (70% ).

Documente necesare la ARR pentru eliberartea Certificatului de calificare profesionala:         – cerere,

– copie dupe actul de identitate valabil,

– copie dupe permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate,

–  o fotografie color,

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 41 de lei platita în contul ARR de domiciliu.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Web design by CrossMedia Advertising